OPPGAVE >> 15. Les «Ytterligere data om PTS-håndtering».

YTTERLIGERE DATA OM PTS-HÅNDTERING

En person som anvender PTS-teknologi på sitt eget liv eller på en annen som kjører berg-og-dal-bane, kan støte på en unik omstendighet. Personen som er PTS, utfører standardhandlingene for å håndtere en person som er antagonistisk mot ham eller hans aktiviteter på en korrekt måte, men den antagonistiske kilden fortsetter å være fiendtlig mot personen som er PTS og/eller hans aktiviteter. I dette tilfellet kan det være nødvendig med trinnet som er alternativet til å håndtere, nemlig å bryte forbindelsen.

Begrepet å bryte forbindelsen har å gjøre med retten til å kommunisere.

Kanskje den mest grunnleggende rettigheten til ethvert individ, er retten til å kommunisere. Uten denne friheten forfaller andre rettigheter.

Kommunikasjon er imidlertid en toveisstrøm. Hvis man har retten til å kommunisere, må man også ha retten til å ikke motta kommunikasjon fra en annen. Det er denne sistnevnte ideen om retten til å ikke motta kommunikasjon som gir oss vår rett til privatliv.

Disse rettighetene er så grunnleggende at styresmakter har skrevet dem inn i lover – se bare på den amerikanske «Bill of Rights».

Grupper har imidlertid alltid regulert disse rettighetene i en eller annen grad. For med friheten til å kommunisere kommer visse enigheter og ansvar.

Et eksempel på dette er et ekteskap: I et monogamt samfunn er enigheten at man bare skal være gift med én person av gangen. Denne enigheten omfatter å ha et seksuelt forhold til sin ektefelle og ikke noen andre. Derfor er det et brudd på enigheten og forsettene for ekteskapet hvis hustruen Silje etablerte et slikt forhold med noen andre enn sin ektemann Petter. Petter har rett til å insistere på at enten opphører denne kommunikasjonen, eller så vil ekteskapet opphøre.

Håndtere eller bryte forbindelsen

I dette kurset har du sett uttrykket «håndtere eller bryte forbindelsen». Det betyr ganske enkelt dette.

Uttrykket håndtere betyr vanligvis, når det brukes i forbindelse med PTS-teknologien, å rydde opp i en situasjon med en annen person ved å anvende kommunikasjonsteknologien.

Uttrykket bryte forbindelsen er definert som en selvdeterminert avgjørelse en person har tatt, om at han ikke skal være forbundet med en annen. Det er å kutte en kommunikasjonslinje (den ruten som en kommunikasjon går på fra en person til en annen).

Det grunnleggende prinsippet med å «håndtere eller bryte forbindelsen» eksisterer i enhver gruppe.

Det er nesten som å prøve å håndtere en forbryter. Hvis han ikke vil håndtere det, tyr samfunnet til den eneste andre løsningen: Det «bryter» forbryterens forbindelse med samfunnet. De fjerner med andre ord fyren fra samfunnet og setter ham i fengsel fordi han ikke vil håndtere problemet sitt eller på annen måte slutte å begå kriminelle handlinger mot andre.

Det er samme slags situasjon som ektemannen Petter står overfor i eksempelet nevnt over. Den optimale løsningen er å håndtere situasjonen med hustruen Silje og hennes brudd på deres gruppe-enigheter (ekteskapsenigheter). Men hvis Petter ikke kan håndtere situasjonen, har han ikke noe annet valg enn å bryte forbindelsen (kutte kommunikasjonslinjene i ekteskapet, om så bare ved separasjon). Å gjøre noe annet ville være katastrofalt, for han er forbundet med noen som er antagonistisk til de opprinnelige enighetene, avgjørelsene, beslutningene og ansvaret til gruppen (ekteskapet).

En person kan bli PTS av å være forbundet med noen som er antagonistisk mot ham. For å løse PTS-tilstanden håndterer han enten den andre personens antagonisme (slik det er beskrevet i materialene i dette kapittelet), eller, som en siste utvei når alle forsøk på å håndtere har slått feil, så bryter han forbindelsen med personen. Han utøver ganske enkelt sin rett til å kommunisere eller ikke kommunisere med en bestemt person.

Ved å anvende teknologien om å «håndtere eller bryte forbindelsen», gjør faktisk ikke personen noe annet enn hva ethvert samfunn, enhver gruppe eller ethvert ekteskap har gjort gjennom tusenvis av år.

Retten til å bryte forbindelsen

Bruken av brudd på forbindelsen ble tidligere kansellert i Scientologi. Det hadde blitt misbrukt av noen få individer som ikke hadde klart å håndtere situasjoner som kunne ha blitt håndtert, og som på en lat eller uansvarlig måte brøt forbindelsen, og slik skapte situasjoner som var enda verre enn den opprinnelige, fordi det var den gale tingen å gjøre.

For det andre var det dem som bare kunne overleve ved å leve på Scientologis linjer – de ønsket å fortsette å være forbundet med scientologer. Dermed hylte og bar de seg hvis noen våget å anvende teknologien om «håndtere eller bryte forbindelsen».

