OPPGAVE >> 4. Les «Kontaktassist».

KONTAKTASSIST

Det finnes et grunnleggende prinsipp i Scientologi som består i å anbringe en skadet legemsdel eksakt på og i det stedet der den ble skadet. Å gjøre dette kan ha en terapautisk effekt, og blir kalt en kontaktassist. Dette er den vanligste assisten for ulykker og skader.

Teori

En av livets grunnleggende reaksjoner er å unngå steder der man har blitt skadet. Dette er en overlevelsesfaktor, men den er ikke analytisk (basert på rasjonell tenkning). Hvis man for eksempel løp på et bord og skadet seg, ville man være tilbøyelig til å unngå å komme nær dette stedet igjen. Man vil tro at man unngår bordet, men egentlig unngår man det nøyaktige stedet hvor ulykken skjedde. Selv om bordet ble fjernet, ville man fortsette å unngå stedet der man ble skadet. Dette er den grunnleggende årsaken til en Kontaktassist.

Når det nøyaktige stedet for ulykken eller skaden er tilgjengelig, bør man alltid gjøre en Kontaktassist. Den kan følges av andre typer assister, men kontaktassisten bør alltid gjøres først hvis den fysiske gjenstanden og stedet er tilgjengelig.

Prosedyre

  1. Husk at førstehjelp og fysiske håndteringer ofte må gjøres før en Kontaktassist kan startes. Førstehjelp kommer alltid først. Se over situasjonen fra et synspunkt av hvor mye førstehjelp det er behov for, og gi assisten når du har løst den situasjonen. En assist vil ikke lukke en pumpende pulsåre, men en årepresse vil.
  2. Ta med personen til det nøyaktige stedet hvor ulykken skjedde. Hvis gjenstanden var varm, la den kjøle ned først. Hvis strømmen var på, slå den av før du utfører assisten.
  3. Si til personen: «Vi skal nå gjøre en kontaktassist.»
  4. Få personen til å innta den samme posisjonen som han var i før ulykken skjedde. Hvis han hadde et verktøy i hånden eller brukte et, bør han gå gjennom de samme bevegelsene med det.
  5. Be personen om å gå sakte gjennom ulykken akkurat slik den hendte. Få ham til å gjenta nøyaktig hva som skjedde på ulykkestidspunktet vet å få ham til å berøre det nøyaktige stedet for hans skadede legemsdel. Få ham til forsiktig å berøre den tingen som skadet ham. Hvis han stakk fingeren sin på en torn i rosehagen, får du ham til forsiktig å berøre den nøyaktig samme tornen med den samme delen av den samme fingeren som ble stukket. Hvis han klemte hånden i en dør, ville du få ham til å gå tilbake og berøre nøyaktig det stedet på den samme døren med den skadede hånden sin – duplisere de samme bevegelsene som foregikk på ulykkestidspunktet. Det er nesten ingen kommandoer involvert i dette. Jo mindre du sier, jo bedre vil det være.
  6. Gjenta dette om og om igjen til den nøyaktige somatikken starter og går over. (I Scientologi bruker vi ordet somatikk til å beskrive enhver kroppslig fornemmelse, sykdom, smerte eller ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.)

I tillegg til at somatikken forsvinner, vil personen også gjøre en oppdagelse angående noe: skaden sin eller omstendigheter i forbindelse med hvordan han ble skadet eller omgivelsene. En slik oppdagelse blir kalt en kognisjon.

Du må få ham til å berøre det eksakte punktet for å skape det eksakte fenomenet av at en somatikk forsvinner. Når dette skjer og han får en kognisjon, avslutter du assisten ved å si «slutt på assist» til personen.

Ikke tving personen

En kontaktassist må noen ganger gjøres på en gradient– med en gradvis tilnærming. La oss si at et barn slo skinneleggen sin på gressklipperen, og nå vil det ikke komme nærmere enn tretti meter fra den gressklipperen. Du ville få det til å gjøre en Kontaktassist med skinneleggen og kroppen på det stedet (tretti meter fra den samme gressklipperen) – mens du fikk det til å gå gjennom bevegelsene i ulykken. Gradvis, gradient for gradient, minsker du avstanden som det er villig til å nærme seg den, og til slutt vil det gå bort og gjøre en Kontaktassist på gressklipperen.

Når det skjer en ulykke eller inntreffer en skade, bør man gjøre en kontaktassist.
En av livets grunnleggende reaksjoner er å unngå steder hvor man har blitt skadet.
Få personen til å stille seg i den samme posisjonen han var i før uhellet skjedde. Få ham til rolig å berøre den tingen som skadet ham. Hvis han hadde et verktøy i hånden eller brukte et, bør han gå gjennom de samme bevegelsene med det.
Gjenta dette igjen og igjen til den samme somatikken starter og så forsvinner igjen (smerten er borte) ledsaget av en kognisjon. Du må få ham til å berøre eksakt det samme punktet for å frembringe dette eksakte fenomenet.

Du må aldri med makt dra personen bort til stedet hvor ulykken eller skaden skjedde. Hvis du forsøker å tvinge personen, kan du overvelde ham, noe som kan ha en skadelig virkning på ham.

Kontaktassister kan gjøres solo (alene), men man må være sikker på at man holder på til somatikken forsvinner.

Alle typer skader kan og bør bli behandlet med en kontaktassist. Den er alltid den beste typen skadeassist når det nøyaktige stedet er tilgjengelig, og bør gå foran alle andre assisthandlinger. Kontaktassister har ubegrenset anvendelse. De er noen ganger mirakuløse – men de hjelper alltid.

Hvis en person er skadet, kan han gjøre en kontaktassist på seg selv. Han kopierer rolig det som hendte på ulykkestidspunktet, og er omhyggelig med å fortsette til smerten forsvinner.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

et stykke stoff bundet stramt om en skadet arm eller ben for midlertidig å stoppe blodstrømmen gjennom en stor arterie og forhindre et stort blodtap.

lage en nøyaktig kopi av.

et ord anvendt i Scientologi for å betegne enhver kroppsfornemmelse, sykdom, smerte eller ethvert ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.

en ny forståelse av livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.