OPPGAVE >> 27. Les «Organisering og moral».

ORGANISERING OG MORAL

Grunnelementene i organisering, slik man finner dem i dette kapittelet, fremlegger oppdagelser som kan snu forfallet i enhver organisasjon, og bringe produktivitet eller øke den ordnede ekspansjonen i en allerede fremgangsrik gruppe. De kan brukes hjemme, på skolen, på arbeidsplassen – anvendelsesmulighetene er ubegrensede. En person kan ha nytte av å organisere sine aktiviteter.

Hvis du organiserer godt og effektivt, vil du ha god moral. Du vil også ha forbedrede tilstander.

Hvor som helst moralen er dårlig, organiser!

En svært grundig spørreundersøkelse hos folk viser at deres grunnleggende protester retter seg mot mangel på organisering. «Det går ikke riktig for seg!» er grunnen til at de protesterer mot ting.

Å anvende organiseringsteknologien kan glatte over disse protestene, frembringe økt produksjon og dermed bedre moral.

Selv om de kan kreve at individet eller gruppen i en viss grad endrer sine operasjonsmetoder, er disse grunnelementene i organisering relativt enkle å anvende. Og hvis man ønsker seg suksess, er de alle vel verdt anstrengelsen, for det er entydig bevist at de virker. Ved å bruke disse prinsippene kan man få enhver virksomhet til å blomstre.