מטלה >> 15. קרא את "תכנון אסטרטגי".

תכנון אסטרטגי

אף מחקר של תכנון ושל יעדים אינו מלא אם הוא אינו מכיל בחינה של נושא התכנון האסטרטגי. הוא כה חשוב, עד שמגיע לו לימוד מעמיק, הן מבחינת הגדרתו והן מבחינת השימוש בו, כמו גם הקשר שלו להיבטים אחרים של ניהול. 

המונח"אסטרטגיה" מקורו במילים היווניות: 

strategos, שפירושו "גנרל", 

stratos, שפירושו "צבא", 

agein, שפירושו "להנהיג".

אסטרטגיה, לפיכך, על פי הגדרתה המילונית, מתייחסת לתוכנית עבור הניהול הכולל של מלחמה או מגזר ממנה. 

באמצעות אקסטרפולציה (הסקת מסקנות מתוך עובדות ידועות), הגדרת המילה הפכה גם לתוכנית עבור ניהול כולל מיומן של תחום רחב של מבצעים, או מגזר של מבצעים כאלה, לעבר השגת שאיפה או תוצאה ספציפית. 

זהו תכנון אשר מתבצע ברמת הדרג העליון, מאחר שכדי שהוא יהיה אפקטיבי הוא חייב להתבצע מתוך ראייה כוללת של הסיטואציה הקיימת הנרחבת. 

זוהי הצהרה של התוכניות המיועדות להשגת יעד נרחב, ובהגדרה טבוע הרעיון של שימוש נבון במשאבים או בתמרונים כדי להערים על האויב או להתגבר על מכשולים קיימים כדי לזכות ביעד. 

זוהי האסטרטגיה המרכזית שמלטשים אותה בהנהלה העליונה אשר, כמו מטרייה, מכסה על כל הפעילויות של הדרגים שמתחתיה. 

דבר זה מראה לנו מהו תכנון אסטרטגי.

מה הוא עושה

מה שתכנון אסטרטגי עושה הוא לספק הכוונה לפעילויות של כל הדרגים הנמוכים יותר. כל התוכניות הטקטיות, מערכות הצעדים והפרוייקטים שיש לבצע בדרגים נמוכים יותר על מנת להשיג את היעד, זורמים מטה מן התוכנית האסטרטגית בפסגה. זוהי התוכנית הכוללת שלפיה מתאמים את כל השאר. 

דבר זה מעניק מבט ברור לגבי הסיבה לכך שלתכנון אסטרטגי יש חשיבות כל-כך מכרעת ומדוע הוא חייב להתבצע על-ידי הגוף המתכנן ברמה העליונה, אם הניהול אמור להיות אפקטיבי ולהצליח. 

מה קורה אם התכנון האסטרטגי חסר? ובכן, מה קורה בניהול מלחמה אם לא נעשה שום תכנון אסטרטגי? 

גדודים מרכזיים יכולים להישאר ללא אגפים וללא תמיכה באיזורי מפתח, בעוד שגדודים אחרים נלחמים קרבות חסרי תכלית באיזשהו מוצבשולי. אפשר היה לפרוס אספקה ותחמושת לאיזור הלא נכון או לא להעביר אותן כלל. התוצאה היא קונפליקט של הוראות, קווים ותמרונים תקועים, משאבים מבוזבזים וקרבות שהופסדו. בהיעדר תוכנית, חסר תיאום, וזהו מצב עניינים של בלבול ופיזור. בקיצור, אסון. 

איזה הבדל בין זה לבין דחיפה חזקה, מתואמת והחלטית לעבר השגת היעד! 

העברת כל זה לפעילות לא צבאית נותנת מבט אפילו יותר ברור על הסיבה לכך שתכנון אסטרטגי חייב להיות מבוצע ברמות הגבוהות של ההנהלה. מילת המפתח כאן היא "מבוצע". אי אפשר להזניחו או לנטוש אותו. אי אפשר להניח שהוא בוצע. התכנון האסטרטגי חייב להיות מבוצע ומוגדר וידוע לפחות בקרב רמות ההנהלה המיידיות הנמוכות יותר כדי שניתן יהיה לבצע תיאום והצבת יעדים נכונה.

