OPPGAVE >> 19. Les avsnittet «TR 2 1/2».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nummer: TR 2 1/2

Navn: Halvanerkjennelser

En halvanerkjennelse er en måte å få en person til å fortsette å snakke på, ved å gi ham følelsen av at han blir hørt.

Formål: Å lære ferdigheten å oppmuntre noen som snakker, til å forsette å snakke.

Det er ikke uvanlig å kommunisere med noen som tilsynelatende har sluttet å snakke, men som ikke virkelig har fullført det han aktet å si. Følgelig kunne du komme i skade for å anerkjenne ham før han har fullført, og ende opp med å kutte kommunikasjonen hans. I slike tilfeller må du være årvåken og observere når personen har mer å si, og ikke bare la kommunikasjonen strømme til sin fullstendige slutt, men oppmuntre personen til å forsette å snakke så han faktisk kan fullføre kommunikasjonen.

Du kan for eksempel finne deg selv i en konversasjon med noen, og du vil at han skal forsette å snakke fordi du vil vite mer om det han snakker om. Bruken av en halvanerkjennelse er en metode for å oppmuntre til dette.

Kommandoer: Coachen leser setninger fra Alice i Eventyrland, idet han utelater «sa han», og studenten halvanerkjenner coachen på en slik måte at det får coachen til å forsette å snakke. Coachen bør komme med deler av utsagn som krever en halvanerkjennelse fra studenten. Coachen gjentar enhver setning han føler ikke ble halvanerkjent.

Posisjon: Studenten og coachen sitter vendt mot hverandre på en behagelig avstand.

TR 2 1/2

Hva som er viktig i treningen: Lær studenten at en halvanerkjennelse er en oppmuntring til en person om å fortsette å snakke. Tøyl overanerkjennelse som får en person til å slutte å snakke. Lær ham videre at en halvanerkjennelse er en måte å få en person til å fortsette å snakke på, ved å gi personen følelsen av at han blir hørt.

Studenten nikker eller gir halvanerkjennelser på en slik måte at det får coachen til å forsette å snakke. Studenten må ikke bruke direkte utsagn slik som «gå videre» eller «forsett» for å oppnå sitt formål. Å smile, nikke og andre midler blir benyttet. Coachen må føle at han blir overtalt til å forsette å snakke.

Enhver positiv anerkjennelse som vil avslutte kommunikasjonsstrømmen, og også ikke å se ut eller handle på en måte som inviterer coachen til å forsette å snakke, er en flunk, og drillen startes igjen.

Talemønster: Coachen sier «start», leser en setning, og sier «flunk» hver gang coachen føler at det er blitt gitt en upassende halvanerkjennelse. Coachen gjentar den samme setningen hver gang etter han sier «flunk», til studenten har gitt en passende halvanerkjennelse. «Stopp» kan brukes for å stanse for diskusjon eller for å avslutte drillperioden. Hvis drillperioden er stanset for diskusjon, må coachen si «start» igjen før den gjenopptas.

Drillen er godkjent når studenten er sikker på at han kan få en annen person til å forsette å snakke.