LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
anslag:

summa pengar som har avsatts från en budget, särskilt en myndighetsbudget, för ett särskilt syfte.

differentiering:

handlingen att se eller hitta skillnaden mellan två eller fler saker.

ekorrhjul:

ett hjul som en ekorre, eller mus, springer runt i utan att komma någon vart. Används bildligt som ett uttryck för en aktivitet som är monoton, utan tillfredsställelse och till synes aldrig förändras eller leder till något.

elfenbenstorn:

en tillflyktsplats som är avskild och avlägsen från verkligheten i den verkliga världen; någon plats eller tillstånd som är skild från vardagslivet.

Greenwich Village:

ett bostadsområde på Manhattan (New Yorks ekonomiska center) som bebos och besöks av artister, författare och studenter.

identifiering:

handlingen att betrakta eller behandla en sak som identisk (exakt likadan) som en annan. Det är oförmågan att differentiera.

igorot:

person som tillhör en av ett flertal stammar med tillhörighet i de norra bergstrakterna av Luzon, Filippinernas huvudö.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över en rymd mellan två individer.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

köpmän i kaos:

människor som får sitt levebröd från att vidarebefordra och tillhandahålla dåliga nyheter, förvirring och kaos. Köpmän är människor som lever på att sälja och köpa varor, och att göra vinst på det. Utvidgat är det de personer som utmärks genom, eller har ett särskilt intresse för, någon särskild aktivitet, eller som gjort det till sin yrkesaktivitet. Köpman används ofta med någon form av begränsning, ibland nedvärderande.

Terre Haute:

stad i västra Indiana, delstat i USA som gränsar till Illinois.

Toynbee:

Arnold Joseph Toynbee (1889–1975), brittisk historiker och utbildare, känd för sitt verk Study of History i 12 band som skrevs mellan 1934 and 1961. Toynbee studerade tillväxt, utveckling och förfall hos civilisationer och kom fram till att civilisationer framgångsrikt utvecklas in i framtiden allt eftersom de framgångsrikt möter utmaningar, både från människan och omgivningen. Han har kritiserats av professionella historiker ifråga om giltigheten hos hans argument och för tendensen att generalisera.