מטלה >> 19. קרא את הקטע "מדוע הבהרת מילים בקריאה בקול עובדת".

הבהרת מילים בקריאה בקול

מדוע הבהרת מילים בקריאה בקול עובדת

תלמיד שמבין את כל המילים בעמוד שהוא קורא, יהיה מסוגל לקרוא את העמוד בקול בצורה מושלמת. הוא ירגיש בהיר וערני, ויבין את מה שהוא קורא במלואו. אולם כאשר התלמיד עובר על פני מילה או סמל שהוא אינו מבין, המילה שאינה מובנת גורמת לשיבוש בקולו או ב-beingness הגופני שלו (במצבו הגופני). קולו עשוי להשתנות, או שהוא עשוי לגמגם במילה או "לעשות פרצוף" או לאמץ את עיניו או להגיב בכל דרך אחרת.

קל להבין זאת, אם אתה זוכר שאדם יכול לגלות שהכול מחוק מזיכרונו אחרי שהוא עובר על פני מילה או סמל שהוא אינו מבין. הוא עשוי לשגות בקריאתו בדיוק בנקודה של המילה שאינה מובנת כהלכה, או שהוא עשוי להמשיך לקרוא מעבר למילה שאינה מובנת כהלכה ולשגות במילה או בסמל מאוחרים יותר. הוא ירגיש יותר קשה-תפיסה, והוא ינסה לפצות על ההרגשה הזו על-ידי קריאה מאומצת יותר. דבר זה יתבטא תמיד בפעולה לא אופטימלית מסוג כלשהו שמבהיר המילים חייב לשים אליה לב ולטפל בה מיד.

תגובה לא אופטימלית היא כל דבר שהתלמיד עושה מלבד קריאת העמוד בקלות, בטבעיות ובצורה מושלמת. להלן דוגמאות של כמה מהתגובות הלא-אופטימליות שעשויות להופיע:

1. התלמיד מוסיף או משמיט מילה או משנה מילה במשפט שהוא קורא.

2. התלמיד מגמגם במילה או אומר אותה באופן לא נכון.

3. התלמיד משתהה או קורא לאט יותר.

4. התלמיד מקמט את מצחו או נראה לא בטוח.

5. התלמיד קופא או מקשיח חלק מגופו, כמו אימוץ עיניו או הידוק האחיזה של ידיו או נשיכת שפתיו או תגובה גופנית אחרת כלשהי.

6. התלמיד קורא במאמץ.

7. התלמיד קורא בגישה רובוטית ו-glib (הוא נעשה כך לאחר שאולץ לקרוא בצורה "נכונה" על-ידי מישהו שאינו יודע דבר על מילים שאינן מובנות כהלכה).

עשויים להופיע סימני ביטוי נוספים.

האמור לעיל אינו רשימה מלאה של תגובות, אלא נועד לתת מושג על מה שיש לחפש. לשם ההגינות, אדם יכול לגמגם בזמן הקריאה אם הוא מנסה לקרוא באור עמום או שהוא סובל מבעיות עיניים, או שההדפסה או כתב היד או תיקוני העפרון בחומר קשים מאוד לפענוח. לפיכך חיוני לבצע 'הבהרת מילים בקריאה בקול' באור בהיר בלבד, ואם הבחור אמור להרכיב משקפיים, עליו להרכיב משקפיים, ואסור שהחומר עצמו שעליו הוא מקבל הבהרת מילים יכיל כתמים ומחיקות. חובה לסלק את כל הסיבות האפשריות שבגללן הוא לא יכול לראות את הטקסט, וכן לסלק טקסט לא ברור. אחרת, התלמיד פשוט יאמר שהוא לא היה יכול לראות את זה או שהאור היה חלש, או ייתן 'למה' (סיבה או גורם) מוטעה אחר כלשהו.

"בכל פעם שהאדם עושה שגיאה בקריאתו או מגיב בדרך לא אופטימלית כלשהי, תימצא תמיד מילה שאינה מובנת כהלכה לפני אותה נקודה או לעתים באותה נקודה עצמה".

דוגמה: התלמיד קורא את הדף בקול. הוא קורא "יגאל הלך הביתה לאיטו, וראשו עסוק במחשבות", ואז הוא מקמט את מצחו. מבהיר המילים מסמן לו לעצור באומרו "זהו זה", ואז שואל "האם יש שם מילה או סמל כלשהם שלא הבנת?" (אם התלמיד תוהה מדוע הוא הופסק, מבהיר המילים אומר לו באיזה תגובה הוא הבחין.) התלמיד עובר על מה שהוא קרא. הוא מרגיש אי-ודאות לגבי המילה "לאיטו". הוא אומר זאת למבהיר המילים, המילה "לאיטו" נבדקת במילון והתלמיד משתמש בה במשפטים עד שהוא מבין אותה במלואה.

