KURSUPPGIFT >> 32. Läs ”Att göra en undersökning”.

ATT GÖRA EN UNDERSÖKNING

När någon börjar tillämpa analys av data, försöker han ofta fortfarande greppa kunskapen om analys av data snarare än outpoints i data. Lösningen är helt enkelt att bli mer förtrogen med det material som finns i denna kurs. 

Vidare kanske man inte inser med vilken lätthet man kan förvärva kunskapen om en ideal scen. En outpoint är bara ett ologiskt avvikande från den ideala scenen. Genom att jämföra den rådande scenen med den ideala scenen, kan man lätt se alla outpoints. 

För att känna till den ideala scenen behöver man bara arbeta fram de korrekta produkterna för den. Om dessa inte fås fram så finns det en avvikelse där. Sedan kan man finna outpoints för de olika typerna och sedan lokalisera ett Why och på så sätt öppna dörren för hantering. Och med hantering försöker man helt enkelt få scenen att få ut sina produkter. 

Om man inte fortsätter på detta sätt (från produkt tillbaka till etablering), kan man inte analysera mycket av någonting. Man får bara fram felaktigheter. 

En rådande scen är så bra som den får ut sina produkter, inte hur bra den är målad eller hur fina mattor den har eller hur bra public relations image den får ut. 

Så för varje scen, tillverkning eller krigföring eller att vara värdinna för en fest, finns det produkter.

Människor som lever meningslösa liv är mycket olyckliga människor. Till och med dagdrivaren eller dilettanten är lycklig endast när han har en produkt! 

Det finns alltid en produkt för varje scen. 

Standardhantering 

En nybörjare kan hoppa hit och dit och komma på avvägar om han inte följer mönstret: 

1. Utarbeta exakt vad personen, enheten eller verksamheten skall producera.

2. Utarbeta den ideala scenen.

3. Undersök den existerande scenen.

4. Följ outpoints tillbaka från ideal till existerande scen.

5. Lokalisera det verkliga Why-et som kommer att förändra existerande scen mot ideal.

6. Se över existerande resurser.

7. Få en bra idé för hur det skall hanteras.

8. Hantera eller rekommendera hantering så att det förblir hanterat.

Det här är ett helt bergsäkert tillvägagångssätt.  

Om han endast noterar felaktigheter i en scen, utan någon produkt eller ett ideal mot vilket man kan jämföra den rådande scenen, då håller han inte på med analys av data och situationen kommer att försämras rejält för han hittar felaktiga Why. 

Tänkande

Man måste kunna tänka med outpoints. Ett grovt sätt att säga detta på är ”lär dig tänka som en idiot”. Man skulle också kunna lägga till ”utan att överge någon förmåga att tänka som ett geni”. 

Om man inte kan tolerera outpoints alls eller konfrontera dem, kan man inte se dem. 

En galning kan inte tolerera pluspoints och han ser dem inte heller. 

Men det kan finnas en mängd pluspoints utan någon produktion. Således kan man få höra hur bra allt är, samtidigt som stället sakta knakar i fogarna och nästan kollapsar.  

En utvärderare som lyssnar på folk vid scenen och accepterar deras Why, tar en stor risk. Om dessa var Why-en, skulle saker och ting se bättre ut. 

Ett långt säkrare sätt är att endast prata tills man fått reda på vad produkten är och sedan undersöka.  

Man observerar den rådande scenen genom data eller genom observatörer eller genom direkt observation. 

En utvärderare måste ofta gissa vad Why-et kanske kan vara. Det är det som frambringar frasen: ”Lär dig att tänka som en idiot.” Why-et kommer att finnas i slutet av ett spår med outpoints. Var och en är en aberration jämfört med den ideala scenen. Den största idiotin som sedan förklarar resten och öppnar dörren till förbättring i riktning mot den ideala scenen, det är Why-et. 

Man måste även lära sig att tänka som ett geni med pluspoints. 

Få tag i den stora topperioden i produktionen (nu eller i det förflutna). Jämför den med den existerande scenen strax innan. 

Få nu tag i dessa pluspoints som kom in. Spåra dessa och du hamnar vid Why-et som den största pluspoint som öppnade dörren för förbättring. 

Men än en gång ser man över tillgängliga resurser och man måste få till en bra idé. 

Så det är samma steg som ovan men med pluspoints. 

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

avvikelse från rationellt tänkande eller beteende; irrationellt tänkande och beteende. I grunden betyder det att göra fel, begå misstag, eller mera specifikt, att ha fixa idéer som inte är sanna. Ordet används också i sin vetenskapliga betydelse: avvikelse från en rät linje. Om en linje ska gå från A till B, är den aberrerad om den går från A till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, till någon annan punkt, innan den slutligen kommer fram till B. I denna bemärkelse skulle det också betyda brist på rakhet eller att se förvrängt, som till exempel att en man ser en häst men tror att han ser en elefant. Aberrerat uppträdande är felaktigt uppträdande, eller icke förnuftsbaserat uppträdande. Aberration kontrasteras av sinnesfriskhet (själshälsa), som är dess motsats. Ordet kommer från latinets aberrare, att vandra från; latinets ab, bort från, och errare, att vandra.