מטלה >> 4. קרא את "תוכניות ומערכות צעדים".

תוכניות ומערכות צעדים

יש, עם זאת, הרבה לדעת על הטכניקות שבהן משתמשים על מנת לערוך תכנון שיביא את חלומותיו של אדם להתגשמות. צעד ראשוני יהיה להבין את המונחים הבסיסיים הקשורים לנושא. 

תוכנית היא תיאור של כוונות נרחבות לטווח קצר מבחינת מה שדרוש לפי דעתו של אדם כדי לטפל באיזור ספציפי. מצפים מתוכנית לתקן נסיבות לא אופטימליות באיזור או להרחיבו, או לחסום או לעצור התנגדות להתרחבות.

כדי שתוכנית תוצא לפועל, יש צורך לפרק אותה לפעולות הספציפיות הנדרשות על מנת להשיג את מה שהתוכנית מיועדת להשיג. דבר זה נעשה על-ידי שימוש במערכת צעדים.

מערכת צעדים היא סדרה של צעדים ברצף כדי להוציא לפועל תוכנית. כדי לכתוב מערכת צעדים יש צורך בקיומה של תוכנית קודם לכן, אפילו אם היא נמצאת רק בראשו של האדם הכותב את מערכת הצעדים. צעד של מערכת צעדים נקרא יעד.

מערכת צעדים מורכבת מיעדים. יעדהוא פעולה שיש לבצע כדי להשיג מטרה רצויה.

קיימים כמה ערכים של יעדים. לא כל היעדים הם בעלי אותו הערך או אותה החשיבות. כל אחד מאלה מתואר להלן.

יעד עיקרי

יעד עיקרי הוא האמביציה הכוללת הרצויה שאדם לוקח על עצמו. היא מאוד כוללנית, כמו "להפוך לעוסק בסיינטולוגיה בעל הכשרה".

דוגמאות אחרות בתחומים שונים יהיו:

"לדאוג לכך שכל המכונות והציוד בחברה יהיו במצב תקין". 

"לרכוש, לערוך, להכין ולהשתמש בשטח מתאים ובמתקנים במחיר נמוך סביר".

"לדאוג לכך שספרים יופצו ללקוחות שעשו הזמנות בדואר ולכל חנות ומפיץ". 

יעד עיקרי הוא המטרה הכוללת.

יעדים ראשוניים

יעד ראשוני הוא יעד שעוסק בצעדים הארגוניים, אלה הקשורים לכוח אדם ואלה מסוג של תקשורות שחובה להמשיך לקיימם. זוהי קבוצה של יעדים "מובנים" אשר, אם מתעלמים מהם, מביאים לאי-פעולה.

הראשון ביניהם הוא: מישהו שם

ואז: מטרה ראויה

ואז:מישהו לוקח אחריות על האיזור או הפעולהה

ואז: מבנה הארגון מתוכנן היטב 

ואז: מבנה הארגון נשמר או מבוסס מחדש

ואז: הארגון פועל 

אם יש לנו את היעדים "המובנים" המתוארים לעיל, אנחנו יכולים להמשיך; אבל אם יעדים אלה אינם נמצאים עוד בשימוש או שלא מחליפים אותם באחרים, אז לא משנה איזה יעדים נקבעים לאחר מכן, הם יתערערו או ייכשלו לגמרי. 

בנוגע לאמור לעיל, ייתכן שיהיה צורך מתמשך להכריז מחדש על המשך קיומם של אחד או יותר מהיעדים "המובנים" בשעה שמנסים לדאוג שיעדים נוספים יתחילו להתבצע. 

כמה דוגמאות של יעדים ראשוניים יהיו: 

"הסכם לקבל את העבודה שמקצים לך". 

"קרא והבן את מערכת הצעדים שאותה תבצע". 

דוגמה של יעד ראשוני היא מישהו שנמצא שם.

יעדים חיוניים

יעד חיוני הוא משהו שחייב להיעשות כדי שאפשר יהיה בכלל לפעול.

הדבר דורש בדיקה, הן של האיזור שבו האדם הולך לפעול והן של הגורמים או הציוד או הארגון שבאמצעותם אנו פועלים. 

בשלב זה ניתן למצוא את אותן נקודות (לפעמים בשעה שפועלים) אשר עוצרות הצלחות עתידיות או מאיימות עליהן. וניתן לארגן את ההתגברות על הנקודות החיוניות בצורת יעדים. 

כמה דוגמאות לכך יהיו:

"בדוק את הנסיבות שאתה בוחן בעיניך שלך; אל תסכים לקבל דו"ח של מישהו אחר." 

"אל תסכים לקבל שום הוראות מאף אחד מלבד האדם הממונה עליך ישירות." 

"אל תיתן למלאי הספרים במדינה לרדת בשעה שהקמפיין עדיין נמשך." 

"שמור על רמה גבוהה של התנהגות אתית ושמש דוגמה מצוינת בעשותך זאת." 

יעד חיוני חייב להיות קיים עלמנת לפעול בהצלחה.

יעדים מותנים

יעד מותנה הוא יעד שמבוצע כדי לגלות נתונים או כדי לגלות אם ניתן לבצע פרוייקט, היכן ניתן לבצעו וכו'.

ראית בחורים שעובדים כל חייהם כדי "להתעשר" או משהו כזה, כדי "לטייל בעולם", ולעולם לא מצליחים. איזשהו בחור אחר מחליט "לטייל בעולם" וניגש במרץ ישר לבצע את זה ועושה את זה. אם כן, יש סוג יעד שידוע בתור יעד מותנה: לו רק יכולתי ל____, היינו יכולים ל_____, וכך משיגים _____. זה בסדר, כמובן, עד שזה נעשה לא ממשי. 