כאשר המילה שאינה מובנת כהלכה מאותרת ומובהרת, התלמיד יתבהר ויתחיל לקרוא שוב בצורה ברורה ונכונה.

איך לבצע זאת

1. תלמיד ומבהיר המילים יושבים זה מול זה.

התלמיד ומבהיר המילים יושבים זה מול זה משני צידי השולחן. לכל אחד מהם יש עותק של הטקסט המיועד להבהרת מילים. מבהיר המילים חייב להיות מסוגל לראות את התלמיד וגם את הדף שלפניו בו זמנית.

2. מילונים נמצאים בהישג יד.

מילון טוב ופשוט, וכל מילון אחר שהתלמיד עשוי להזדקק לו, צריכים להיות בהישג יד. (מעל לכל, אל תשתמש במה שנקרא "מילון רדוד". הוא שונה ממילון פשוט שמובע היטב. מילון רדוד הוא מה שאתה בדרך כלל מוצא על הכונניות של ספרים בכריכה רכה בחנויות כל בו. לעתים די קרובות הוא מגדיר את מילה א' כמילה ב' ולאחר מכן מגדיר את מילה ב' כמילה א'. הוא גם לא כולל את כל ההגדרות האפשריות ואת כל ההגדרות הטכניות.)

3. התלמיד מזהה מילים שאינן מובנות כהלכה.

לפני שהתלמיד מתחיל לקרוא, יש לומר לו שאם הוא קורא דבר-מה שהוא אינו מבין במלואו, עליו לומר זאת למבהיר המילים, או אם הוא רואה מילה שאין הוא יודע את משמעותה, עליו לעצור, לחפש אותה במילון ולהבהירה במקום לחלוף על פניה. יש לעודד את התלמיד למצוא ולהבהיר בכוחות עצמו מילים שהוא אינו מבין כהלכה. מבהיר המילים בשיטה זו לעולם לא ימנע מהתלמיד להבהיר מילה שהתלמיד מזהה כמילה שהוא אינו מבין כהלכה. 'הבהרת מילים בקריאה בקול' מקנה את היכולת לעשות את זה, כך שבעתיד התלמיד ימצא ויבהיר את המילים שהוא עצמו אינו מבין כהלכה.

4. התלמיד קורא את הטקסט בקול למבהיר המילים.

התלמיד קורא את הטקסט בקול למבהיר המילים. במהלך הקריאה של התלמיד, מבהיר המילים עוקב אחר הנקרא בעותק שלו של אותו הטקסט, מתבונן בתלמיד ומקשיב לו.

מבהיר המילים חייב להיות מאוד ערני, ולראות או לשמוע כל תגובה לא אופטימלית של התלמיד בעודו קורא.

5. תגובה לא אופטימלית שווה למילה שאינה מובנת כהלכה.

תגובה לא אופטימלית מצד התלמיד למה שהוא קורא היא רמז למבהיר המילים שהתלמיד נתקל במילה שהוא אינו מבין כהלכה. מבהיר המילים והתלמיד חייבים כעת לאתר את המילה או הסמל המדויקים שאינם מובנים כהלכה. הם יימצאו לפני הנקודה שבה התרחשה התגובה הלא אופטימלית, או לעתים בנקודה עצמה.

6. מצא את המילה שאינה מובנת כהלכה.

אם לא ברור לתלמיד שהוא הגיב והוא פשוט ממשיך לקרוא, מבהיר המילים אומר "זהו זה. האם יש מילה או סמל כלשהם שלא הבנת?" זוהי חובתו של מבהיר המילים להנחות את התלמיד אל המילה שהוא אינו מבין כהלכה. היא תימצא בנקודה של התגובה הלא אופטימלית או לפניה. הנקודה היא שחייבים להנחות את התלמיד אליה. ולאחר מכן מחפשים אותה במילון.

ייתכן שהתלמיד יוכל לאתר מיד את המילה שהוא לא הבין כהלכה, ולומר למבהיר המילים מהי. או שהוא עשוי להתקשות במציאתה, ומבהיר המילים יצטרך לעזור לו למצוא אותה.