מטרה ותכנון אסטרטגי

תוכנית אסטרטגית מתחילה עם התבוננות בסיטואציה שבה יש לטפל או בשאיפה שאותה יש להשיג. 

היא תמיד נושאת בחוּבה הצהרה של המטרה או המטרות המוגדרות שיש להשיגן. 

כאשר נקבעה המטרה, אפשר להסיק ממנה תכנונים אסטרטגים שונים. 

למעשה, ניתן לומר שאסטרטגיה היא האופן שבו האדם אכן יביא באופן אפקטיבי ומהיר לביטויה של מטרה ולהתקדמותה בעולם הפיזיקלי הממשי במהירות וללא פשלות. 

כל תוכנית אסטרטגית יכולה להקיף מספר פעולות עיקריות הנדרשות ממגזר אחד או מכמה מגזרים שונים על מנת להשיג את המטרה. פעולות אלה מבוטאות במונחים כלליים ביותר היות שהן הצהרה של התכנון הכולל הראשוני שנעשה. מהן ניתן לגזור תכנונים טקטיים. אבל כל הדברים הללו צריכים להתאים יחדיו. 

דוגמה:

סיטואציה: חברת הנייר אבגד, על אף שהיא ממשיכה לייצר את קו מוצרי הנייר שלה שהיה מוצלח בעבר, ממשיכה גם להתרכז אך ורק בקליינטורה הרגילה והקבועה שלה, בעודה זונחת כמה מהקהלים הפוטנציאליים שלה. החברה מתרוששת במהירות ומאבדת את המנהלים שלה לטובת חברות שבהן יש "יותר הזדמנויות להתרחבות"

מטרה: הצב שם חברת נייר מפותחת לגמרי, אשר מגיעה לכל הציבור הפוטנציאלי שלה לשם מכירות של מוצרים קיימים וחדשים בכמויות, בעודה ממשיכה גם למכור ולשרת את הקליינטורה הרגילה שלה בכמויות, וכך תשיב לקדמותו את כושר הפירעון של החברה ותבנה את המוניטין שלה כעסק רווחי ומתקדם עם הזדמנויות להתרחבות. 

תוכנית אסטרטגית: התכנון האסטרטגי, בהתבסס על הסיטואציה ועל המטרה שנקבעה, עשוי להיראות בערך כך:

1. הפעולה המיידית והחיונית ביותר שנדרשת כדי לעצור את ההפסדים היא (מבלי להפריע לעסקים הנמשכים או להפיל או להרוס כל יחידה אחרת) להציב ולתפעל יחידת מכירות חדשה (לצד זו הקיימת) שהעדיפות הראשונה שלה תהיה הפיתוח של לקוחות חדשים מיידיים עבור קו המוצרים הנוכחי מקרב (א) נקודות הפצה קמעונאיות של נייר, (ב) נקודות הפצה סיטונאיות של נייר, ו-(ג) הזמנות ישירות בדואר. יהיה צורך להשיג אנשי מכירות הגונים ומנוסים שיעמדו בראש כל אחד מהמדורים הללו, ויהיה צורך לאתר אנשי מכירות מקצועיים אחרים בכמויות. את אלה ניתן לשכור בשכר טרחה נמוך מאוד, והם יעשו את רוב כספם מעמלות. עסק זה יכול להתרחב לאחר מכן לאיזורים נרחבים יותר תוך שימוש במנהלי מחוז, באנשי מכירות שמכניסים לעבודה אנשי מכירות נוספים ואפילו אנשי מכירות שמוכרים מדלת לדלת. כחלק מתוכנית זאת, יהיה צורך לתכנן גם שיטת עמלות, ערכות מכירה בחבילות וקידום ופרסום. הפעלת העסק הזה על בסיס מיידי תיתן דחיפה למכירות ותקזז את ההפסדים ותוך זמן קצר מאוד תרחיב את החברה לתחום של רווחים מרקיעי שחקים. 

