OPPGAVE >> 5. Les «Grunnleggende organisering».

GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Hva er organisering?

De fleste mennesker har så mange ideer de forbinder med ordet «organisasjon», at de tenker på en som en identitet eller et vesen, ikke som en dynamisk aktivitet.

La oss se hva det virkelig er.

La oss ta en haug med røde, hvite og blå perler. La oss organisere dem.

La oss nå tegne orgtavlen. Kort sagt viser en orgtavle (forkortelse for organiseringstavle) funksjonene, pliktene, kommunikasjonslinjene, handlingsrekkefølgene og en organisasjons autoriteter.

La oss tømme dem alle over den ansvarlige personen, alle blandet sammen til en forvirring.

Det er innlysende at den ansvarlige personen må rute dem for å grave seg selv ut. Så vi får:

Slik finner vi ut mye om hva en ansvarlig person gjør. Han ruter. Han deler inn i typer eller klasser av ting eller handlinger.

Så langt er dette en organisasjon som ikke beveger seg.

Vi må ha produkter. Med produkter mener vi en fullført ting som har utvekslingsverdi innenfor eller utenfor aktiviteten. Dette kan være en tjeneste eller en gjenstand som er blitt plassert i hendene på noen utenfor organisasjonen eller et annet medlem av organisasjonen.

La oss si at produktene dens er gjennomhullede perler, perler trædd på snor og perler som er lagt i esker.

Vi ville få:

Eller vi ville få:Eller vi ville få:

Det er ikke spesielt viktig hvilket orgtavlemønster vi bruker, så lenge det håndterer mengden av perler.

Selv om vi bare har én person i denne «organisasjonen», måtte han likevel ha en idé om organisering og en form for orgtavle.

Dersom vi har en viss mengde å håndtere, må vi tilføre folk. Dersom vi tilfører dem uten en orgtavle, vil vi også tilføre forvirring.

Organisasjonen som mangler en orgtavle, vil bryte sammen av overbelastning og kryssende flyt og strømmer. Dette i konflikt blir forvirring.

Alt en forvirring er, er strømmer av partikler (kropper, kommunikasjoner eller andre ting) som ikke er satt i system. Partiklene støter sammen, spretter fra hverandre og forblir INNENFOR området. På denne måten blir det ikke noe produkt, fordi for å ha et produkt må noe strømme UT.

Vi kan nå notere oss to ting. Vi har noen stabile ting. Dette er poster eller lokaliseringer (jobber, stillinger i en gruppe eller organisasjon). Og vi har ting som strømmer. Dette er ting som er under forandring.

Så en organisasjons posisjoner forandrer partikler som strømmer.

Partikler strømmer i rekkefølge.

Ting kommer inn i en organisasjon, blir forandret, strømmer ut av en organisasjon.

En organisasjon med bare én type ting (røde perler), er mindre innviklet enn en med flere typer av ting.

Enhver aktivitet har en rekkefølge av handlinger. Den må ha stabile punkter som ikke strømmer for å håndtere ting som strømmer.

Det er ikke nødvendig å få en stabil terminal til bare å gjøre én ting. Men hvis den gjør det, har den også en korrekt rekkefølge av handlinger. (Med «terminal» menes en person som sender, mottar eller viderebringer kommunikasjon.)

Alt dette er sant for et maskinrom eller et advokatkontor eller enhver organisasjon.

I et maskinrom strømmer drivstoff inn og blir forandret til bevegelse som strømmer ut. Noen betjener maskinene. Noen reparerer maskinene. Alt kan bli gjort av én person, men med en gang mengden går opp, må man planlegge handlingene, klassifisere dem og sette dem på en orgtavle som menneskene der kjenner og overholder, ellers vil ikke stedet fungere bra.

Dette blir gjort ved å dele operasjon og reparasjon i to handlinger, skape to aktiviteter på den samme orgtavlen.

Sjefen holder strømmene gående og får terminalene til å utføre sine handlinger.

På et advokatkontor får vi forskjellige handlinger som en strøm.

Det ovenstående ville være et flytmønster, antakeligvis med en forskjellig person (med en forskjellig ferdighet) ved hvert punkt.

Eller vi kunne ha en form for orgtavle som ikke beveger seg.

Men dersom vi gjorde dette, måtte vi sette inn bevegelsen vertikalt slik at strøm ville skje.

Orgtavler som bare angir terminaler, vil vanligvis ikke strømme.

En typisk orgtavle i hæren i tidligere år var:

Da de fikk tak i mange flere menn, måtte de ha en flyttavle.

Så man organiserer på følgende måte:

1. Ser over typene av partikler.

2. Utarbeider hvilke forandringer som er ønsket for hver for å skape et produkt.

3. Poster terminalene som vil foreta forandringene i rekkefølgen av forandringene.

Tavlen må også inkludere en gjenkjennelse av typene under (1) som ruter typene til terminalene som forandrer dem og til en videre ruting ut som produkter.

For å være praktisk, må en orgtavle også sørge for å få inn materialene, få produktet solgt og skaffe betaling for handlingssyklusen (de utførte trinnene fra begynnelse til slutt som resulterte i produktet) og overvåkningen av den.

Et selskap har forskjellige handlinger.

Det er grunnleggende sett en samling av små orgtavler, som er kombinert for å fungere sammen som en stor orgtavle.

De grunnleggende prinsippene du må kjenne for å organisere noe, befinner seg i denne seksjonen av kapittelet.

For å planlegge en hvilken som helst handling, må man være i stand til å danne seg et bilde av dens flytrekkefølge og forandringene som skjer ved hvert punkt. Man må være i stand til å se hvor en partikkel (papir, kropper, penger) kommer inn og hvor den går ut.

Man må være i stand til å få øye på ethvert punkt der den vil stoppe, og reparere den delen av strømmen eller håndtere den.

En korrekt orgtavle er en uopphørlig kombinasjon av strømmer som ikke kolliderer med hverandre, og som ankommer og som gjennomgår den ønskede forandring, og som forlater den som et produkt.

kort for organiseringstavle, som er en tavle som viser en organisasjons funksjoner, plikter, kommunikasjonsveier, handlingers rekkefølge og hvem som har ansvaret. Den viser organiseringsmønsteret for å oppnå et produkt.

ruten en kommunikasjon går langs fra en person til en annen.

rekkefølgen en handling går gjennom, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt så lenge som det er påkrevd, og så blir fullført som planlagt.