מבהיר המילים עוזר לתלמיד בכך שהוא מבקש ממנו לחפש מוקדם יותר ויותר בטקסט מהנקודה שבה הוא הראה תגובה, עד שהמילה אשר לא הובנה כהלכה נמצאת. מבהיר המילים יכול אף לתת לתלמיד בדיקת בזק. בדיקת בזק פירושה בחירת מילים מהטקסט שהתלמיד כבר קרא, ובדיקת התלמיד כדי לראות אם הוא יודע את ההגדרות של אותן מילים. מבהיר המילים יבחר מילה מוקדמת יותר ופשוט ישאל "מהי ההגדרה של_________?"

אם התלמיד אינו בטוח באשר למילה כלשהי או שהוא נותן הגדרה מוטעית, אז לוקחים את אותה מילה ומבהירים אותה במילון.

7. הבהר את המילה.

משנמצאה המילה שלא הובנה כהלכה, חובה להבהירה במלואה במילון. השתמש בנוהל שב-"צעדים להבהרת מילה" המתואר במאמר "הבהרת מילים".

8. קרא שוב את המשפט.

לאחר מכן מבהיר המילים מבקש מהתלמיד לקרוא פעם נוספת את המשפט בטקסט שבו נמצאו המילה או הסמל שלא הובנו כהלכה. התלמיד עושה זאת, ואם הוא קורא אותו נכון עם הבנה, הוא ממשיך בקריאת הטקסט. כל תגובה לא אופטימלית נוספת מטופלת על-ידי מציאת המילה הבאה שאינה מובנת כהלכה והבהרתה, כמתואר לעיל.

9. הקריאה בקול נמשכת עד להשלמת הטקסט.

ממשיכים ב'הבהרת מילים בקריאה בקול' עד השלמת הטקסט המיועד להבהרת מילים.

בנקודה זו, כאשר שני תלמידים מבצעים 'הבהרת מילים בקריאה בקול' זה על זה, הם מתחלפים ביניהם, והתלמיד שזה עתה סיים לקבל הבהרת מילים הופך להיות מבהיר המילים.

התלמיד קורא את אותו הקטע של הטקסט ולאחר מכן ממשיך הלאה אל הפסקה החדשה הבאה.

הם עושים זאת על פי התור באופן זה, כשהם מבצעים את הבהרת המילים קטע אחר קטע עד אשר שניהם סיימו את הטקסט כולו.

אזהרות וטיפים

מדי פעם קורה שהתלמידים שמבצעים את 'הבהרת המילים' נקלעים למריבה או למורת רוח. באם הדבר קורה, אתה יודע שקרה אחד משני דברים.

1. "מילים שאינן מובנות כהלכה" שהיו למעשה מובנות, נכפו על התלמיד, או

2. מילים שבאמת לא הובנו כהלכה לא אותרו, אלא חלפו על פניהן.

אתה יכול לנקות כל מילה שנבדקה במילון בטעות בכך שתשאל אותו אם הוא נדרש לחפש במילון מילים שהוא הבין. אם זה המצב, התלמיד יתבהר ויאמר לך את המילה או המילים שהוא נדרש שלא בצדק להבהיר. לאחר שהדבר נעשה, 'הבהרת מילים' יכולה להתחדש.

אם הנאמר לעיל אינו מטפל בכך, אז יודעים שמילים שלא הובנו כהלכה הוחמצו. בקש ממבהיר המילים להחזיר את התלמיד אל המקום שבו היתה הפעם האחרונה שהוא התקדם יפה, ולאחר מכן להתקדם בטקסט, לפי הנוהל של 'הבהרת מילים בקריאה בקול', כשהם מאתרים ומבהירים את המילים שלא הובנו כהלכה ושהוחמצו. בדרך כלל יתברר שכמה מילים שלא הובנו כהלכה הוחמצו, לא רק אחת.

התוצאה הסופית של 'הבהרת מילים בקריאה בקול' המבוצעת כראוי היא תלמיד שבטוח שאין לו מילים שהוא אינו מבין כהלכה באותו חומר, כך שהוא יכול ללמוד את החומר בקלות וליישמו.

'הבהרת מילים בקריאה בקול' היא מושיע גדול של הציויליזציה.

חיוני ש'הבהרת מילים בקריאה בקול' תבוצע נכונה, בדיוק לפי הספר. אחרת, יימנעו מאנשים ההישגים העצומים שניתנים להשגה באמצעותה.