OPPGAVE >> 1. Les «Faktorer i assister».

FAKTORER I ASSISTER

I Scientologi er en assist en handling som foretas for å hjelpe en person til å konfrontere fysiske vanskeligheter. Hvis et barn har falt og slått seg, kan en assist hjelpe det til å komme seg over traumet. Hvis en person har tannverk eller har trukket en tann, kan en assist hjelpe til med å lindre smerten. Når folk er syke, kan assister lindre ubehaget og fremskynde bedringen. Selv brukne ben reagerer på assister. Disse og mange andre tilstander kan forbedres ved å anvende prosedyrer som klassifiseres under denne overskriften «assister».

En assist kan da beskrives som en Scientologi-prosess som gjøres for å lindre et ubehag i nåtid. En prosess er en nøyaktig rekke anvisninger eller en nøyaktig handlingssekvens utført for å oppnå et ønsket resultat. Det finnes mange prosesser i materialene i Scientologi, men assister utgjør i seg selv en egen klasse av dem.

Alle Scientologi-prosesser retter seg mot og håndterer et bredt spekter av tilstander som påvirker ånden, vesenet selv.

Ånden kalles thetan i Scientologi. Med dette menes personen selv – ikke kroppen hans eller navnet hans, det fysiske univers, sinnet hans eller noe som helst annet – det er det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

Den største oppdagelsen i Scientologi og dens sterkeste bidrag til kunnskapen om menneskeheten, har sannsynligvis vært å isolere, beskrive og håndtere menneskeånden. I Scientologi kan det demonstreres at dette noe som er personen, personligheten, kan atskilles fra kroppen og sinnet etter ønske, og uten å forårsake kroppens død eller mental forstyrrelse.

Det har i tidligere tider vært betydelig strid angående menneskeånden eller sjelen. Og forskjellige forsøk på å kontrollere Mennesket har vært effektive i lys av dets nesten totale uvitenhet om sin egen identitet.

På samme måte som du vet at du befinner deg der du er i dette øyeblikket, ville du vite det hvis du, en ånd, var atskilt fra ditt sinn og din kropp. Mennesket har ikke oppdaget dette tidligere fordi det hadde svært lite realitet om at det var atskilt fra sinnet og kroppen sin, så lenge det ikke hadde teknologiene i Scientologi. Derfor forestilte Mennesket seg at det, i det minste delvis, var et sinn og en kropp. Hele den kommunistiske kulten er basert på det faktumet at man lever bare ett liv, at det ikke finnes noe hinsidige, og at individet ikke har noen religiøs betydning. Menneskeheten som helhet har vært nær denne tilstanden i hvert fall det siste århundret. Denne tilstanden ligger på et meget lavt nivå, fordi den utelukker all selverkjennelse.

Thetanen blir i Scientologi beskrevet som ikke å ha noen masse, ingen bølgelengde, ingen energi og ingen tid eller lokalisering i rom, bortsett fra ved betraktning eller postulat. (Et postulat er for å si det enkelt en avgjørelse om at noe vil skje.)

Ånden er altså ikke en ting. Den er skaperen av ting.

Ved åndelige midler, som imidlertid er like presise som matematikk, kan man i Scientologi bøte på en stor mengde ugunstige tilstander i livet. Sykdom og funksjonsfeil kan deles opp i to generelle klasser. Først dem som skyldes åndens direkte innvirkning på kommunikasjonsnettverkene i livet eller kroppen, og dernest dem som skyldes at rent fysiske årsaker forstyrrer strukturen.

Uttrykket psykosomatisk betyr at sinnet gjør kroppen syk, eller sykdommer som er skapt fysisk i kroppen gjennom forstyrrelser i sinnet. Psyko henviser til sinnet, og somatisk henviser til kroppen.

Det kan demonstreres at en person ikke er en kropp, men faktisk et åndelig vesen, noe som i Scientologi kalles en thetan.

