KURSUPPGIFT >> 13. Läs ”Den verkliga världen”.

DEN VERKLIGA VÄRLDEN

Världen får helt enkelt inte vara ett bättre ställe enligt köpmännen i kaos. Och så länge som politiker går framåt på skandaler, så länge militäretablissemanget blir fetare på krig, och media vinner på att sprida dåliga nyheter, då kommer det att fortsätta att finnas sådana som använder kaos för att nå framgång. 

Men det här är den skapade världen, inte den verkliga världen. Bakom all denna upprördhet och oro finns det ett lugnare klimat. Det är ett klimat där människan kan leva och må bättre, en värld där folk gör heroiska bedrifter och grannar hjälper varandra och folk överkommer oerhörda odds för att uppnå något enastående. 

Skillnaderna mellan en kompetent och en inkompetent person kan ses i hans omgivning (det som han omger sig med). En person är antingen påverkad av sin omgivning eller i stånd att påverka sin omgivning. 

Artonhundratalspsykologerna predikade att människan måste ”anpassa sig efter sin omgivning”. Detta falska datum bidrog till att inleda en degeneration av människosläktet. 

Sanningen är att människan är framgångsrik i samma grad som hon anpassar omgivningen efter sig själv. 

Att vara kompetent betyder att kunna kontrollera och sköta sakerna i omgivningen, samt själva omgivningen. 

Genom att känna igen köpmännen i kaos arbete, kan folk börja kontrollera sina omgivningar.