OPPGAVE >> 14. Les avsnittet «TR 0 Være der».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nummer: TR 0 Være der

Navn: Være der

Kommandoer: Coachen sier «start» for å begynne drillen. Coachen bruker «stopp» for å avslutte drillen eller for å påpeke en feil for studenten. Eksempel: Studenten faller i søvn, coachen sier: «Stopp. Du sovnet. Start.»

I denne og alle driller sier coachen «godkjent» når studenten har oppnådd formålet med drillen.

Selv om det i denne drillen faktisk er lite coaching involvert, er det likevel nødvendig med noe. Coachen starter drillen, og får studenten til å holde på til han får godkjent.

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig avstand – omtrent en meter. Studenten har øynene lukket.

TR 0 Være der

Formål: Å trene studenten til å være der behagelig. Ideen er å få studenten i stand til å være der behagelig, i en posisjon en meter foran en annen person, å være der og ikke gjøre noe annet enn å være der.

For å starte en kommunikasjon må du være et sted du kan kommunisere fra. Hvis du ikke er der, vil du ikke klare å starte en kommunikasjon riktig. Å være der er en nødvendighet for god kommunikasjon, det er ikke mer innviklet enn som så.

I denne drillen er studentens øyne lukket for å gjøre det enkelt å være der, som et første trinn. Med lukkede øyne har man ikke tilleggskravet med å konfrontere en annen person, men kan ganske enkelt venne seg til å være der på en avslappet måte.

Hva som er viktig i treningen: Student og coach sitter vendt mot hverandre. Studenten har øynene lukket. Det er ingen samtale. Dette er en taus drill. Det er ingen rykning, bevegelse, «system» eller metoder brukt eller noe som helst annet lagt til det å være der. Å gjøre noe med kroppen sin, eller å presse ryggen sin mot stolen i et forsøk på å være årvåken, er eksempler på systemer eller metoder som blir brukt i stedet for ganske enkelt å være der.

Man vil vanligvis se mørke eller en del av rommet når man har øynene lukket. Vær der, behagelig.

Coachens oppgave er å holde studenten årvåken og få ham til å gjøre drillen.

Sitt med rett rygg på en rakrygget stol. Gjør drillen til det ikke lenger finnes noen tendens til eller noe ønske om å vri på seg, rykke til eller flytte på seg eller forandre stilling. Hvis slike ting «skrur seg på», forsett drillen til de er flatet ut. Flatet ut betyr at drillen er fortsatt til den ikke lenger frembringer noen reaksjon.

Studenten skal gjøre denne drillen til han er fullt ut overbevist, uten forbehold, om at han kan forsette å sitte stille og behagelig i et uavgrenset tidsrom uten trang til å rykke til eller flytte på seg, eller til å måtte undertrykke noen slik trang.

Når han kan være der behagelig og har oppnådd en større stabil gevinst, er drillen bestått.

Folk opplever vanligvis mange forbedringer mens de gjør TR-er, slik som forbedret evne til å konfrontere og til å kommunisere, bedre persepsjoner og så videre. Dette blir kalt gevinster, ettersom studenten har ønsket å forbedre sine kommunikasjonsferdigheter og sin oppmerksomhet, og enhver fremgang i retning av å oppnå dette er en gevinst i seg selv. En større stabil gevinst betyr at studenten har kommet til det punktet hvor han kan gjøre drillen, og at hans ferdigheter og evner til å gjøre det er stabile. En større stabil gevinst er et betydningsfullt og varig utbytte.

å stå ansikt til ansikt med og oppleve de ting som er.

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt. Når en student i treningsrutiner har nådd et punkt hvor han kan gjøre en drill, og hans ferdighet og evne til å gjøre den er stabil, kalles det en større, stabil gevinst – et betydelig, varig utbytte.

å stå ansikt til ansikt med og oppleve de ting som er.