Ulykkelighet, manglende evne til å heles og psykosomatiske sykdommer (som omfatter cirka 70 prosent av menneskets sykdommer) håndteres best ved å henvende seg direkte til thetanen. Sykdom forårsaket av gjenkjennelige bakterier og skade ved ulykke, behandles best med fysiske midler. Disse kommer helt klart inn under feltet medisin, og er ikke Scientologis arbeidsområde, selv om ulykker, sykdommer og bakterieinfeksjoner i nesten alle tilfeller er forutbestemt av åndelig feilfunksjon og uro. Og tilstander ved ulykker blir definitivt forlenget av enhver åndelig feilfunksjon. Derfor retter feltet medisin seg mot den umiddelbare skaden. Det kan være kirurgiske saker som fødsel og akutt infeksjon, slike ting som blåmerker og skrubbsår fra ulykker, så vel som det å gi medisiner og antibiotika for å hindre at pasienten omkommer i en krisesituasjon. Dette er medisinens rolle.

Der det finnes en tendens til sykdom eller skade, eller der sykdom eller skade blir forlenget, eller der ulykkelighet og bekymring forårsaker mental eller fysisk opprørthet, har vi med Scientologi sitt område å gjøre. For slike ting heles best, eller forebygges best, eller bøtes best på, ved umiddelbart og direkte å ty til thetanen og dens påvirkning på kroppen.

Det eneste sanne terapeutiske middel i dette universet er ånden. I Scientologi er dette blitt vist med større grundighet og foreligger med større sikkerhet enn de fysiske vitenskapene eller matematikken. En scientolog kan gjøre en person frisk og lykkelig ganske enkelt ved å henvende seg til menneskeånden.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

en prosess som kan utføres for å avhjelpe ubehag i nåtid og hjelpe en person med å komme seg raskere etter en ulykke, sykdom eller opphisselse.

å stå ansikt til ansikt uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der komfortabelt og sanse.

en kroppsskade eller et sjokk forårsaket av en plutselig skade, som fra vold eller ulykke.

en eksakt rekke anvisninger eller sekvens av handlinger som utføres for å oppnå et ønsket resultat.

den tiden som er nå og som blir fortid nesten like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig blir brukt om omgivelsene som eksisterer i nuet.

personen selv – ikke hans kropp eller hans navn, det fysiske universet, hans sinn eller noe som helst annet – det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

tanke eller liv. Uttrykket stammer fra den greske bokstaven theta () som grekerne brukte til å representere tanke eller kanskje ånd. Noe som er theta karakteriseres av fornuft, avklarethet, stabilitet, lykke, følelse av glede, utholdenhet og de andre faktorene som Mennesket vanligvis anser for ønskverdige.

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

den politiske teorien eller det politiske systemet hvor all eiendom eller formue eies i et klasseløst samfunn av alle medlemmene i samfunnet. Kommunismen håndhever omfattende negativ kontroll av den personlige frihet, og massenes kollektive behov tilsidesetter individuelle rettigheter.

en gruppe mennesker som deler en overdreven hengivenhet for en person, en sak, et ideal osv.

et fremtidig liv, den verdenen som skal komme; et liv eller en eksistens etter døden.

en mengde materie (uten spesifikk form eller størrelse).

en bølgelengde er karakteristisk for bevegelse. En velordnet bølge er en bevegelsesstrøm. Den har en regelmessig gjentatt avstand mellom sine bølgetopper. Ta et tau eller en hageslange og gi den en sleng. Du vil se en bølge bevege seg langs den. Energi, enten den er elektrisk, lys eller lyd, har et eller annet slikt mønster. Dette er en jevntstrømmende bølge. Lengden dens er mellom toppene. Den måles i lengdeenheter, slik som centimeter eller meter.

en konklusjon, beslutning eller bestemmelse om et eller annet.

encellede organismer, hvorav noen fremkaller sykdommer.

et legemiddel som dreper bakterier i kroppen eller hemmer deres vekst, f.eks. penicillin. Antibiotika lages fra små mikroorganismer (meget små levende organismer), eller den fremstilles syntetisk.