KURSUPPGIFT >> 7. Läs ”Metoder för att minska hotet”.

METODER FÖR ATT MINSKA HOTET

Folk letar efter en mindre hotande omgivning, eller åtminstone efter ett sätt att bättre kunna uthärda i den omgivning de lever. 

Begreppet ”den farliga omgivningen” kommer att bli möjligt att förstå för individen oberoende hur grovt man lägger fram det för honom. Enbart föreställningen att han uppfattar omgivningen som farlig och överväldigande och att han inte riktigt vet var det farliga eller överväldigande kommer ifrån är en enorm kunskap. 

Att rygga tillbaka från en hotande omgivning som kan överväldiga honom när som helst, oförmögen att gå framåt mot bättre förmåga att uthärda eller med en styrka att hantera den hotande omgivningen – detta är hans liv. 

En individs mentala hälsa, hans nivå av sinnesfriskhet, hans aktivitetsnivå och hans ambitionsnivå styrs av hans uppfattning om omgivningens farlighet.

Det finns verkligt farliga områden i omgivningen, men det finns även områden som fås att verka farligare än vad de i verkligheten är.

Därför kan en person, om han hjälps framåt in i dessa sektorer av sin omgivning och får möjlighet att inspektera dem, själv uppfatta att omgivningen inte är så farlig som den fås att verka. Och med en ökad säkerhet på sin förmåga att hantera åtminstone dessa sektorer av sin omgivning, kommer hans hälsa, välmående, sinnesfriskhet och aktivitetsnivå också att öka.

Det finns ett antal enkla procedurer som kan hjälpa en person att öka herraväldet över sin omgivning. Huvudfrågan för alla dessa tekniker är: ”Vilken del av omgivningen är inte hotfull?” Om man kan få honom att särskilja och komma underfund med att det finns delar av omgivningen som inte är hotande, då kommer han att göra ansenliga framsteg.

Vilka förväntningar har individen på den här nivån? Det kan vara så lågt som – att han inte kommer att vara så rädd när dörrklockan ringer. Det låter som en pytteliten förbättring, men det kommer i alla fall att vara ganska verkligt för honom. 

Han kanske bara vill hantera det så, att när han vaknar på morgnarna har han inte en ångestkänsla att något fruktansvärt kommer att hända om han kliver ur sängen – och han kanske inte ens förväntar sig att den känslan ska försvinna helt, men han hoppas att den kommer att försvagas. 

Dessa skulle utgöra verkliga framsteg för honom, och han skulle bli mycket glad över dem. Det lustiga är att de framsteg han faktiskt kommer att uppleva, i de flesta fall kommer att vara mycket större än han förväntar sig. 

Här följer de procedurer du kan använda för att åstadkomma detta: 

1. Finn någonting som inte utgör ett hot. 

När en person blir alltför upprörd eller förvirrad kan man få honom att se sig omkring i sin omgivning och finna någonting som inte är ett hot mot honom. Fortsätt med detta tills personen är mycket glad eller lättad och har en insikt om sig själv, omgivningen eller livet i allmänhet.

En person kan även använda den här tekniken direkt på sig själv. Till exempel: en individ kan vara på sitt kontor och känna sig hemskt oroad över någonting. Han kanske sitter vid sitt skrivbord med papper som växer på hög. Allt ser ut att vara i en enda stor förvirring, och han känner sig fullständigt överväldigad. Han borde kunna titta på pappersarken på sitt skrivbord (källan till hotet) och hitta någonting med dem som inte är ett hot. När man gör en sådan upptäckt uppvägs hotet. 

2. Läs inte tidningen 

Detta är mycket enkelt. Säg till personen: ”Läs inte tidningen på två veckor och se om du inte mår bättre.” 

Om han inte läser tidningen på två veckor kommer han naturligtvis att må bättre. 

Säg därefter till honom: ”Läs nu tidningen i en vecka och i slutet på veckan kommer du att upptäcka att du mår sämre. Bestäm dig sedan för om du ska bry dig om vad som står i tidningen.” 

Det här kan man föreslå att en person gör som ett enkelt experiment. Det är inte ens ett dyrt experiment – det är faktiskt billigare att inte köpa tidningen än att köpa den.

Det här är en enkel åtgärd, men en mycket effektiv sådan, som märkbart kan förändra en persons syn på livet. 

3. Ta en promenad 

Ett annat sätt att få en person att titta på sin omgivning och upptäcka att den inte är så hotfull, är en teknik som kallas för ”Ta en promenad”. Om en person mår dåligt, ska man få honom att ta en promenad och titta på saker medan han gör det.

Vad man strävar efter här är helt enkelt att få individen att titta på omgivningen och upptäcka att det finns lite mer trygghet i den. Man vill helt enkelt att personen tar sig en titt för att ta reda på om omgivningen är så hotfull som den verkar. 

