KURSUPPGIFT >> 24. Läs ”Undersökande åtgärder”.

UNDERSÖKANDE ÅTGÄRDER

Korrigeringar av saker som inte är fel och försummandet av saker som inte är rätt sätter en gravsten över varje org eller civilisation. 

Allt detta går i korthet ut på korrekt undersökning. Det är ingen obetydlig färdighet. Det är den grundläggande färdigheten bakom varje intelligent åtgärd.

Suppressiv rättvisa

När rättvisan kommer på avvägar (som den vanligtvis gör) har följande hänt: 

1. Att använda  rättvisa för något annat syfte än allmänhetens säkerhet (såsom att hålla en privilegierad grupp vid makten, eller att ge efter för en fix idé) eller 

2. Slopad användning av undersökningsprocedur. 

All suppressiv användning av rättvisans makt kan spåras tillbaka till endera av dessa. 

Aberrationer och hat finner människor mycket ofta utlopp för genom att kalla dem för ”rättvisa” eller ”lag och ordning”. Detta är anledningen till att man kan säga att människan inte kan anförtros rättvisa. 

Detta eller bara ren dumhet ger upphov till att intelligenta undersökningsprocedurer försummas. Ändå beror gruppens förnuft på korrekta och icke-aberrerade (förnuftiga) undersökningsprocedurer. Endast på det sättet kan man fastställa orsaken till något. Och endast genom att fastställa orsaken kan man upphöra att vara effekt av oönskade situationer. 

Det är en sak att kunna observera. Det är en helt annan att använda sig av observationer så att man kan nå grunden till något. 

Sekvenser

Undersökningar blir nödvändiga när man står inför outpoints eller pluspoints. 

Undersökningar kan ske på grund av ren nyfikenhet eller särskilt intresse. De kan också ske för att hitta orsaken till pluspoints. 

Oavsett motiv för undersökningen, utförs själva handlingen i ordningsföljd. 

Om man är mentalt inkapabel att följa en serie händelser eller handlingar, kan man inte undersöka. 

Ändrad ordningsföljd är det huvudsakliga hindret för undersökning. 

Vid en första anblick skulle man kunna tro att utelämnade data var hindret. Tvärtom, det är slutprodukten av en undersökning och är det som för fram en undersökning – man letar efter utelämnade data. 

En ändrad sekvens av handlingar kullkastar varje undersökning. Exempel: Vi hänger honom och sedan genomför vi en rättegång. Vi antar vem som gjorde det och sedan hittar vi bevis för det. Ett brott bör provoceras fram för att finna vem som begår dem. 

Varje gång en undersökning görs bakfram, kommer den inte att lyckas. 

Så, om en undersökare själv har svårigheter med att se eller visualisera handlingssekvenser, kommer han oundvikligen att få fram fel svar. 

Och omvänt, när man ser att någon har fått fram ett felaktigt eller ofullständigt svar, kan man anta att undersökaren har svårigheter med ordningsföljder för händelser eller, naturligtvis, egentligen inte undersökte. 

Man kan inte riktigt tro på att Sherlock Holmes skulle säga: ”Jag har här herr Murgatroyds fingeravtryck på mordvapnet. Se till att polisen arresterar honom. Nu, Watson, ge mig ett förstoringsglas och fråga polisinspektör Doherty om vi kan få titta i hans fingeravtrycksarkiv.” 

Om man inte kan visualisera en serie handlingar, såsom en boll som studsar ned för en trappa, eller om man inte kan sätta flera olika handlingar med ett ändamål i inbördes förhållande till varandra så att de hamnar i en riktig ordningsföljd, kommer man inte att kunna undersöka. 

Om man kan det, så är det bra. 

Undersökningar

All förbättring av liv beror på att ta reda på pluspoints och deras orsak och förstärka dem, hitta outpoints, deras orsak och utrota dem. 

Detta är det framgångsrika mönstret för att leva. En urinnevånare gör just det för att överleva och en vetenskapsman som är värd sitt namn gör just det. 

Fiskaren ser fiskmåsar samlas över en punkt i havet. Det är början på en kort ordningsföljd, punkt nummer 1. Han förutser ett fiskstim, punkt nummer 2. Han seglar dit som sekvenspunkt nummer 3. Han tittar ned som sekvenspunkt nummer 4. Han ser fisk som punkt nummer 5. Han lägger ut ett nät som punkt nummer 6. Han cirkulerar kring stimmet med nätet, nummer 7. Han drar in nätet, nummer 8. Han tar fisken ombord, nummer 9. Han går i hamn, nummer 10. Han säljer fisken, nummer 11. Det är att följa en pluspoint – samling av fiskmåsar. 

En sekvens från en outpoint skulle kunna vara: Husfru serverar middag. Ingen äter kakan, nummer ett; hon smakar på den, nummer två; hon känner att den smakar tvål, nummer tre. Hon går till köket, nummer fyra. Hon tittar i skåpet, nummer fem. Hon finner tvålpaketet omkullvält, nummer sex. Hon ser tvålen under det, nummer sju. Hon ser att kakburken är tom, nummer åtta. Hon får fatt i den lille sonen, nummer nio. Hon visar honom läget, nummer tio. Hon får en bekännelse, nummer elva. Och nummer tolv är alltför smärtsam för att beskriva. 

Upptäckt

Alla upptäckter är slutprodukten på en sekvens av undersökande åtgärder som börjar med antingen en pluspoint eller en outpoint. 

Så all kunskap utgår ifrån observerade pluspoints eller outpoints. 

Och all kunskap beror på en förmåga att undersöka. 

Och all undersökning görs i korrekt ordningsföljd. 

Och alla framgångar beror på förmågan att göra dessa saker.