OPPGAVE >> 21. Les «Assister og omgivelsene».

ASSISTER OG OMGIVELSENE

En assist medfører et visst ansvar. En person går gjennom livet og kaster sin skygge på mange mennesker. Det er ganske sannsynlig at du vil finne deg selv i en situasjon hvor en fremmed vil ha nytte av en assist.

Din tilnærming under disse omstendighetene bør være likefrem og positiv. Vær profesjonell og bestemt. Du behøver ikke en gang å spørre om lov; bare gjør det. Hvis du har til hensikt å hjelpe en person, så hjelp ham. Hold opp med å gå rundt og forklare de tilstedeværende hva du har tenkt deg å gjøre eller vente på noens tillatelse. Hvis du er på et sted med mye oppstyr og oppfører deg som om du hadde ledelsen, så vil du ha ledelsen. Dette er en del av kunnskapen om hvordan man gjør en assist. Hvis du gjør dette bra, vil assisten du gjør bety noe.

La oss for eksempel si at det har skjedd en alvorlig ulykke, og en folkemengde presser på rundt stedet. Politiet forsøker å dytte folk tilbake. Vel, dytt folkene tilbake, og bøy deg så over offeret og gi ham en assist. Hvis du er tilstrekkelig der, vil alle andre skjønne at du er den som er der. Slike ting som panikk, bekymring, undring, opprørthet, kikke drømmende inn i det fjerne, undre seg over hva som er galt eller hva som bør gjøres, er ikke en del av din væremåte hvis du gir en assist. Kjølig, rolig og samlet bør være grunntonen i holdningen din. Innse at for å ta kontroll i en hvilken som helst situasjon, er det bare nødvendig å være mer til stede enn noen av de andre. Det er ingen magi involvert. Bare vær der. De er de andre folkene på stedet ikke. Og hvis du er der nok, vil en annen få seg selv ut av det og fortsette å leve.

Få først ting i omgivelsene i en ryddig tilstand der du skal gi en assist, unntatt hvis du må gi øyeblikkelig førstehjelp.

Førstehjelp går alltid foran en assist. Du bør se over situasjonen fra synspunktet av hvor mye førstehjelp det behøves. Kanskje vil du finne noen med en temperatur på 41º som trenger å ligge og kjøles ned før det gjøres en assist, og selv om antibiotika er svært overvurdert, kan det hende at han har bedre av en injeksjon av disse antibiotikaene enn av en assist på det tidspunktet.

Et godt eksempel ville være en situasjon hvor noen vasker kopper i kjøkkenet. Plutselig er det et fryktelig brak, og personen faller og treffer gulvet, men mens hun faller griper hun en slaktekniv og skjærer seg i hånden. Noe av det første du ville gjøre, er å legge en bandasje rundt hånden hennes for å stoppe blødningen. En annen del av førstehjelpen ville være å plukke opp tallerkenene og sette dem tilbake i oppvaskbenken og feie bitene sammen. Dette er det første trinnet mot å gjenopprette kontroll.

Så ville du gi henne en assist. Å flytte henne fra ulykkesstedet er ikke så ønskelig som å gjøre assisten på henne der. Kanskje er dette motsatt av hva du tror, men det er sant, og det er derfor du bringer litt orden i omgivelsene først. For å helbrede en hånd med et kutt i, fremskaffer du orden i et mye større område enn en hånd med et kutt i. Hvis du forstår at ditt ansvar alltid strekker seg mye videre enn det umiddelbare området med oppstyr, vil du lykkes i større grad. Hvis du bringer orden til en større del av omgivelsene, vil du også bringe det til den mindre delen av omgivelsene.

Hvis du vet at du skal inn i et ulykkesområde og skal være i nærheten av en hel del ødeleggelser og kaos, ville det være veldig dumt om du ikke hadde opplæring i førstehjelp. Husk at du kanskje ofte må finne en måte å kontrollere, håndtere og dirigere personellet som kommer i veien for deg før du kan gi en assist. I omstendigheter som dette krever en assist at du om nødvendig kontrollerer hele området og personellet i forbindelse med assisten.

Siden du kjenner og praktiserer Scientologis teknologi, har du all rett til og ansvar for å lindre lidelse når du ser den. Religion er i ikke liten grad til for å håndtere livets opprørtheter og kvaler. Dette innbefatter åndelige påkjenninger forårsaket av fysiske forhold.

Området rundt en skadet person er ofte kaotisk og uryddig.

Å bringe orden i det kan redusere forvirringen og gjenopprette kontroll.

En assist vil gi et bedre resultat om man først vier litt oppmerksomhet til omgivelsene.

Prester hadde lenge før Kristus' apostler som oppgave å hjelpe sitt folk med deres åndelige kvaler. De har konsentrert seg om åndelig oppbyggelse og forbedring. Men der hvor fysisk lidelse hindret dette, har de handlet. Å bare konsentrere seg om å lindre fysiske plager er selvfølgelig å bekrefte at den fysiske kroppen er viktigere enn personens åndelige vesen, noe den selvfølgelig ikke er. Men fysisk smerte kan distrahere en person så mye at han gir avkall på ethvert håp om forbedring, og begynner å lete etter en slutt på lidelsen sin. Legens spesialområde er å kurere fysiske sykdommer eller ikke-optimale fysiske tilstander. I noen tilfeller kan han gjøre det. Det invaliderer ikke hans område å assistere pasienten til et større potensial for helbredelse. Og sykdommer som bare er av åndelig natur, er ikke medisinske.

«Psyk-iateren» og «psyk-ologen» hentet på den annen side sine navn fra religionen, siden psyke betyr sjel. Ifølge statistikkene lykkes de dårligere enn en prest med å lindre mental smerte. Men de forsøker å gjøre det på moderne vis ved å anvende medikamenter eller hypnose, eller med fysiske midler. De ødelegger mer enn de hjelper.

De med åndelig kunnskap har et ansvar overfor dem rundt seg for å lindre lidelser. Det er mange måter å gjøre dette på uten medikamenter, hypnose, sjokk, kirurgi eller vold.

Den primære måten å lindre lidelsen på er assistene.

Da det finnes kunnskap om hvordan man bruker dem, og da ferdigheten er lett å tilegne seg, bør vi ikke overse dem som vil dra nytte av dem.

Hvis du virkelig ønsker å hjelpe dine medmennesker, er denne eksakte ferdigheten og disse resultatene vel verdt å ha.

det sentrale eller viktigste punkt eller tema i noe.

hver av de tolv disiplene som Jesus valgte ut til å spre det kristne budskapet samt disippelen Paulus.

tilstand av væren; eksistens. Beingness henviser også til det å anta eller velge en identitetskategori. Beingness kan antas av en selv, gis til en eller oppnås. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profesjon, ens fysiske egenskaper, ens rolle i et spill – hver av eller alle disse kunne kalles ens beingness.