OPPGAVE >> 11. Les «PTS-håndtering».

PTS-HÅNDTERING

Det er to stabile data som enhver må ha, forstå og vite er sanne for å oppnå resultater i håndteringen av personen som er forbundet med Undertrykkende Personer.

Disse dataene er:

 1. At all sykdom i større eller mindre grad og alle tabber, stammer direkte og utelukkende fra en PTS-tilstand.
 2. At å kvitte seg med tilstanden krever tre grunnleggende handlinger:
  1. Forstå teknologien om tilstanden
  2. Oppdage
  3. Håndtere eller bryte forbindelsen.

Personer som blir bedt om å håndtere mennesker som er PTS, kan gjøre dette svært lett, langt lettere enn de tror. Deres grunnleggende anstøtsstein er å tro at det finnes unntak, eller at det finnes annen teknologi, eller at de to ovenstående dataene kan modifiseres eller ikke er omfattende. I det øyeblikket en person som prøver å håndtere personer som er PTS, blir overtalt til å tro at det finnes andre tilstander eller årsaker eller teknologi, er han straks fortapt, og vil tape spillet og ikke oppnå resultater. Og dette er bare for galt, fordi det er ikke vanskelig, og resultatene kan oppnås.

En PTS person er sjelden psykotisk. Men alle psykotiske personer er PTS, om så bare til seg selv. En PTS person kan lide av underernæring eller være i en patologisk tilstand (usunn tilstand forårsaket av sykdom) som hindrer en rask helbredelse, men samtidig vil han ikke bli helt frisk hvis ikke også PTS-tilstanden blir håndtert. For han ble disponert for underernæringen eller den patologiske tilstanden fordi han var PTS. Og med mindre tilstanden blir avhjulpet, uansett hvilken medisin eller ernæring han måtte få, kan det hende at han ikke kommer seg, og han vil helt sikkert ikke komme seg permanent. Dette ser ut til å indikere at det finnes «andre sykdommer eller årsaker til sykdom i tillegg til å være PTS». Det finnes helt klart underernæring og sykdommer, akkurat som det finnes ulykker og skader. Men merkelig nok forårsaker personen dem selv, fordi det å være PTS predisponerer ham (gjør ham mottakelig) for dem. På en mer forvansket måte snakker leger og ernæringsspesialister alltid om at «stress» forårsaker sykdom. Selv om de mangler den fulle teknologien, har de likevel en anelse om at det er slik, fordi de ser at det på et vis er sant. De kan ikke håndtere det. Likevel gjenkjenner de det, og de sier at det er en overordnet tilstand når det gjelder forskjellige sykdommer og ulykker. Vel, vi har teknologien om dette på mer enn én måte.

Hva er denne tingen kalt «stress»? Det er mer enn hva legen definerer det som – han sier vanligvis at det kommer fra sjokk i forbindelse med operasjon, eller fysisk sjokk, og her har han et for snevert syn.

En person under stress blir faktisk undertrykt på ett eller flere områder eller sektorer av livet sitt.

Hvis denne undertrykkelsen blir lokalisert, og personen håndterer eller bryter forbindelsen, reduseres tilstanden. Hvis han også mottar Scientologi-prosesser som er rettet mot undertrykkelse av individet, og hvis alle slike områder av undertrykkelse blir håndtert på denne måten, vil personen komme seg etter hva som helst forårsaket av «stress».

Vanligvis er personens forståelse av livet eller et hvilket som helst område av det utilstrekkelig til at han eller hun forstår sin egen situasjon. Han er forvirret. Han tror at alle sykdommene hans er sanne, fordi de finnes i så tykke bøker!

På et eller annet tidspunkt ble han predisponert for sykdom eller ulykker. Når en alvorlig undertrykkelse så oppstod, ble han utsatt for ulykken eller sykdommen. Og så, med gjentatt lignende undertrykkelse på den samme kjeden, ble sykdommen eller tendensen til ulykker forlenget eller kronisk.

Å da si at en person er PTS til sine nåværende omgivelser, ville som diagnose være svært begrenset. Hvis han fortsetter å gjøre eller være noe som den undertrykkende personen eller gruppen motsatte seg, kan han bli eller fortsette å være syk eller ha ulykker.

Faktisk er ikke problemet med PTS så veldig komplisert. Når du har forstått de to dataene som ble gitt først, blir resten av det ganske enkelt en analyse av hvordan de gjelder for denne bestemte personen.

En PTS person kan bli hjulpet betraktelig på tre måter:

 1. Ved å få en forståelse av teknologien om tilstanden.
 2. Oppdagelse av hva eller hvem han er PTS til.
 3. Håndtering eller å bryte forbindelsen.

Noen som ønsker eller plikter å finne og håndtere PTS-e, har i tillegg et tidligere trinn: Han må vite hvordan man gjenkjenner en PTS, og hvordan man håndterer dem når de er gjenkjent. Derfor er det ganske bortkastet tid å begynne på denne jakten med mindre man har nøye studert materialene om undertrykkende personer og personer som er PTS, og forstår dem uten å misforstå de ordene og uttrykkene som er brukt. Det første trinnet for personen er med andre ord å få en forståelse av emnet og dets teknologi. Dette er ikke vanskelig å gjøre.

