OPPGAVE >> 7. Les «Berøringsassist».

BERØRINGSASSIST

Berøringsassisten er den mest brukte og antakelig den best kjente assisten. Den ble først utviklet tidlig i 1950-årene, og har vært i bruk siden da.

Bruken av berøringsassister er ikke begrenset til skader. De er ikke bare for den forslåtte hånden eller det forbrente håndleddet. De kan brukes på en dump smerte i ryggen, en konstant øreverk, en infisert byll, en urolig mage. Faktisk er det ubegrenset hva denne enkle, men effektive prosessen kan brukes på!

Teori

Hensikten med en berøringsassist er å gjenopprette kommunikasjon med skadede eller syke kroppsdeler. Den bringer personens oppmerksomhet til de skadede eller berørte stedene på kroppen. Dette gjøres ved å berøre den syke eller skadede personens kropp gjentatte ganger, og sette ham i kommunikasjon med skaden. Hans kommunikasjon med den vil sørge for forbedring. Teknikken baserer seg på prinsippet at måten å helbrede eller reparere noe på er å sette noen i kommunikasjon med det.

Hver eneste fysiske sykdom stammer fra at individet ikke kommuniserer med den tingen eller det området som er sykt. En kronisk skade forlenges i fravær av fysisk kommunikasjon med det berørte området, eller når skadestedet i det fysiske universet ikke lokaliseres.

Når oppmerksomhet er trukket bort fra skadede eller syke kroppsdeler, blir også sirkulasjon, nerveimpulser og energi det. Dette begrenser næringen til området og hindrer dreneringen av avfallsstoffer. Noen helbredere i fortiden tilla «håndspåleggelse» bemerkelsesverdige strømmer og kvaliteter. Antakelig er det virksomme elementet i dette ganske enkelt den økte bevisstheten om det berørte området og gjenopprettingen av faktoren fysisk kommunikasjon. Hvis du for eksempel gjør en berøringsassist på noen som har et forstuet håndledd, setter du ham igjen i kommunikasjon med det håndleddet så fullstendig som mulig.

I tillegg til å kontrollere og styre personens oppmerksomhet, håndterer en Berøringsassist også faktorene tid og sted. Hvis en person er blitt skadet, vil oppmerksomheten hans unngå den skadede eller berørte kroppsdelen, men samtidig sitter han fast i den. Han unngår også stedet der skaden skjedde, og personen selv og den skadede kroppsdelen sitter fast i tidspunktet da skaden skjedde. En Berøringsassist tillater helbredelse å skje ved i en viss grad å få personen til nåtid og det stedet der han befinner seg.

En berøringsassist hjelper til med å håndtere faktorene tid og sted når en person har blitt skadet. Deler av hans oppmerksomhet sitter fast i øyeblikket og stedet der sammenstøtet fant sted.

Assisten bringer personen tilbake til nåtid, og lar dermed helbredelsen skje.

Prosedyre

0. Gi førstehjelp etter behov før du begynner assisten. Hvis personen for eksempel har et blødende sår, bør det bandasjeres først.

1. Få personen til å sitte eller legge seg ned – alt etter hva som er mest bekvemt for ham.

2. Fortell ham at du skal gjøre en berøringsassist, og forklar fremgangsmåten kort.

Fortell personen kommandoen du skal bruke, og forsikre deg om at han forstår den. Kommandoen som brukes er «Føl min finger».

Fortell personen at han skal la deg få vite når han har utført kommandoen.

3. Gi kommandoen «Føl min finger», og berør så et punkt med et moderat trykk med fingeren.

Ikke berør og gi kommandoen etterpå, det ville være baklengs.

Berør med bare én finger. Hvis du bruker to fingre, kan personen bli forvirret over hvilken han skal føle.

4. Anerkjenn personen ved å si «takk» eller «ok» eller «bra», osv.

5.Fortsett å gi kommandoen og berøre og anerkjenne når personen har indikert at han har utført kommandoen.

Når du gjør en Berøringsassist på et spesielt skadet eller et spesielt berørt område, nærmer du deg området gradvis, og fjerner deg fra det gradvis.

Du nærmer deg et skadet eller berørt område, går bort fra det, nærmer deg det, går bort fra det, nærmer deg det mer, går lenger bort fra det, nærmer deg til et punkt hvor du faktisk berører den skadede eller berørte kroppsdelen, og går lenger vekk. Du prøver å følge nervebanene i kroppen, som inkluderer ryggraden, lemmene og de forskjellige videresendelsespunktene som albuene, håndleddene, baksiden av knærne og fingertuppene. Dette er punktene du går etter. Disse er alle punkter hvor sjokkbølger kan låse seg fast. Det du prøver å gjøre, er å få en kommunikasjonsbølge til igjen å flyte gjennom kroppen, fordi sjokket etter skaden stoppet den.

Uansett hvilken del av kroppen som blir behandlet, bør berøringene omfatte ekstremitetene (hender og føtter) og ryggraden.

Berøringen må være likt fordelt på høyre og venstre side av kroppen. Når du har berørt personens høyre stortå, berører du deretter den venstre stortåen; når du har berørt et punkt noen få tommer fra personens ryggrad, berører du deretter et punkt like langt fra ryggraden på motsatt side. Dette er viktig, fordi hjernens og kroppens kommunikasjonssystem henger sammen. Det hender at smerte i venstre hånd kjøres ut (forsvinner) når du berører høyre hånd, fordi den er låst fast i den høyre hånden.

I tillegg til å håndtere høyre og venstre side av kroppen, må man også ta for seg forsiden og baksiden av kroppen. Med andre ord, hvis forsiden av kroppen er blitt viet oppmerksomhet, må også baksiden vies oppmerksomhet.

