KURSUPPGIFT >> 5. Läs ”Målgrupper”.

MÅLGRUPPER

Vad är en ”målgrupp”? 

Det finns hundratals olika typer av målgrupper. 

Man hör ”målgruppen”, en stjärna säger ”min målgrupp”. Titta i ordboken så finner du att ”målgrupp” betyder en organiserad eller generell skara människor.

Det finns en specialiserad definition av ordet ”målgrupp” som inte finns i ordboken men som används i området public relations. ”Målgrupp” är en yrkesterm för PR-människor. Den betyder inte pöbeln eller massorna. Det betyder ”en typ av åhörare”.

Den breda befolkningen delas av PR-fackmän upp i separata målgrupper. Möjligtvis borde de tidiga PR-typerna ha börjat använda ”åhörare” redan 1911, när några av de första texterna om PR skrevs. Men det gjorde de inte. De använde ordet ”målgrupper” för att peka ut olika typer av åhörare till sina kommunikationer. 

Så man hittar inte detta i ordböckerna som en PR-fackterm. Men det är bäst att du skärper ditt sinne och tunga inför användningen av denna term. Annars kommer man att göra fler PR-fel än man lätt kan räkna. 

Fel målgrupp står för omkring 99 % av de fel som begås inom PR, och är den främsta anledningen till misslyckanden inom PR. 

Så vad är en ”målgrupp”? 

”Målgrupp” är en fackterm för PR-folk. Den betyder inte pöbeln eller massorna. Det betyder ”en typ av åhörare”.

När det gäller PR-språk (PR-slang) används alltid ”målgruppen” tillsammans med ett annat ord. Det finns ingen ensam ordform för ”målgrupp” inom PR. En PR-man säger aldrig MÅLGRUPPEN. 

Där finns ”målgruppen medborgare”, som betyder människor i staden utan annan personlig gruppering som någon speciell målgrupp. Där finns ”målgruppen anställda”, som innebär människor som arbetar för företaget. Där finns ”målgruppen aktieägare”, dvs. de som äger aktier i företaget. Där finns ”målgruppen tonåringar”, som innebär människor under 20. Där finns ”målgruppen läkare”, som innebär de inom sjukvården som PR-personen försöker att nå.

Ett gemensamt intresse eller en yrkeskår eller samhällsskikts gemensamma kännemärken – några likheter inom en speciell grupp – avgör typen av målgrupp eller åhörare.

En person som använder PR behöver denna gruppering eftersom han kan förvänta sig av målgrupper har olika intressen. Därför måste hans promotion som riktar sig till dem vara speciellt designad för varje typ av målgrupp. 

Det finns inga barn i PR-världen – det finns ”målgruppen barn”. Det finns inte tonåringar – det finns ”målgruppen tonåringar”. Det finns inte pensionärer – det finns ”målgruppen pensionärer”. 

Någon som använder PR tänker inte i stora massor. Han tänker med grupptyper inom massorna. 

PR är en aktivitet som har att göra med presentation och åhörare. Till och med när han skriver en nyhetsartikel, ”vinklar” han den för en publikation som når en typ av åhörare och han skriver den för dessa åhörare. 

För att göra det här måste han först ha en uppfattning om den målgruppens eller åhörarskarans åsikter eller verklighet. Han tar reda på detta genom att utföra en enkätundersökning. 

En enkät är en stickprovsundersökning, eller delinsamling, av fakta, siffror eller åsikter som tas för att approximera eller få en indikation på vad en fullständig insamling och analys skulle kunna avslöja. 

Exempel: Det finns en grupp på tre tusen lärare i ett område och man vill ta reda på vad de vill ha från skolstyrelsen. Genom att fråga tvåhundra av dessa lärare, slumpmässigt utvalda, kan man få en god uppfattning om var hela gruppen lärare står i den speciella frågan. 

En som använder PR-tekniker gör enkätundersökningar med tanke på särskilda målgrupper. Sedan presenterar han sitt material för att påverka den speciella målgruppen.

Han erbjuder inte historier om rullstolar till målgruppen tonåringar eller Musse Pigg-priser till målgruppen pensionärer.  

Alla saker som erbjuds borde designas för att nå en särskild publik.

Man misslyckas när man blandar ihop det. 

När man gör det rätt och enkätundersöker det, lyckas man. 

Någon som inte förstod detta med målgrupper skulle kunna missa fullständigt. Om en PR-man försökte sälja ”hyllningar av John Dillinger” till ”målgruppen poliser” skulle han verkligen inte få något gensvar. Och på samma sätt kommer den ”kriminella målgruppen” inte heller att hänföras över ”hjältarna i blått”! 

All skicklig PR är inriktad på specifika, noggrant undersökta, speciella åhörare som kallas ”målgruppen ______”. 

När du känner till detta kan du greppa ämnet public relations. 

När du kan använda det expertmässigt är du en professionell PR-man! 

Den som använder PR måste fundera ut sina exakta målgrupper. Det kan finnas flera specifika typer. 

Sedan måste han undersöka och granska reaktionerna hos de olika typerna. 

Sedan planerar och designar han sin kommunikation och sina erbjudanden för var och en. 

Sedan skickar PR-personen det rätta budskapet till den rätta målgruppen vid varje tillfälle. Det kan finnas ett dussin olika budskap om det finns ett dussin olika målgrupper. Vart och ett är rätt för den målgruppen. 

Någon som använder PR söker ett resultat, ett besök, ett svar, en respons. 

Det rätta budskapet i rätt format till den rätta målgruppen ger resultat. 

Ett felaktigt budskap till fel målgrupp kostar helt enkelt mycket pengar och ger inget resultat. 

Genom att veta vilken den rätta målgruppen är, kan man sedan göra en enkätundersökning på den och kommunicera med den med verklighet. 

Om du vill uppnå resultat, ta reda på vilka dina målgrupper är. 

karakteristiskt för eller som påminner om en musliknande figur i tecknade serier och filmer skapades av Walt Disney (1901–1966), ibland med tanken att vara barnslig eller ha relativt lite värde eller betydelse.

John Dillinger (1902–1934), en ökänd amerikansk bankrånare, mördare; rymde två gånger från fängelse. Han förklarades vara ”samhällets fiende nummer ett” år 1933 på grund av sin medverkan i otaliga bankrån och mord, inklusive ett mord på en polis, som han och medlemmar av en liga organiserade utförde.