Når dette trinnet er gjort, har ikke en person noen virkelige vanskeligheter med å gjenkjenne folk som er PTS, og kan lykkes med å håndtere dem, noe som er svært tilfredsstillende og givende.

La oss se på det letteste tilnærmingsnivået:

 1. Gi personen de enklere materialene om emnet, og la ham studere dem slik at han kjenner elementer som «PTS» og «undertrykkende person». Der og da kan han få en kognisjon (erkjennelse) og bli mye bedre. Det har skjedd.
 2. Få ham til å diskutere sykdommen eller ulykken eller tilstanden som han nå tror kan være resultatet av undertrykkelse, uten mange oppfordringer eller nøye gransking. Han vil vanligvis fortelle deg at den er akkurat her og nå eller var det for kort tid siden, og vil være fullstendig parat til å forklare (uten noen lettelse) at den stammer fra hans nåværende omgivelser eller omgivelser han nylig var i. Hvis du lar det være med det, ville han ganske enkelt være litt ulykkelig og ikke bli bra, siden han vanligvis diskuterer en nylig ubehagelig opplevelse som har mange tidligere, lignende erfaringer under seg.
 3. Spør når han gjenkaller å ha hatt den sykdommen eller slike ulykker for første gang. Han vil straks begynne å se tilbake og innse at det har skjedd før. Han vil vanligvis komme tilbake til et punkt tidlig i denne livstiden.
 4. Spør ham nå om hvem det var. Han vil vanligvis straks fortelle deg det. Og siden du ikke prøver å gjøre noe mer enn å frigjøre ham fra den restimuleringen som skjedde, gransker du ikke noe videre.
 5. Du vil vanligvis finne at han har navngitt en person som han stadig er forbundet med! Så du spør ham om han ønsker å håndtere eller bryte forbindelsen. Siden gnistene virkelig vil sprute i livet hans om han dramatisk bryter forbindelsen, og hvis han ikke kan se hvordan han kan det, overtaler du ham til å begynne å håndtere på en gradvis måte. Dette kan bestå av å pålegge ham litt lett disiplin, så som å kreve at han faktisk besvarer posten sin eller skriver et hyggelig brev til personen av typen «solen skinner og jeg har det bra» (dvs. at det er rolig, varmt og vennlig), eller realistisk ser på hvordan han fikk dem til å forandre seg fra å være kjærlige til å være uinteresserte, misbilligende eller hatefulle. Det som er påkrevd i håndteringen, er kort sagt en lett og gradvis fremgangsmåte. Alt du prøver å gjøre, er å bevege personen som er PTS fra å være effekt av undertrykkelse over til å være i en posisjon hvor han er lett, mild årsak.
 6. Sjekk med personen igjen, om han håndterer, og led ham, alltid på et forsiktig «solen skinner og jeg har det bra nivå».

Dette er en enkel håndtering. Du kan få kompleksiteter så som en person som er PTS til en ukjent person i sin umiddelbare nærhet, som han kanskje må finne før han kan håndtere eller bryte forbindelsen. Du kan finne folk som ikke kan huske mer enn noen få år tilbake. Men en enkel håndtering slutter når det ser ganske komplekst ut. Når du støter på slik kompleksitet, kan det håndteres med mer avanserte prosedyrer i Scientologi.

Men denne enkle håndteringen vil skaffe deg ganske mange fjær i hatten. Du vil bli forbløffet over å oppdage at selv om noen av dem ikke øyeblikkelig kommer seg, så vil medisiner, vitaminer og mineraler nå virke, selv om de tidligere ikke gjorde det. Du kan også få noen øyeblikkelige helbredelser, men innse at du ikke har mislykkes om det ikke skjer.

Ved å gjøre PTS-håndteringstrinnene som er vist i denne delen, har du imidlertid fått startet på det, og du har rørt opp i ting og fått personen som er PTS til å være mer bevisst. Bare ved å gjøre dette vil du se at han er mer årsak.

Hans sykdom eller tilbøyelighet til ulykker kan være alt annet enn liten. Det kan være at du bare lykkes til det punktet hvor han nå har en sjanse til å bli frisk ved hjelp av ernæring, vitaminer, mineraler, medisin, behandling og fremfor alt Scientologi-prosessing. Hvis du ikke hadde ristet i tilstanden hans, hadde han ikke hatt noen sjanse i det hele tatt. For å bli PTS var den første tingen som skjedde med ham angående sykdom eller ulykker.

Så ikke undervurder hva du kan gjøre for en PTS. Og ikke undervurder eller forsøm PTS-teknologien. Og ikke tolerer PTS-tilstander hos folk.

Du kan gjøre noe med det.

Og det kan de også.

en forhindring.

langvarig, om en sykdom eller tilstand som varer over en lang periode.

slutte å ha kontakt med / være tilknyttet en annen.

en spesiell form for personlig veiledning som er unik for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte prosedyrer.