”Ta en promenad och titta på saker” är det mildaste råd man möjligen kan ge någon och det åstadkommer nästan säkert resultat om personen gör det. Det är mycket effektivt. 

4. Finn någonting som inte är fientligt mot dig 

Det finns folk som tycker att alla i deras omgivning är fientliga mot dem. 

För en sådan person finns det en annan teknik som kommer att minska hans rädsla. 

Man kan ställa en av flera frågor beroende på situationen. Exempel på dessa lyder: 

”Finn någonting som folk säger och gör häromkring som inte är fientligt mot dig.” 

”Finns det en person på företaget som inte är aktivt fientlig mot dig?” 

”Har det sagts någonting idag som inte var direkt och omedelbart fientligt mot dig?” 

Fråga personen en av ovanstående frågor (eller en liknande fråga med en ordalydelse som passar bättre till personens situation). Fråga honom till exempel: ”Finns det en person på företaget som inte är aktivt fientlig mot dig?” 

Fortsätt med det här tills personen känner sig bättre, är gladare och har fått en insikt om sig själv, omgivningen eller livet i allmänhet. 

5. Att hantera en förlust 

Ett brutet kärleksförhållande kan resultera i att personen befinner sig i en sinnesstämning där allting i omgivningen påminner om förlusten.
Men en person kan få hjälp att återhämta sig. Om man kan finna någonting i omgivningen som inte påminner om den förlorade kärleken ...
... kan personens uppmärksamhet lossna, vilket får henne att känna sig bättre.

En kille som just förlorat sin flickvän, eller en kvinna som just förlorat sin man, känner den fruktansvärda sorgen och förlusten, och det överförs på allting. Allting i omgivningen påminner faktiskt honom eller henne om den förlorade kärleken. För en tid kommer det att vara omöjligt för honom att se sig omkring utan att bli påmind om den här personen. 

När ens uppmärksamhet har varit mycket starkt fixerad på en individ, är det ibland nästan stört omöjligt att inte associera allting med den personen. Tricket är att finna något som inte påminner personen om den som han eller hon har förlorat. Man kanske måste leta en bra stund. 

Det är så här man återhämtar sig från en kärleksaffär. Situationen är i själva verket mycket enkel: Individen har identifierat allt i omgivningen med sin oro. Genom att rikta personens uppmärksamhet mot saker i omgivningen som inte har den här anknytningen och få honom att upptäcka saker som inte aktivt påminner honom om det, får man en differentiering där det tidigare fanns en identifiering . Och där det finns differentiering, kan intelligens och omdöme återkomma. 

Gör följande: 

Tala om för personen att du ska hjälpa honom. Säg till honom eller henne: ”Finn någonting som inte påminner dig om ________ (namnet på personen som han eller hon har förlorat).”

Upprepa kommandot och få personen att finna någonting annat som inte påminner honom eller henne om personen tills han eller hon har en insikt och känner sig bättre angående situationen. 

Den här enkla proceduren kan hjälpa en person att återhämta sig från sin förlorade kärlek och börja leva igen. 

6. Att ordna upp sitt liv 

Genom att få en individ att planera ett liv där han skulle kunna leva i lugn och ro och utan hot, blir det liv han lever mindre hotfullt. 

Låt oss till exempel ta den stackars killen som sitter fast i ekorrhjulet: Han måste behålla sitt jobb, fast det inte är tillräckligt bra betalt och det finns ingen möjlighet för honom att gå vidare, för han känner det som om han inte är i stånd att skaffa ett annat eller inte kommer att överleva om han förlorar det. Den här mannen sitter i svårigheter som han själv har skapat, och han finner omgivningen väldigt fientlig. 

Få honom att planera ett liv som inte skulle vara så hotfullt, oavsett hur fantasifull eller ouppnåelig hans plan verkar, och han kommer att fortsätta jobba på sitt arbete betydligt gladare och mycket lugnare.

7. Att göra sig av med saker som gör en upprörd

Det finns en annan åtgärd som består av att helt enkelt få personen att sluta upp med saker eller umgås med folk som gör honom upprörd.

Man skulle kunna säga: ”Gör dig av med några av de saker i ditt liv som gör dig upprörd.”

”Vem gör dig upprörd?” Okej, låt bli att prata med honom/henne ett tag.” 

”Vilka aktiviteter får dig att känna dig sämre? Gör inte dem på ett tag.”

”Vilka saker i omgivningen är egentligen inte ett hot mot dig?” Har du några sådana? Bra. Kontakta dem eller ägna dig dem. Ägna mer uppmärksamhet åt dem.”

Det här kommer att gagna personen mer än man kan föreställa sig.

handlingen att betrakta eller behandla en sak som identisk (exakt likadan) som en annan. Det är oförmågan att differentiera.