Dette stilte scientologer i en ugunstig situasjon.

Vi har ikke råd til å nekte scientologer den grunnleggende friheten som blir gitt til alle andre: Retten til å velge hvem man ønsker å kommunisere med eller ikke kommunisere med. Det er ille nok at det finnes regjeringer som ved bruk av makt prøver å hindre folk i å bryte forbindelsen med dem.

Den nakne sannheten er at det å bryte forbindelsen er et livsviktig verktøy for å håndtere en PTS-tilstand, og kan være svært effektivt når det blir brukt riktig.

Derfor ble fremgangsmåten med å bryte forbindelsen tatt i bruk igjen, av personer som var grundig og standardmessig trent i teknologien for å håndtere undertrykkere og potensielle kilder til vanskeligheter.

Håndtering av antagonistiske kilder

I det store flertallet av tilfeller der en person har et familiemedlem eller en nær forbindelse som synes å være antagonistisk overfor ham eller henne, er det ikke egentlig snakk om at den antagonistiske kilden ønsker at PTS-en ikke skal bli bedre. Problemet eller opprørtheten kan oftere skapes av en mangel på korrekt informasjon om hva personen som er PTS gjør. I et slikt tilfelle ville ikke det å bare få PTS-en til å bryte forbindelsen hjelpe, og ville faktisk vise en manglende evne til å konfrontere situasjonen hos personen som er PTS. Det er ganske vanlig at en PTS har en lav konfront (evne til å stå ansikt til ansikt med uten å trekke seg tilbake eller unngå) når det gjelder personen og situasjonen. Dette er ikke vanskelig å forstå når man ser på disse faktaene:

a. For å være PTS i utgangspunktet må PTS-en ha begått handlinger mot den antagonistiske kilden som er skadelige og strider mot overlevelse; og

b. Når man har begått overter, synker ens konfront og ansvar.

Når en person som bruker dataene i dette kurset til å hjelpe en annen, finner ut at personen er PTS til et familiemedlem, anbefaler han ikke at personen bryter forbindelsen med den antagonistiske kilden. Rådet som gis til den PTS-e personen, er å håndtere.

Håndteringen av en slik situasjon er å utdanne den PTS-e personen i teknologien om PTS-tilstander og undertrykkelse, og deretter dyktig og bestemt lede PTS-en gjennom de nødvendige trinnene for å gjenopprette god kommunikasjon med den antagonistiske kilden. For eksempel, når personen som er PTS er scientolog, løser disse handlingene til slutt situasjonen ved å frembringe en forståelse fra den antagonistiske kildens side av hva Scientologi er, og hvorfor den PTS-e personen er interessert og involvert i den.

Når det å bryte forbindelsen blir brukt

Man kan komme ut for en situasjon hvor noen faktisk er forbundet med en undertrykkende person i nåtid. Dette er en person som har som en normal fremgangsmåte å gjøre andre mindre, mindre dugelige og mindre sterke. Han ønsker ikke at noen skal bli bedre i det hele tatt.

Faktisk blir en SP fullstendig skrekkslagen over at noen kunne bli sterkere.

I et sånt tilfelle vil den PTS-e ikke komme noen vei med å forsøke å «håndtere» personen. Løsningen består i å kutte forbindelsen.

Hvordan man bryter forbindelsen kommer an på omstendighetene.

Eksempel: Personen bor ved siden av, la oss si, en psykiatrisk klinikk, og føler seg PTS på grunn av disse omgivelsene. Botemiddelet er enkelt – personen kan flytte til en annen leilighet et annet sted. Han trenger ikke å skrive noe slags «bryte-forbindelsen-brev» til den psykiatriske klinikken. Han forandrer ganske enkelt omgivelsene sine – hvilket i praksis vil si å bryte forbindelsen med de undertrykkende omgivelsene.

Eksempel: Man oppdager at en ansatt ved ens arbeidsplass er en SP – han stjeler penger, skremmer bort kundene, utraderer andre ansatte, og vil ikke la seg korrigere uansett hva du gjør. Håndteringen er svært enkel – PTS-en gir ham sparken, og det er slutten på det hele, der og da!

Individets rett til å kommunisere (eller ikke) med noen er en medfødt frihet. Å ta denne rettigheten i bruk og bryte forbindelsen med en undertrykkende person, rettferdiggjør ikke under noen omstendighet å bryte landets lover.

Teknologien om å bryte forbindelsen er essensiell i håndteringen av personer som er PTS. Den kan spare og har spart liv og utallige problemer og opprørtheter. Den må bevares og brukes korrekt.

om eller angående monogami, den praksisen å bare være gift med en person om gangen.

ruten en kommunikasjon går fra en person til en annen.

stå ansikt til ansikt med uten å krympe seg eller vike unna. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen å være der komfortabelt og oppfatte med sansene.

forkortelse for undertrykkende person (fra eng: suppressive person). Se undertrykkende person i denne ordlisten.

slutte å ha kontakt med / være tilknyttet en annen.