מטלה >> 18. קרא את הקטע "הבהרת מילים בקריאה בקול".

הבהרת מילים בקריאה בקול

שיטה יעילה ביותר למציאת המילים שאדם אינו מבין בספר או בחומר כתוב אחר נקראת 'הבהרת מילים בקריאה בקול'.

כאשר תלמיד לומד בעצמו, לעתים קרובות הוא לא יודע שהוא עבר על פני מילים שהוא אינו מבין כהלכה. אבל בכל פעם שהוא באמת חולף על פני מילים שאינן מובנות כהלכה, הוא יתקשה במה שהוא קורא.

ב-'הבהרת מילים בקריאה בקול' מבקשים מהאדם לקרוא את החומר בקול. האדם שהוא מקריא לו עוזר לו למצוא ולהבהיר כל מילה שאינה מובנת כהלכה, ובהתאם קוראים לו מבהיר המילים.

'הבהרת מילים בקריאה בקול' מתבצעת בדרך כלל על בסיס של חילופין: תלמיד אחד משמש כמבהיר המילים ומבצע הבהרת מילים לתלמיד האחר, ולאחר מכן הם מתחלפים והתלמיד שזה עתה קיבל הבהרת מילים הופך למבהיר המילים ומבצע הבהרת מילים לבן זוגו.

מילה יכולה להיות מובנת שלא כהלכה בהרבה דרכים שונות. חשוב שהסוגים השונים הללו של מילים שאינן מובנות כהלכה יהיו ידועים לאדם שמבצע 'הבהרת מילים בקריאה בקול'. מילה יכולה להיות מובנת שלא כהלכה בגלל:

1. הגדרה שגויה (מוטעית לחלוטין) – האדם קורא או שומע את המילה "חתול" וחושב ש"חתול" פירושו "קופסה". אי אפשר לטעות יותר מכך.

2. הגדרה בדויה – כאשר אדם היה צעיר, נהגו חבריו תמיד לכנותו "ילדה" כאשר הוא סירב לעשות משהו נועז. הוא בודה את ההגדרה של "ילדה" במשמעות של "אדם פחדן".

3. הגדרה לא נכונה – האדם קורא או שומע את המילה "מחשב", וחושב שזוהי "מכונת כתיבה". זוהי משמעות לא נכונה עבור "מחשב", על אף שמכונת כתיבה ומחשב – שניהם סוגי מכונות.

4. הגדרה לא שלמה – האדם קורא את המילה "כוננית" וחושב שמשמעותה "רהיט". הגדרתה של המילה "כוננית" היא "רהיט עשוי מדפים, להחזקת ספרים, כלים וכדומה". הגדרתו של האיש למילה "כוננית" איננה שלמה.

5. הגדרה לא מתאימה – האדם רואה מקף (-) במשפט "סיימתי היום את המספרים 7-3". הוא חושב שמקף הוא סימן חיסור, מבין שלא ניתן להפחית 7 מ 3, ולכן אינו יכול להבין זאת.

6. הגדרה הומונימית (מילה אחת שיש לה שתי משמעויות נפרדות לחלוטין או יותר) – האדם שומע את המילה "גבר" במשפט "הגבר שלט בלול התרנגולות" וביודעו כי "גבר" הוא איש, אדם, הוא סבור כי האדם שלט בלול התרנגולות, בעוד שלמילה "גבר" ישנה המשמעות ההומונימית של "הזכר בתרנגולות".

7. הגדרה תחליפית (מילה נרדפת) – האדם קורא את המילה "ערדל" וחושב שהגדרת המילה היא "מגף". "ערדל" היא מילה נרדפת למילה "מגף". לאדם יש מילה שאינה מובנת כהלכה, כי פירוש המילה "ערדל" הוא "נעל מגומי או מחומר פלסטי אחר, שנועלים על הנעל בימות הגשמים כדי להישמר מפני רטיבות".

8. הגדרה מושמטת (חסרה) – האדם שומע את המשפט "השופט קבע קרן לקבוצת הכדורגל היריבה". אדם זה מכיר שתי הגדרות למילה "קרן". הוא יודע ש-"קרן" משמעותה "זיז קשה בראשם של בעלי-חיים שונים" וכן "כלי נגינה". אף אחת מהגדרות אלה אינה נשמעת לו הגיונית במשפט שהוא שמע כרגע. הוא אינו מסוגל להבין מה הקשר בין כדורגל לבין כלי נגינה. הוא אינו יודע ש-"קרן" במובן זה משמעה "זריקה חופשית של כדור מפינת המגרש שליד שער היריב אל תוך המגרש".

9. חוסר הגדרה – חוסר הגדרה היא מילה או סמל "לא מובנים". האדם קורא את המשפט "הדיבידנד של החברה היה נמוך השנה". שום הבנה אינה מתרחשת, מאחר שאין לו שום הגדרה למילה "דיבידנד". משמעותה של המילה "דיבידנד" היא "חלק מסוים מן הרווחים המתחלקים בין שותפים בעסק או בין בעלי מניות של חברה מסחרית".

10. הגדרה דחויה – האדם מסרב לחפש במילון את ההגדרה של כוכבית (*). בשיחה איתו מתברר שבכל פעם שהוא רואה כוכבית בדף הוא יודע שהחומר יהיה "קשה מאוד לקריאה" והוא "ברמה ספרותית", "מסובך" ו-"מתאים לאינטלקטואלים".

אם אדם עבר מתוך הרגל על פני הרבה הרבה מילים שאינן מובנות כהלכה במהלך הקריאה או בלימודיו (דבר שכמעט כל אחד בתרבות של ימינו עשה), לא זו בלבד שיכולתו לקרוא תפחת, אלא שגם האינטליגנציה שלו תפחת. מה שהוא עצמו כותב ואומר לא יהיה מובן לאחרים, הוא לא יבין את מה שהוא קורא ושומע, והוא יהיה מנותק מתקשורת. סביר להניח שהעולם ייראה לו כמקום משונה מאוד, הוא ירגיש שהוא "אינו מובן" (כמה נכון!) והחיים ייראו לו אומללים מעט. הוא אפילו יכול להיראות בעיני אחרים כפושע. במקרה הטוב הוא יהפוך למעין רובוט או זומבי.לכן אתה מבין שחשוב ביותר להבהיר מילים שאינן מובנות כהלכה.

אדם שעוזר לאדם אחר למצוא ולהבהיר כל מילה לא מובנת.