OPPGAVE >> 17. Les «Hvor lett det er å håndtere».

HVOR LETT DET ER Å HÅNDTERE

Når man håndterer personen som er PTS, må hovedvekten legges på å gjøre de nødvendige trinnene på korrekt måte for å håndtere. Hvis det gjøres korrekt, vil den PTS-e personen bli bedre, slutte å ha problemer, og ikke lenger kjøre berg-og-dal-bane. Man må forstå enkelheten i det å håndtere personen som er PTS. Det krever ingen heltemodige eller drastiske håndteringer, og gjøres svært gradvis. Det trenger ikke å være en voldsom håndtering! Den kan være svært mild. Å håndtere en PTS-tilstand på en gradvis måte frigjør den PTS-e personen fra innskrenkningene som holder ham tilbake, bringer personen opp til et forårsakende nivå, og gjør ham i stand til å oppnå et produktivt og givende liv.

Oppdagelsen av antisosiale eller undertrykkende personer bringer ikke bare lettelse for de individene det gjelder, men det å gjenkjenne disse personlighetene og forstå hvilket kaos de skaper, vil bestemt gagne hele samfunnet. Likedan vil det å gjenkjenne trekkene til den Sosiale Personligheten, gjøre en i stand til å klokt velge disse som sine venner og bekjente. Med denne kunnskapen og bruken av den i dagliglivet kan mennesket skape et sunt samfunn og en sunn sivilisasjon for seg selv, sin familie og menneskeheten.