VERKTYG FÖR ARBETSLIVET

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse. Se även bekräftelse.

bekräftelse:

någonting man säger eller gör för att upplysa en annan person om att hans yttrande eller handling har uppmärksammats, förståtts och mottagits.

datum:

information – exempelvis ett faktum (singular av fakta); något känt eller antaget.

Dickens:

Charles Dickens (1812–1870), populär engelsk författare som skrev om 1800-talets samhälle, och vars berättelser ofta skildrade excentriska personer.

division:

enhet inom flygvapnet; består vanligen av mellan tolv och tjugofyra flygplan.

flygläkare:

läkare och officer inom de väpnade styrkorna som är utbildad i läkekonst relaterad till flygning.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945), tysk politisk ledare som drömde om att skapa en överlägsen människoras som skulle härska i tusen år som det tredje tyska riket. Efter att med våld ha tagit makten i Tyskland 1933 startade han andra världskriget (1939–1945), lade under sig stora delar av Europa och mördade miljontals judar och andra som ansågs ”underlägsna”. Han begick självmord 1945 när Tysklands nederlag var omedelbart förestående.

invalidera:

göra (något) ogiltigt eller oriktigt. Göra så att något anses osant eller oviktigt; behandla som oviktigt.

konfrontera:

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

kugge:

en kugge är bokstavligen en del av ett kugghjul, som är ett hjul som har tänder (som kallas kuggar) av något hårt träslag eller metall, som infogas mellan tänderna på ett annat hjul, så att de griper in i varandra. När det ena kugghjulet roterar, vrider sig det andra också, och överför på så sätt en rörelse som driver ett maskineri. Termen kugge kan också användas för att beskriva en individ som någon som gör mindre saker som en del av en större, likgiltig ”maskin”.

köra ut:

att göra sig av med eller få bort det negativa inflytandet av någonting.

massa:

de faktiska fysiska föremålen, de saker och ting som finns i livet.

missförhållanden:

faktiska eller antagna omständigheter som anses vara en rimlig anledning till att protestera.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769–1821), fransk militär ledare. Han kom till makten i Frankrike med militär makt, utropade sig själv till kejsare och genomförde fälttåg och erövringar över hela Europa, tills han slutligen 1815 besegrades av arméer som allierat sig mot honom. En halv miljon människor dog i napoleonkrigen 1799–1815.

nedåtgående krympande spiral:

ju sämre en individ eller situation blir, desto troligare är det att han blir sämre. Spiral avser här den progressiva nedåtgående rörelse, som utmärker en obönhörlig försämring av sakers tillstånd, och anses ta formen av en spiral. Termen kommer från flyget där det används för att beskriva fenomenet att ett flygplan går neråt i spiralrörelser vars cirklar blir allt snävare, som t.ex. vid en olycka eller flyguppvisning, där den, om den inte hanteras kan resultera i att piloten förlorar kontrollen och planet störtar.

Nå och dra sig tillbaka:

en metod som får en person förtrogen med och i kommunikation med saker och ting, så att han kan kontrollera dem bättre.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och behandlingen av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv.

struktur:

uppbyggnaden eller arrangemanget av delarna hos någonting.

vinst:

uppnåendet av en önskad förbättring. Exempel på vinster skulle vara att en person får en ökad förmåga att kommunicera, upplever en ökad känsla av välbefinnande eller får mer visshet inom något område av sitt liv.

vänta på att något ska dyka upp:

syftar på en livsfilosofi som uppvisas av figuren Wilkins Micawber, från den välkända 1800-talsromanen David Copperfield, av den engelske författaren Charles Dickens (1812–1870). Micawber, som är en vän till David Copperfield, kommer på många idéer för hur man blir rik, och även om hans försök misslyckas, ger han aldrig upp, och förblir övertygad om att någonting ska ”dyka upp”.