OPPGAVE >> 6. Les «Grunnleggende begreper og definisjoner».

GRUNNLEGGENDE BEGREPER OG DEFINISJONER

En sosial personlighet er ofte så nedsunket i sine egne vanskeligheter at han ikke kan se noen mulighet til forbedring. For ham er motgangen og slitet «bare livet» eller «sånn ting er». Han har ingen anelse om at noe slikt som antisosiale personligheter eksisterer, eller at én (eller flere) av dem har gjort livet hardt for ham.

En potensiell kilde til vanskeligheter har perioder i livet da det går bra for ham.

Men når han er under innflytelse av en undertrykkende person ...

... begynner det å gå dårlig for ham. Han kan bli syk eller være utsatt for ulykker, eller gjøre det generelt dårligere i livet.

For å bli klar over at en slik tilstand finnes, kreves det en forståelse av hva tilstanden er. Her følger grunnleggende uttrykk og definisjoner i forbindelse med det å oppdage og håndtere antisosiale personligheter og dem som blir påvirket av dem. Man må forstå disse uttrykkene for å klare å ta for seg og håndtere personlig undertrykkelse.

Undertrykkende person: (forkortet: «SP» – fra engelsk «suppressive person».) En person som søker å undertrykke eller kue enhver aktivitet eller gruppe som vil forbedre ting. En person som undertrykker andre mennesker i sin nærhet. Dette er personen som med sin atferd er beregnet til å være katastrofal. «Undertrykkende person» eller en «undertrykkende» er et annet navn på den «antisosiale personligheten».

Potensiell kilde til vanskeligheter: (forkortet «PTS» – fra engelsk «potential trouble source».) En person som på en eller annen måte er knyttet til og blir negativt påvirket av en undertrykkende person. Han kalles en Potensiell Kilde til Vanskeligheter fordi han kan skape en mengde vanskeligheter for seg selv og andre.

En indikator på at noen er en potensiell kilde til vanskeligheter, er ikke hvorvidt den personen ser skremt ut, eller ikke er munter, eller har problemer med sjefen sin. Disse tingene indikerer ikke om noen er PTS. Indikatorene er veldig presise.

Personen som er PTS, er knyttet til en SP som er antagonistisk mot ham. SP-en avholder PTS-en fra å fungere i livet. Derfor kan PTS-en gjøre det bra i livet eller i en aktivitet, og så når han treffer på eller blir påvirket av SP-en − som på en eller annen måte invaliderer eller forkleiner ham eller hans bestrebelser − får han det verre.

Det går bra for en potensiell kilde til vanskeligheter, og så går det ikke bra, det går bra for ham, og så går det ikke bra igjen. Når det ikke går bra for ham, er han noen ganger syk.

En person i denne tilstanden kjører berg-og-dal-bane. Uttrykket å kjøre berg-og-dal-bane betyr å bli bedre og så verre personen blir bedre, får det verre, blir bedre, får det verre. Uttrykket er hentet fra den rutsjebanen i en fornøyelsespark hvor man kjører oppover og så raser nedover igjen.

En annen indikator på en Potensiell Kilde til Vanskeligheter er at en person begår feil når det forekommer undertrykkelse. Når en person begår feil eller gjør dumme ting, er det bevis på at en Undertrykkende Person er i nærheten.

Det finnes også typer av mennesker som er PTS. De grunnleggende typene er som følger:

PTS type I

Den første typen PTS person er en som er nært knyttet til en undertrykkende person i sitt nåværende miljø. Med «knyttet til» menes i nærheten av eller i kommunikasjon med på en eller annen måte, enten det er en sosial, familiemessig eller forretningsmessig forbindelse.

En PTS type I har en undertrykkende person i sitt nåværende miljø som forsøker å undertrykke og invalidere ham.

En kunstner kan ha en «venn» hele tiden i nærheten, som faktisk er en undertrykkende person, og som invaliderer hans arbeid og ambisjoner. Kunstneren kan bli syk eller gi opp arbeidet sitt.

En leder som har en undertrykkende person som medarbeider, vil kjøre berg-og-dal-bane, og kan oppdage at han gjør feil på jobben. Han kan lide nederlag eller bli syk.

En som er nært knyttet til en person som går imot deres forsøk på å forbedre seg selv, er PTS.

En person kan også holde på med aktiviteter for å øke sine evner og forbedre sitt eget og andres liv. Denne personen kan være knyttet til en undertrykkende person. Den undertrykkende personen angriper slike forbedringsaktiviteter og menneskene som er involvert i dem, fordi den undertrykkende personen er livredd for at noen skal bli sterkere eller mer dugelig.