ישנו סוג שלם של יעדים מותנים שאין בהם שום אם. אלה יעדים לגיטימיים. יש בהם הרבה נבצע. "אנחנו נבצע _____ ואז _____."

לעתים מופיעות "הזדמנויות" פתאומיות, ועל האדם לנצל אותן במהירות. זהו רק "מזל טוב". משתמשים בו ואז מתכננים שוב במהירות כאשר הדבר קורה. האדם נמצא על קרקע רעועה אם הוא סומך על "מזל טוב" כפתרון. 

יעד מותנה בעל תוקף יהיה:  

"אנחנו נלך לשם ונראה אם יש באיזור תועלת".  

דוגמה נוספת ליעד מותנה היא:

"אם יש פיגור מצטבר בתיוק, ארגן פרק זמן קצר בכל יום, שבו עובדי החברה יסייעו בתיוק הפריטים בתיקים הנכונים".  

כל היעדים המותנים הם בעיקרו של דבר פעולות של איסוף נתונים תחילה, ואם הם בסדר, תתחיל לפעול. 

כל היעדים המותנים הם בעיקרו של דבר פעולות של איסוף נתונים תחילה, ואם הם בסדר, אזי תחילת פעולה.

יעדים לפעולה

יעד לפעולה הוא יעד שיקבע את כיוון ההתקדמות ויגדיר אותה. הוא כולל בדרך כלל זמן מוקצב שבמסגרתו יש להשלים את היעד כדי להתאים ליעדים אחרים.

לעתים הזמן נקבע כמו"לפני כן". וייתכן שאין כל זמן למקרה שיש לבצע זאת "לפני כן". לכן הוא נכנס לבסיס בהול של "על כל מקרה". 

דוגמאות של יעדים לפעולה יהיו:

"פרסם ספרים בכתבי עת מקומיים שעליהם מנוי סוג הקהל שיתעניין בספרים האלה". 

"שכור כוח עבודה מקומי שיבנה לבֵנים עבור הקירות".  

"קבע איך ניתן לשלוח בדואר לסניפים את עלון החדשות של החברה במחיר הזול ביותר".

"נקה את לשכתהנשיא". 

"שלח שליח עם הדואר החוזר ישר למשרד הראשי". 

יעד לפעולה יקבע את כיוון ההתקדמות ויגדיר אותה.

יעדים לייצור

קביעת מכסות, בדרך כלל כנגד זמן, מהווה יעדים לייצור.

דוגמאות של יעדים לייצור יהיו:

"לשים בצד עד יוני את הכסף לשכר הלימוד של השנה הבאה". 

"לכרוך חמישים אלף ספרים עד החודש הבא". 

היות שסטטיסטיקות משקפות ייצור בקלות הרבה ביותר, ארגון או פעילות יכולים להיות כה מודעים ל/A/יעדים לייצור/A/ עד שהם אינם קובעים יעדים מותנים, יעדים לפעולה או יעדים ראשוניים. כאשר דבר זה קורה, הייצור ייטה לקרוס מחוסר תכנון שהיה אמור להיות מוגדר בסוגים האחרים של יעדים. 

הייצור, כסוג היעד היחיד, יכול להיעשות כל-כך סוחף, עד שיעדים מותנים מוזנחים לחלוטין אפילו כאשר הם נקבעים, ואז היעדים לפעולה והיעדים הראשוניים נעשים מאוד לא ממשיים והסטטיסטיקות יורדות. 

עליך לבדוק ולערוך סקרים ולאסוף נתונים ולקבוע יעדים לפעולה ויעדים ראשוניים לפני שתוכל לקבוע יעדים לייצור. 

סיבה רגילה לסטטיסטיקות נמוכות בתחום ייצור היא היעלמותם של יעדים ראשוניים. יעדים אלה מפסיקים להתקיים, ואיש אינו שם לב שהדבר משפיע קשות על הייצור. הייצור תלוי בכך שיעדים קודמים אחרים יישמרו כמו שצריך.

קביעת מכסות, בדרך כלל כנגד זמן, מהווה יעדים לייצור.

להלן סיכום תמציתי של הסוגים השונים של יעדים אשר מרכיבים מערכת צעדים.

סוגי יעדים
יעדים
עיקריים
השאיפה הכללית והנרחבת, שעשויה להשתרע על משך זמן ארוך ומשוער בלבד. כמו, לדוגמה, "להשיג בטיחות גדולה יותר" או "לדאוג לכך שהארגון יגיע לחמישים עובדים".
יעדים
ראשוניים
היעדים הארגוניים, אלה שקשורים לכוח אדם והיעדים שאופיים תקשורת. אלה צריכים להישמר כמו שצריך. אלה היעדים הקשורים לטרמינלים,לנתיבי תקשורת, לציוד וללוחות התארגנות. לדוגמה: "למנות מישהו כאחראי על ארגון העניין, ולתת לו לקבוע את היעדים הראשוניים הנותרים". או "לייסד מחדש את מערכת התקשורת המקורית שהפסיקו להשתמש בה".
יעדים
חיוניים
אלה שחובה לעשות כדי שאפשר יהיה בכלל לפעול, בהתבסס על בדיקה של האיזור שבו האדם פועל.
יעדים
מותנים
אלה שמעמידים את זה או זה, כדי לברר נתונים או אם ניתן לבצע פרוייקט או היכן או עבור מי.
יעדים
לפעולה
אלה שמפרטים כיוונים ופעולות או תוכנית אירועים או לוח זמנים.
יעדים
לייצור
אלה שקובעים כמויות כמו סטטיסטיקות.

ייעשו לא יציבים.