מטלה >> 1. קרא את "הסולם האדמיניסטרטיבי".

הסולם האדמיניסטרטיבי

השגת שאיפותיו של האדם, לא משנה עד כמה המאמץ גדול או קטן, מסתמכת על שאיפות, מטרות ופעילויות המתואמות ומאורגנות. 

שאיפה איננה משהו שאדם מחליט עליו, שאז לפתע מתגשם באופן פלאי, רק משום שהאדם החליט זאת. ההשגה של שאיפה מצריכה ביצוע של פעולות מסוימות בעולם האמיתי אשר יגרמו לשינוי כלשהו לטובה ויהוו צעד שמתקרב יותר לעבר השגתה.

אדם יכול לעבוד לקראת שאיפה, ולגלות שפעולותיו לא מניבות כל התקדמות. דבר זה קורה לא רק לאדם בחייו האישיים, אלא גם לארגון, למדינה או לארץ בכל גודל. דבר זה יכול להיות תוצאה של תוכניות, פעולות וגורמים אחרים שאינם מתואמים להשגת השאיפה. 

ישנם למעשה מספר נושאים אשר יוצרים פעילות. כל אחד מהם חייב לפעול בצורה מתואמת על מנת להגיע להצלחה בהשגה המיועדת של השאיפה הרצויה. 

בסיינטולוגיה פותח סולם אשר נותן רצף (וקדימותיחסית) של נושאים הקשורים לארגון. 

סולם אדמינסטרטיבי
שאיפות
שאיפה היא יעד ידוע שלקראתו מכוונות פעולותיו של האדם, עם המטרה להשיג את אותו יעד.
מטרות
מטרה היא שאיפה קטנה יותר שמתאימה לפעילויות או לנושאים ספציפיים. לעתים קרובות היא מבטאת כוונות עתידיות.
מדיניות
מדיניות מורכבת מהכללים או מהקווים המנחים התפעוליים עבור הארגון, שאינם נתונים לשינוי.
תוכניות
תוכנית היא התכוונות נרחבת לטווח קצר שנהגתה לצורך הטיפול באיזור נרחב על מנת לתקנו או להרחיבו, או כדי לחסום או לעצור התנגדות להתרחבות.
מערכות צעדים
מערכת צעדים היא סדרה של צעדים ברצף כדי להוציא לפועל תוכנית.
פרוייקטים
פרוייקט הוא רצף של צעדים שנכתבים כדי להוציא לפועל צעד אחד של מערכת צעדים.
הוראות
הוראה היא הנחיה בעל-פה או בכתב כדי להוציא לפועל צעד במערכת צעדים או כדי ליישם מדיניות כללית.
מצבים אידיאליים
מצב אידיאלי מבטא מה תמונת מצב או איזור אמורים להיות. אם אדם לא ראה בעיני רוחו מצב אידיאלי שאליו הוא יוכל להשוות את המצב הקיים, הוא לא יהיה מסוגל לזהות סטיות ממנו.
סטטיסטיקות
סטטיסטיקה היא מספר או כמות בהשוואה למספר או לכמות מוקדמים יותר של אותו הדבר. סטטיסטיקות מתייחסות לכמות העבודה שנעשתה או לערכה.
מוצרים סופיים
בעלי ערך
מוצר סופי בעל ערך הוא מוצר שניתן להחליפו בתמורה לשירותים או לסחורה של החברה.

מלטשים את הסולם מעלה ומטה עד שהוא (כל פריט בו) נמצא בהתאמה מלאה עם הפריטים הנותרים. 

בקיצור, כדי להצליח, כל הפריטים הללו בסולם חייבים להיות בהתאמה עם כל הפריטים האחרים בסולם באותו הנושא. 

בוא ניקח "כדורי גולף" כנושא לסולם. אם כן, כל פריטי הסולם הללו חייבים להיות בהתאמה זה עם זה בנושא של כדורי גולף. זהו תרגיל מעניין. 

הסולם מתאים גם לנושא הרסני. כמו "מקקים". 

כאשר פריט בסולם אינו מתואם עם הפריטים האחרים, הפרוייקט יעוכב, אם לא ייכשל.

המיומנות שבה כל הפריטים הללו בכל פעילות שהיא מתואמים ונכנסים לפעולה נקראת ניהול. 

חברי קבוצה נעשים ממורמרים רק כאשר אחת או יותר מנקודות אלה אינה מתואמת עם השאר ולפחות עם מידת-מה של הסכמה קבוצתית. 

קבוצות נראות איטיות, לא יעילות, אומללות, לא פעילות או מַרבות להסתכסך רק כאשר פריטים אלה אינם מצויים בהתאמה, מתפרסמים ומתואמים. 

ניתן לשפר כל פעילות על-ידי ביצוע די-באג או התאמת הסולם הזה ביחס לפעילות הקבוצה. 

היות שחוסר הסכמה מוליד תקשורת פחותה ואהדהפחותה, נובע מכך שפריטים לא ממשיים בסולם (לא מתואמים) מייצרים התמרמרויות והסרת אמונים. 

מכאן נובע שכאשר פריטי הסולם האלה מתואמים היטב זה עם זה ועם הקבוצה, תהיה בקבוצה הסכמה גבוהה, תקשורת גבוהה ואהדה גבוהה. 

כאשר מוסכמות הקבוצה מתואמות באופן זה וכאשר הקבוצה פועלת לפיהן, מתקבלת קבוצה אתית, והן אף קובעות מה ייחשב בעיני חברי הקבוצה למעשים מזיקים ונוגדי הישרדות על-ידי חברי הקבוצה. 

סולם זה וחלקיו והיכולת לערוך אותם בהתאמה הם אחד הכלים יקרי הערך ביותר של ארגון.

חילופי רעיונות בין שני אנשים דרך מרחב.

המנהגים, ההתנהגות החברתית והערכים המוסריים של קבוצה ספציפית.