2. בעוד הפעולה המיידית של החזקת מעמד ומניעת התדרדרות מתחילה להתבצע, חייבים לשמור על המכירות השוטפות ועל שירות הלקוחות. באותה העת, יהיה צורך לבדוק מחדש את היסטוריית המכירות והתפוקה של הצוות הקיים, וכן לבצע חשבונאות מקיפה של ספרי החברה כדי לגלות מהיכן נובעים ההפסדים. יהיה צורך לנפות את כל האנשים המיותרים, ולהחזיק באלה שכן מייצרים. והיה ונמצאה מעילה בכספים או חריגה פיננסית כלשהי, יהיה צורך לטפל בכך באמצעות פעולה משפטית הולמת. במילים אחרות, יש לבדוק מחדש בצורה יסודית את העסק הנוכחי, לנקותו ולא רק לשמור על תפוקתו אלא להגבירה בכל דרך אפשרית, באמצעות קביעת יעדי ייצור והשגתם.

3. יש לעבד מערכת צעדים, שלפיה נערכים סקרים בקרב כל הקהלים השונים כדי לגלות איזה מוצרי נייר חדשים הקהלים רוצים או יקנו. בהתבסס על תוצאותיו של הסקר, ניתן יהיה לפתח קו חדש לגמרי של מוצרי נייר (בנוסף לקו הישן המבוסס), לייצר אותם, לקדמם ולמכור אותם בקנה מידה נרחב. מערכת הצעדים לביסוס קו הסחורה החדש הזה תצטרך להקיף את נושאי המימון, הארגון של יחידת הייצור החדשה (כולל מנהלים הגונים, מעצבים מיומנים וכל עובדים נוספים שיידרשו) וכן כל מכונה או ציוד נוסף שנדרשים. היא תצטרך להקיף גם מסעות פרסום נרחבים של יח"צ, קידום ומכירות אשר דוחפים את המוצרים החדשים כמו גם את הישנים, כדי להשיג מכירות בכמויות של שניהם. בתכנון זה יהיה טבוע קמפיין לשיפור תדמיתה של החברה בתור חלוצים בתחום של מוצרי נייר חדשים, אשר מציעים הזדמנויות עבור מנהלים בעלי מודעות להתרחבות. 

 

תוכנית אסטרטגית כזאת לא רק מתקנת סיטואציה גרועה, אלא גם הופכת אותה למצב עניינים רווחי ביותר ומתרחב למען עתידה של חברת העסקים כולה. 

מה שאדם מנסה להשיג הוא חילוץ המצב מהבוץ והרחבתו לעבר רמה נפלאה של יכולת קיום. 

מתוכנית אסטרטגית זאת ניתן לבצע תכנון טקטי אשר לוקח את היעדים האסטרטגיים הנרחבים ומפרק אותם לעשיות מדויקות אשר מנוסחות ביעדים מוגדרים שיביאו להוצאתו לפועל של התכנון האסטרטגי. 

יהיו לך אנשים רבים שיעבדו על כך, וזה יהיה חיוני שכולם יבינו את המטרה לאשורה, ושלא יהיו נקודות פנימיות שמתנגשות בקמפיין הכולל. מישהו שקורא תוכניות מעין אלה עשוי שלא לראות את החשיבות בהן, אלא אם כן הוא הבין את הסיטואציה והיתה לו מטרת-על כוללת שממנה הוא יוכל ללטש את התכנון הטקטי שלו.  

זה די נפוץ בעת ביצוע טקטי של תכנון אסטרטגי לגלות שיש צורך לשנות יעדים טקטיים מסוימים או להוסיף יעדים חדשים או אפילו להוריד כמה יעדים לאחר שהתברר שהם אינם נחוצים. 

הניהול הטקטי של תכנון אסטרטגי הוא מעין אמנות כשלעצמו, ולכן יש לקחת זאת בחשבון. 

בהנחה שהמטרה טובה, אם כן, אשר לפיה אפשר לתאם דברים, ניתן לאחר מכן לעבד את הפעולה האסטרטגית הנחוצה כדי להשיגה ובעקבותיה יוכלו לבוא התוכניות הטקטיות שיביאו את התוכניות האסטרטגיות לידי קיום. 

בדרך זאת יכולה קבוצה לפרוח ולשגשג. כשכל הכוחות והמאמצים ערוכים בהתאמה לכדי דחף יחיד, ניתן לפתח כמות אדירה של עוצמה. 

אם כן, האדם מנסח את המטרה, ומשם מתכנן באיזו אסטרטגיה להשתמש כדי להשיג את המטרה, והאסטרטגיה הזאת מגשרת כעת בין המטרה לבין הישימוּת הטקטית. 

