מטלה >> 20. קרא את "תוכניות קרב".

תוכניות קרב

האדם משיג את שאיפותיו באמצעות ניסוח תוכניות ומערכות צעדים, שלאחר מכן מבוצעות, יעד אחר יעד. לאדם או לקבוצה יש פעולות יומיומיות ושבועיות שהוא חייב לבצע, אשר יסתכמו ביעדים ובמערכות צעדים שהושלמו. תוכניות קרב הן כלי שבו האדם יכול להשתמש כדי לבצע את מערכות הצעדים שלו, להשלים את התוכניות שלו ולהשיג את השאיפות שלו.

"תוכנית קרב" מוגדרת בתור: 

רשימת יעדים ליום המחרת או לשבוע הקרוב, המקדמים את התכנון האסטרטגי והמטפלים בפעולות המיידיות ובחריגות המעכבות אותו. (חריגה היא מצב או מקרה שבו משהו הוא לא בסדר, לא נכון או חסר.) 

יש אנשים אשר כותבים "תוכניות קרב" רק כסדרת פעולות שהם מקווים לעשות למחרת או בשבוע הבא. זה בסדר, וטוב יותר מלא כלום, ואכן נותן מידה מסוימת של כיוון לפעולותיו של האדם. למעשה, אדם שאינו עושה זאת, קרוב לוודאי ישיג הרבה פחות ביצוע ויהיה הרבה יותר טרוד ו"עסוק" מאשר אדם שאכן עושה זאת. תכנון מסודר של הדברים שהאדם מתכנן לעשות ביום המחרת או בשבוע הקרוב, ולאחר מכן הוצאת התכנון אל הפועל, היא דרך מצוינת להשגת תפוקה. אבל זהו שימוש ב-"תוכניות קרב" במינימום האפשרי.  

הבה נעבור על הגדרות. מדוע מלכתחילה נקרא הדבר "תוכנית קרב"? הוא נשמע כמונח נוקשה וצבאי מכדי שיתאים לעולם היומיום של מינהל. אבל זהו מונח הולם מאוד. 

מלחמה היא דבר שמשתרע על פני תקופה ארוכה. גורל הכל תלוי בה. קרב הוא דבר שמתרחש ביחידת זמן קצרה. אדם יכול להפסיד בכמה קרבות ועדיין לנצח במלחמה. לפיכך, כאשר אדם מדבר על תוכנית קרב, הוא מדבר בעצם על פרקי זמן קצרים. 

והדבר מתפתח הלאה. כשאדם מדבר על מלחמה, הוא מדבר על סדרת אירועים שיתרחשו על פני תקופה ארוכה. שום גנרל או קפטן, לצורך העניין, מעולם לא ניצחו במלחמה אלא אם כן הם ביצעו תכנון אסטרטגי כלשהו. הדבר נוגע לניהול כלל המלחמה או לניהול גזרה בתוכה. 

כאשר מדובר בגזרה, הכוונה לרעיון של גזרה גדולה, ברמת הדרג העליון. התכנון האסטרטגי מוצג בהכללות גדולות, יש לו מטרות מוגדרות והוא מתייחס לראש הסולם האדמיניסטרטיבי. 

מתחת לתכנון האסטרטגי בא התכנון הטקטי. כדי להוציא אל הפועל תוכנית אסטרטגית, לאדם חייבת להיות תוכנית של המהלכים והפעולות הדרושים להוצאתה אל הפועל. תכנון טקטי מתבצע במורד לוח ההתארגנות בצבא, ובדרך כלל משמש להוצאת התכנון האסטרטגי אל הפועל. (לוח התארגנות הוא לוח שמציג את הפונקציות, החובות, רצפי הפעולות והסמכויות של ארגון.) תכנון טקטי יכול לרדת לפרטים עד לרמה של "הטוראי יוסי צריך להחזיק את המקלע שלו מכוון על סבך שיחים 10, ולירות אם משהו זז בתוכו". 

"ההנהלה בדרג הביניים" – במונח זה נכללים הדרגים החל מראשי חטיבות ועד לרב"טים – עוסקת בהוצאת התכנון האסטרטגי אל הפועל. 