Derfor er individer PTS som er nært knyttet (for eksempel gjennom ekteskap eller familiebånd) til personer som er antagonistiske overfor forbedringsaktiviteter. I praksis blir disse personene kontinuerlig utsatt for et slikt press fra personer med utilbørlig innflytelse over dem at de gjør liten fremgang eller opplever liten forbedring. De er kun interessert i å bevise for den antagonistiske personen at han eller hun tar feil.

PTS type II

Hos en PTS type II blir en fortidig undertrykkelse restimulert av noen eller noe i omgivelsene hans i nåtid. Når en person blir restimulert, blir en tidligere negativ hendelse reaktivert pga. lignende omstendigheter i nåtid som nærmer seg fortidens omstendigheter, og personen kan oppleve smerten og følelsene som finnes i den tidligere hendelsen. I tilfellet med en PTS type II trenger ikke vedkommende engang å se den undertrykkende personen for å bli PTS, men kan bli det ved å se noe som minner ham om den undertrykkende personen.

En type II-PTS blir minnet om den undertrykkende personen fra fortiden av noen eller noe i sine omgivelser. Den egentlige undertrykkende personen er ikke der i nåtiden, men hans innflytelse merkes likevel.

Hvis noen for eksempel har blitt undertrykt av en postmann, og ser en postkasse, kan det være nok til at han begynner å kjøre berg-og-dal-bane selv om postmannen ikke er i nærheten engang.

En PTS type II har alltid en tilsynelatende Undertrykkende Person i nærheten av seg, men dette er ikke den virkelige undertrykkeren av personen som er PTS. Han forveksler de to, og er PTS bare grunnet restimulering, ikke på grunn av undertrykkelse.

Det er viktig å vite at en Undertrykkende alltid er en person, et vesen eller en gruppe vesener. En undertrykker er ikke en tilstand, et problem eller en konklusjon, avgjørelse eller beslutning som individet selv har gjort.

Type II-PTS-personen blir håndtert av spesifikke Scientologi-prosesser. Dette er eksakte sett med spørsmål eller anvisninger gitt av en person som er trent i å anvende Scientologi for å hjelpe en person til å finne ut ting om seg selv og forbedre sin tilstand. Scientologiprosesser som en PTS type II får, hjelper ham til å lokalisere den undertrykkende personen og fullstendig fjerne den utilbørlige innflytelsen som SP-en har hatt på personen som er PTS.

PTS TYPE III

I dette tilfellet er Type II-ens tilsynelatende SP spredd utover hele verden og er ofte flere enn alle menneskene som finnes – for noen ganger har personen spøkelser eller demoner rundt seg, og de er bare flere tilsynelatende SP-er, men innbilte som vesener i tillegg.

En type III-PTS er også under innflytelse av en undertrykker fra sin fortid, men de nåværende omgivelsene er for ham fulle av undertrykkere.

Personen som er type III-PTS befinner seg oftest på et sinnssykehus. Vedkommende blir best hjulpet ved å gi ham ro og hvile, og ingen behandling i det hele tatt av mental natur. Personen bør få den nødvendige medisinske behandlingen som ikke er brutal av natur.

En person som er PTS, er ofte den siste som mistenker det. Han har kanskje blitt det midlertidig eller i et meget kort tidsrom. Og han kan ha blitt det i veldig lett grad. Eller han kan være svært PTS og ha vært det i lang tid. Derfor er det aller første trinnet i å håndtere denne tilstanden å oppnå en forståelse av det grunnleggende i teknologien om potensielle kilder til vanskeligheter og undertrykkende personer, slik at situasjonen kan bli håndtert.

Og den kan bli håndtert.

den tiden som er nå, og som blir fortid like fort som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig brukes om omgivelsene som eksisterer nå.

påvirket av restimulering, reaktiveringen av et fortidig ubehagelig minne grunnet omstendigheter i nåtid som ligner omstendigheter i fortiden.

forkortelse for potensiell kilde til vanskeligheter (Fra eng: potential trouble source). Se potensiell kilde til vanskeligheter i denne ordlisten.

å få det bedre og få det verre – personen får det bedre, får det verre, får det bedre, får det verre. Begrepet stammer fra en fornøyelsespark hvor berg-og-dal-banen farer bratt opp så stuper ned igjen.