משהועלתה התוכנית האסטרטגית, ביחד עם מטרתה, רמת הפיקוד הנמוכה יותר הבאה לוקחת אותה והופכת אותה לתכנון טקטי. 

תכנון אסטרטגי לעומת תכנון טקטי

אסטרטגיה נבדלת מטקטיקה. 

זוהי נקודה שחייבת להיות מובנת בבירור על-ידי דרגי ההנהלה השונים. 

ישנו הבדל מאוד מאוד גדול בין תוכנית אסטרטגית לתוכנית טקטית. 

בעוד שמשתמשים בתכנון טקטי כדי לנצח בקרב, משתמשים בתכנון אסטרטגי כדי לנצח במערכה כולה. 

בעוד שהתוכנית האסטרטגית היא תוכנית ארוכת טווח ורחבת היקף שמיועדת להבטיח ניצחון, תוכנית טקטית מורה בדיוק מי יזיז מה ולאן ובדיוק מה לעשות באותה נקודה.  

התוכנית הטקטית חייבת להשתלב בתוכנית האסטרטגית ולהגשים את התוכנית האסטרטגית. והיא חייבת לעשות זאת באמצעות יעדים מדויקים ובני-ביצוע.  

וזהו, ביסודו של דבר, ניהול. 

גישור בין המטרה לתכנון הטקטי

שגיאה אחת שבדרך כלל נעשית על-ידי כוח אדם חסר הכשרה היא לקפוץ מהמטרה לתכנון הטקטי תוך כדי שִכחַת התוכנית האסטרטגית. זה לא יעבוד. הסיבה לכך שזה לא יעבוד היא שהתוכנית הטקטית הערוכה ביעדים תרד מהפסים,אלא אם כן היא ערוכה בהתאמה עם התוכנית האסטרטגית. 

הנקודה שיש להבין כאן היא שתכנון אסטרטגי יוצר תכנון טקטי. אדם לא ישיג את מטרתו, אלא אם כן אסטרטגיה שבאמצעותה ניתן להשיג את המטרה תעובד וישתמשו בה. ובהתבסס על אותה אסטרטגיה, האדם מעבד את המהלכים הטקטיים שיש לבצע כדי ליישם את האסטרטגיה. אבל כשהאדם קופץ מהמטרה לתכנון הטקטי, תוך התעלמות מהאסטרטגיה, הוא יחטיא. 

אם כן, בין המטרה לבין התכנון הטקטי תמיד ישנו הצעד של התכנון האסטרטגי. נוכל לומר שהכוונה בתוכנית אסטרטגית היא לאמצעים כלשהם שיגרמו למטרה עצמה לתפקד. 

זוהי למעשה תוכנית שקשורה לפיקחות. 

אדם עשוי להיות מודע בהחלט למטרה ועשוי להמציא מספר יעדים טקטיים שקשורים בה. ואפשר שהיעדים יפעלו, כשלעצמם. אבל המטרה היא להביא לכך שסיטואציה תטופל, ובהיעדר אמצעים אסטרטגיים לעשות זאת האדם עדיין עשוי למצוא עצמו ניצב למול אותה הבעיה. 

כשמניחים את הגשר הממשי בין המטרה לבין התכנון הטקטי – הגשר שהוא הצד האסטרטגי של העניין – למטרה יהיה סיכוי כלשהו להצליח. 

קיים במישהו או במשהו כמרכיב, כתכונה או כמאפיין קבועים שלא ניתנים להפרדה.

האגפים של קבוצת חיילים הם נקודות חלשות בדרך כלל, ולעתים קרובות התקפות אויב מתמקדות בהם. כאשר חיילים הם ללא אגפים, פירושו של דבר שהם חשופים להתקפה, לא מוגנים עקב מחסור בתמיכה מהצדדים (מהאגפים).

בסיס צבאי עם קבוצה קטנה של חיילים, שממוקם במרחק מהגוף העיקרי של הצבא, ומוטל עליו לשמור על מקום או על איזור ספציפי.

התיעוד הכתוב של הכספים שעסק הוציא או הכניס.

לקיחת כסף או רכוש שהופקדו בידי האדם להשגחתו, ושימוש בכסף או ברכוש האלה למטרות רווח אישי.