הגוף העליון העוסק בתכנון מוציא תוכנית אסטרטגית. ההנהלה בדרג הביניים הופכת תוכנית אסטרטגית זו להוראות טקטיות. הם עושים זאת על בסיס של טווח ארוך ועל בסיס של טווח קצר. כאשר אתה מתמקד בתוכניות על בסיס של טווח קצר, קיבלת תוכניות קרב.  

לפיכך, תוכנית קרב, פירושה הפיכת התכנון האסטרטגי ליעדים מדויקים ובני-ביצוע, המוצָאים אל הפועל כתנועות ופעולות לפרק הזמן המיידי שבו מדובר. כך מקבלים מצב שבו תכנון אסטרטגי טוב אשר הופך ליעדים טקטיים טובים ולאחר מכן מוצָא אל הפועל, מביא לידי התקדמות. כמות מספקת של צעדים לפי רצף זה המבוצעים בהצלחה, מביאה לניצחון במלחמה. 

הדבר אמור להעניק לך הבנה מהי באמת תוכנית קרב. זוהי רשימת יעדים שיש לבצעם בעתיד הקרוב, אשר יוציאו אל הפועל ויממשו חלק מן התכנון האסטרטגי. 

ניתן לראות, אם כן, שניהול יהיה במיטבו כאשר קיימת תוכנית אסטרטגית, וכאשר היא ידועה לכל הפחות עד לרמת המתכננים הטקטיים. והמתכננים הטקטיים הם פשוט האנשים שהופכים תכנונים אסטרטגיים ליעדים, אשר מובאים לאחר מכן לידיעת ההנהלה בדרג הביניים והדרגים שתחתיה, ומבוצעים על ידם. כאשר דבר זה נעשה, זוהי הנהלה מוצלחת מאוד. 

כמובן, הכדאיות של כל תמרון תלויה במהימנותה של התוכנית האסטרטגית ובהיגיון שבה. 

אבל התוכנית האסטרטגית תלויה בכך שמערכות צעדים ופרוייקטים ייכתבו בצורה של יעדים, ושהם יהיו בני-ביצוע במסגרת המשאבים הקיימים. 

מה שאנו מדברים עליו כ-"ציות" הוא למעשה יעד שבוצע. אפשר שהאדם המבצע את היעד לא יהיה מודע לתוכנית האסטרטגית הכוללת או לאופן שבו היעד משתלב בה. אולם, זוהי באמת הנהלה עלובה ביותר, אם יעדיה כולם אינם מוציאים אל הפועל את התוכנית האסטרטגית במידה זו או אחרת.

כאשר אנו מדברים על תֵאוּם, אנו למעשה מדברים על תכנון של הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית טקטית או על פיקוח על פעולה זו, ובדרג (רמת אחריות בארגון) הנמוך יותר – תאוּם הפעולות של אלה אשר יבצעו את הדברים הממשיים הנחוצים על מנת להוציא את התוכנית הטקטית אל הפועל, כדי שכולם ייערכו בהתאמה בכיוון אחד. 

דבר זה כולו נתון תחת הכותרת של עריכה בהתאמה. לדוגמה, אם תשים מספר אנשים באולם גדול, כשפניהם פונות לכיוונים שונים, ולפתע תצעק להם להתחיל לרוץ, הם לבטח יתנגשו זה בזה ויהיה לך בלבול מוחלט. זוהי התמונה המתקבלת אם התכנון האסטרטגי אינו מוסב לתכנון טקטי חלק, ואם הוא אינו מוצא אל הפועל במסגרת הקווים של תכנון טקטי זה. אנשים אלה, הרצים באולם זה, יכולים להיעשות עסוקים מאוד, ואפילו לפעול בקדחתנות, ותוכל לומר שהם מבצעים את עבודתם ומפיקים, אבל כמובן יהיה זה שקר גס מאוד. פעולותיהם אינן מתואמות. כעת, אם היינו לוקחים את אותם האנשים, באותו האולם, ונותנים להם לעשות משהו מועיל כמו לנקות את האולם, אנו עוסקים כאן בפעולות ספציפיות של אנשים ספציפיים, הקשורות במטאטאים ובסחבות – מי מביא אותם, מי מרוקן את הפסולת, וכן הלאה. התוכנית האסטרטגית "הכינו את האולם לקראת הוועידה", מוסבת לתוכנית הטקטית, האומרת בדיוק מי יעשה מה והיכן. זו תהיה התוכנית הטקטית. התוצאה תהיה אולם נקי ומוכן לוועידה.  

