OPDRACHT >> 20. Lees: “De weg eruit”

DE WEG ERUIT

De effecten van drugs kunnen alleen door middel van Scientology volledig teniet worden gedaan. 

De middelen om iemand van drugs af te krijgen zijn nu bekend: de behandeling met voedingssupplementen en Objectieve Processen helpen de persoon door elke afkickperiode heen te komen. 

De volgende actie is dan het Reinigingsprogramma. Dit programma is bestemd voor iedereen die drugs heeft gebruikt, en voor iedereen die blootgesteld is geweest aan gifstoffen van welke aard dan ook. 

En nadat iemand het Reinigingsprogramma met succes heeft voltooid, wordt het aanpakken en teniet doen van de mentale en spirituele effecten van de drugs, volledig afgerond door de auditing tijdens de Drugrundown. 

Zonder bruikbare methodes om de effecten van drugs teniet te doen, zijn vele mensen gedoemd om, geketend in chemische boeien, hun leven te slijten. Hoewel men op de korte termijn baat lijkt te hebben van drugs, verhullen deze alleen maar de problemen; ze lossen die echt niet op. 

Andere benaderingen van drugrehabilitatie mislukken hoofdzakelijk door gebrek aan kennis. Er ontbreekt een werkelijk begrip van het verstand, er is weinig of geen begrip van de spirituele aard van de mens, en de effecten van drugs op het verstand en de geestelijke kant van de mens zijn onbekend. Het gevolg daarvan is een materialistische benadering (“de mens is een dier”), die deze fundamentele, cruciale factoren veronachtzaamt. Het komt er allemaal op neer dat dergelijke benaderingswijzen bewezen hebben niet te werken. 

Scientology beschikt daarentegen over een drugrehabilitatieprogramma dat bruikbaar en uitermate effectief is, omdat het niet alleen de juiste problemen aanpakt, maar ook de werkelijke bronnen van die problemen. 

Begrip van de werkelijke aard van de mens heeft ertoe geleid dat er inderdaad methodes bestaan om de factoren van drugs die op biochemisch, mentaal en spiritueel gebied liggen, aan te pakken. 

Scientology heeft de oplossingen.

figuurlijk: alles wat iemands vrijheid van handelen, gedachte, enz., belemmerd. Letterlijk, zijnboeien metalen ringen die de polsen of enkels van een arrestant of gevangene vastzetten.