OPPGAVE >> 1. Les «Hva er kommunikasjon?»

HVA ER KOMMUNIKASJON?

Hvordan snakker man slik at en annen person hører og forstår? Hvordan lytter man? Hvordan vet man at man er hørt og forstått?

Disse punktene om kommunikasjon har aldri før blitt analysert eller forklart.

Folk vet at kommunikasjon er en viktig del av livet, men til nå har ingen kunnet fortelle noen hvordan man skal kommunisere.

Før Scientologi har emnet kommunikasjon ikke blitt vektlagt eller studert. All oppmerksomhet det har fått, har vært mekanisk og et område for ingeniører. Likevel avhenger all menneskets virksomhet fullstendig av en full forståelse av de virkelige grunnelementene i kommunikasjon.

For å beherske kommunikasjon må man forstå den.

I Scientologi har kommunikasjon blitt definert, og dette har ført til en langt dypere forståelse av livet selv.

Kommunikasjon er grunnleggende sett forflytningen av en partikkel fra én del av rommet til en annen del av rommet. En partikkel er det som blir kommunisert. Det kan være en gjenstand, en skriftlig melding, et uttalt ord eller en idé. I sin enkleste definisjon er dette kommunikasjon.

Dette enkle synet på kommunikasjon leder til den fullstendige definisjonen:

Kommunikasjon er betraktningen og handlingen å drive en impuls eller en partikkel fra kildepunkt over en avstand til mottakspunkt, med den intensjonen å skape en duplisering og forståelse ved mottakspunktet av det som strømmet ut fra kildepunktet.

Duplisering er handlingen å gjengi noe nøyaktig.

Formelen for kommunikasjon er årsak, avstand, effekt, med intensjon, oppmerksomhet og duplisering med forståelse.

Definisjonen og formelen for kommunikasjon åpner døren til forståelse av emnet. Ved å dele opp kommunikasjon i dens enkelte bestanddeler kan vi se på hvordan hver av dem fungerer, og dermed forstå helheten klarere.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv.

handlingen å reprodusere noe nøyaktig.