אבל בחינה פשוטה של "נקו את האולם לוועידה" יכולה למצוא זאת כדבר שיכול להיות חלק קטן מתוכנית אסטרטגית כוללת. במילים אחרות, יש לחלק לחלקים קטנים יותר את התוכנית האסטרטגית עצמה. 

ניתן לראות, אפוא, שיכולה להתקיים תוכנית קרב למנכ"ל או למפקד של ארגון, שיהיו בה מספר מרכיבים אשר בתורם יועברו לתת-מנהלים אשר יכתבו תוכניות קרב עבור האיזורים שלהם אשר תהיינה הרבה יותר מפורטות. לפיכך, יש לנו סולם מדורג של תוכנית גדולה וכוללת, המחולקת לפרקים, ופרקים אלה מחולקים אף יותר. 

המבחן של כל העניין הוא – האם הוא מביא להישגים כדאיים המקדמים את התוכנית האסטרטגית הכוללת או לא. 

אם אתה מבין את כל הנאמר לעיל, רכשת לך שליטה במרכיבי התיאום. 

יכולת הביצוע נכללת בתכנון כזה. הדבר תלוי במשאבים הקיימים. לכן, בארגון שמתרחב או שמנסה לבצע פרוייקטים גדולים, כמה מהיעדים ומתוכניות הקרב חייבים לכלול תכנון ארגוני, יעדים ארגוניים ותוכניות קרב ארגוניות כדי שהארגון יישאר במיקשה אחת בעודו מתרחב. אדם כותב תוכניות קרבלא על בסיס של "מה אני הולך לעשות מחר?" או "מה אני הולך לעשות בשבוע הבא?" (שזה בסדר כשלעצמו, וטוב יותר מלא כלום), אלא על בסיס השאלה הכוללת: "איזה פעולות מדויקות עלי לבצע על מנת להוציא אל הפועל את התוכנית האסטרטגית הזאת כדי להשיג את התוצאות המדויקות הנחוצות עבור שלב זה של התוכנית האסטרטגית במגבלות המשאבים הקיימים?" לאחר מכן, תהיה לך תוכנית קרב ליום הבא או לשבוע הבא. 

ישנו דבר אחד שממנו יש להיזהר בהכנת תוכניות קרב. אדם עלול לרשום מספר רב של יעדים, שיש להם מעט או שאין להם כלום במשותף עם התוכנית האסטרטגית, ואשר יגרמו לאנשים להיות עסוקים ביותר מבלי להשיג שום חלק מהתוכנית האסטרטגית הכוללת. לכן, תוכנית הקרב יכולה להפוך לנטל, מאחר שהיא אינה דוחפת שום תוכנית אסטרטגית כוללת ואינה משיגה שום יעד טקטי. 

אם כן, מהי "תוכנית קרב"? אלה הם יעדים בני-ביצוע, כתוּבים, המביאים לידי מימוש חלק מתוך התוכנית האסטרטגית הכוללת אשר שואפים להשיגה. 

ההבנה והשימוש המיומן בתכנון יעדים בתוכניות קרב הם חיוניים להגשמה הכוללת אשר מגדילה את התפוקה, את ההכנסות, את מתן השירות או כל דבר אחר המהווה מטרה רצויה. 

מנהל נבחן בהתאם לשאלה אם הוא מסוגל להכין במיומנות תוכנית קרב ולהוציאה אל הפועל או לא. את הכלי הזה יכולים ליישם גם אנשים מכל שכבות החברה ובכל פעילות שהיא.

סולם שמראה גישה הדרגתית למשהו, שנעשית צעד אחר צעד, רמה אחר רמה, כשכל צעד או רמה לכשעצמם ניתנים להשגה בקלות – כך שלבסוף ניתן לבצע בקלות יחסית פעילויות מסובכות וקשות. המונח מדרג מתייחס לכל אחד מהצעדים בגישה כזאת.