Det samme prinsippet gjelder i håndteringen av en spesiell kroppsdel. Du håndterer for eksempel en skade på forsiden av det høyre beinet. Berøringsassisten din ville da ta med forsiden av høyrebeinet, forsiden av venstrebeinet, baksiden av høyrebeinet og baksiden av venstrebeinet, i tillegg til den vanlige håndteringen av ekstremitetene og ryggraden.

6. Fortsett assisten til personen føler seg bedre. Du vil legge merke til forbedringen hos personen ut fra hva han sier eller hvordan han ser ut. Dette kalles indikatorer.

Indikatorer er tilstander eller omstendigheter som oppstår under en assist, og som indikerer om den går bra eller dårlig. Når en dårlig tilstand, slik som en skadet hånd, forbedres, er det en god indikator. Hvis smerten i en hånd avtok, ville det være en god indikator.

En berøringsassist fortsettes til personen som hjelpes har gode indikatorer, med det menes at han føler seg bedre, at smerten har minsket, han er mer tilfreds med det osv. Han vil også ha fått en kognisjon.

7.Når dette skjer, sier du til personen: «Slutt på assist.»

Du må kanskje gi Berøringsassister dag etter dag for å oppnå resultater. Når du utfører en Berøringsassist første gang, kan det hende at du bare får en liten forbedring. Når du gir en ny assist neste dag, kan du forvente litt mer fremgang. Dagen etter kan du oppleve at en somatikk forsvinner helt. Det kan ta mange flere dager enn dette med en assist hver dag før du oppnår et slikt resultat; poenget er at du kan gjøre et ubegrenset antall berøringsassister for den samme tingen.

Kommunikasjon med kroppen avtar når man er syk eller skadet. En berøringsassist hjelper til å gjenopprette personens evne til å kommunisere fult ut med en syk eller skadet kroppsdel.

Si til personen: «Føl min finger», og berør et punkt på kroppen hans. Anerkjenn ham når han gjør det.

Følg kroppens neverbaner. Berøringen må være likt fordelt på begge sider av kroppen.

En berøringsassist må omfatte ekstremitetene og ryggraden. En korrekt utført berøringsassist kan sette fart i thetanens evne til å helbrede eller reparere en tilstand i kroppen sin.

Anvendelsesområder

Bruk på skader

Gjør aldri en Berøringsassist som første handling på en skadet person hvis du kan gjøre en Kontaktassist. Hvis det eksakte stedet hvor skaden inntraff er tilgjengelig, gjør en Kontaktassist. Kontaktassisten kan så følges opp av en Berøringsassist eller en annen assisthandling.

Bruk på dyr

Berøringsassister kan brukes med godt resultat på dyr. Når du gjør en berøringsassist på en syk eller skadet hund eller katt, bør du bruke tykke hansker, da de kan bite og klore.

Personer på stoff

En Berøringsassist kan utføres på en person som har fått smertestillende midler eller andre medikamenter. Dette er ikke optimalt, men i nødstilfeller er det noen ganger nødvendig.

Der hvor en person har blitt skadet, bør målet være å nå ham og gi ham en Berøringsassist før noen gir ham et smertestillende medikament. Hvis kroppen er hardt skadet, kan det være at personen forsatt har sterke smerter etter assisten din, men du vil ha fått noe av sjokket bort. På dette tidspunktet kan en lege gi smertestillende og ta seg av de fysiske skadene. Hvis personen trenger øyeblikkelig behandling for uutholdelige smerter, bør du selvfølgelig ikke hindre dette, men gi berøringsassisten når personen har det bedre.

Hodepiner

Du skal ikke gi en Berøringsassist til en person som har hodepine. Undersøkelser har vist at hodepine ofte skyldes mentale fenomener som en berøringsassist ville være den feilaktige behandlingen for.

Hodeskader

Hvis en person har fått en virkelig skade i hodet, slik som å bli stukket i øyet eller slått i hodet med et balltre, kan han få en berøringsassist. Det samme gjelder skader på tennene eller smertefull tannbehandling.

Berøringsassisten er lett å lære og kan gi betraktelige resultater. Den har den fordelen at den er lett å lære andre. Så bruk den godt for å hjelpe dem rundt deg, og lær dem å hjelpe andre igjen.

ubestemmelig; uklar (om smerte).

en hevelse i huden som er øm og full av puss.

en eksakt rekke anvisninger eller sekvens av handlinger som utføres for å oppnå et ønsket resultat.

det at en person legger hendene på en annen for å overføre åndelig kraft og f.eks. helbrede en sykdom; en metode til å behandle en syk person gjennom troens og bønnens styrke.

gi (noen) en anerkjennelse, noe som blir sagt eller gjort for å informere en annen om at hans utsagn eller handling er blitt lagt merke til, forstått og mottatt.

en tilstand eller omstendighet som viser seg under en prosess, og som viser om prosessen går godt eller dårlig. For eksempel når en person som mottar prosessing, ser kvikkere eller gladere ut, ville det være gode indikatorer. Se også prosess i denne ordlisten.

en tilstand eller omstendighet som viser seg under en prosess, og som viser om prosessen går godt eller dårlig. For eksempel når en person som mottar prosessing, ser kvikkere eller gladere ut, ville det være gode indikatorer. Se også prosess i denne ordlisten.

ting som viser seg, sanses eller observeres; individuelle kjensgjerninger, hendelser eller forandringer slik de oppfattes av hvilke som helst av sansene eller av sinnet; gjelder hovedsaklig for en kjensgjerning eller hendelse hvor årsaken til, eller forklaringen på denne, er under observasjon eller i ferd med å beskrives vitenskapelig.