OPDRACHT >> 16. Lees: "De volledige oplossing"

DE VOLLEDIGE OPLOSSING

Als iemand eenmaal van de drugs af is, moeten andere factoren worden aangepakt om een volledig herstel te bereiken. 

Dit is van toepassing op elke voormalige drugsgebruiker, of hij nu kort geleden gestopt is met drugs dan wel jaren geleden is opgehouden ze te gebruiken. Het is evenzeer van toepassing op personen die nooit “zwaar drugsgebruiker” zijn geweest als op degenen die dat wel waren. 

Het Reinigingsprogramma

We leven in een chemisch georiënteerde samenleving. Het zou heel moeilijk zijn, in de beschaafde wereld van vandaag iemand te vinden die geen invloed ondervindt van dit feit. De overgrote meerderheid van de bevolking krijgt elke dag conserveringsmiddelen en andere chemische gifstoffen binnen, waaronder atmosferische gifstoffen, pesticiden en dergelijke. Daar komen nog de pijnstillers, kalmeringsmiddelen en andere medische middelen bij die door artsen worden aangewend en voorgeschreven. En dan hebben we ook nog het wijdverspreide gebruik van marihuana, LSD, angel dust en andere drugs die in ernstige mate aan de situatie bijdragen. 

In 1977 ontdekte L. Ron Hubbard dat LSD blijkbaar nog jaren nadat de persoon het gebruikt heeft, in het lichaam achterblijft, doordat het in de weefsels vast blijft zitten – hoofdzakelijk in de vetweefsels – en dat er kans is dat het opnieuw in werking treedt en de persoon op onvoorspelbare momenten “trips” bezorgt.

De “restimulatie” die mensen die aan de LSD waren geweest, ondervonden, bleek zo te werken dat het leek alsof ze pas weer LSD hadden gebruikt. 

Uit vervolgresearch bleek dat niet alleen LSD, maar ook verscheidene chemische stoffen en andere toxische substanties, conserveringsmiddelen en pesticiden, evenals medicijnen en de lange lijst van zware straatdrugs (angel dust, heroïne, marihuana, enz.) in de weefsels kunnen achterblijven en jaren in het lichaam kunnen blijven zitten. 

Het komt zelfs voor dat medicijnen, zoals dieetpillen, codeïne, novocaïne en andere, jaren nadat ze zijn ingenomen, nog in restimulatie gaan, terwijl men veronderstelde dat ze al weer door het lichaam waren uitgescheiden. 

Het schijnt dus dat al deze vijandige chemische stoffen in de weefsels kunnen worden opgeslagen en dat de opeenhoping ervan waarschijnlijk de biochemie en de vochtbalans van het lichaam verstoort. 

Dit heeft talloze consequenties. Proefnemingen tonen aan dat de leersnelheid van iemand die aan de drugs is geweest, veel lager is dan van iemand die geen drugs heeft gebruikt. En het herinneringsvermogen van iemand die aan de drugs is geweest, is van dien aard dat hij niet bang meer is voor de gevolgen van zijn daden. 

De mens als geestelijk wezen (de thetan) bewaart natuurlijk mentale beeldplaatjes van deze giftige stoffen en zolang die stoffen in het lichaam zitten, kunnen ze hem restimuleren. Als ze uit het lichaam verdwenen zijn, kan de constante restimulatie ophouden. Het verwijderen van deze stoffen is dus eigenlijk een actie die op het spirituele vlak ligt. 

In Scientology hebben we een effectieve methode om het lichaam grondig te reinigen van deze stoffen. Deze methode wordt het Reinigingsprogramma genoemd; het Reinigingsprogramma zal iedereen ten goede komen die leeft in deze zo van gifstoffen en chemicaliën doordrenkte maatschappij. 

Het Reinigingsprogramma is een kuur die onder strikte supervisie staat en het volgende behelst: 

Lichaamsbeweging, 

(uit)zweten in de sauna,

goede voeding, waaronder het innemen van vitamines, mineralen, enz., evenals olie. 

Een correct ingedeeld persoonlijk dagschema. 

Lichaamsbeweging: Op dit programma wordt lichaamsbeweging genomen in de vorm van hardlopen. Dit wordt niet gedaan met het doel om transpiratie op te wekken, maar om het bloed te laten circuleren en het organisme zodanig te laten functioneren, dat onzuiverheden die in het lichaam worden vastgehouden, vrij kunnen komen en er uit kunnen worden weggepompt.

Uitzweten in de sauna: Na het hardlopen gaat de persoon de sauna in om te zweten. De onzuiverheden kunnen nu door het lichaam worden afgestoten en via de poriën het organisme verlaten. 

Goede voeding (waaronder het innemen van vitamines, mineralen en olie): Als we het over voeding hebben, hebben we het niet alleen over voedsel, maar ook over vitamines en mineralen, omdat deze noodzakelijk zijn voor een goede voeding en voor de effectiviteit van dit programma. We hebben het dan echter niet over “een dieet” in de tot vervelens toe gebruikte betekenis van het woord. Men eet gewoon wat men normaal eet. Men moet ervoor zorgen dat men wat groenten krijgt en dat de groenten niet te lang gekookt zijn.

Giftige stoffen hebben de neiging zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, vast te zetten in het vetweefsel van het lichaam. De theorie is dan dat men de vetweefsels die deze giftige opeenhopingen vasthouden, zou kunnen vervangen. Het lichaam heeft in feite de neiging iets vast te houden waar het gebrek aan heeft. Als men dus probeert het lichaam iets kwijt te laten raken waar het een tekort aan heeft, dan zal het dat niet loslaten. Wat olie betreft zal het lichaam dus wellicht, als de persoon wat olie inneemt, deze goede olie voor het slechte vet in het lichaam verruilen. Dat is de basistheorie. Er zijn bepaalde plantaardige oliën die voor dit doel worden gebruikt. 

Een van de dingen die giftige stoffen en drugs in het lichaam doen, is het creëren van voedingstekorten in de vorm van vitaminen- en mineralentekorten. Het is makkelijk in te zien dat er een breed scala aan giftige stoffen is die voedingstekorten creëren. Alcohol is bijvoorbeeld, voor het effect die het op iemand heeft, afhankelijk van het vermogen van het lichaam om vitamine B1 te “gebruiken”.. Als het alle B1 in het lichaam opbrandt, krijgt de persoon te maken met delirium tremens en nachtmerries. 

Wanneer er andere giftige stoffen een rol spelen, bestaat de kans dat er, behalve vitamine B1, ook nog andere vitamines worden verbruikt. Waar we hier op schijnen te stuiten, is dat LSD en straatdrugs niet alleen, zoals we mogen aannemen, B1 en B-Complex verbruiken, maar ook een gebrek aan niacine in het lichaam creëren en dat ze, om effect te hebben, mogelijkerwijs afhankelijk zijn van niacine (één van de vitamines van het B-Complex). 

Niacine (nicotinezuur = vitamine B3) is onmisbaar bij de voeding en het is van primair belang voor de effectiviteit van het Reinigingsprogramma. Het kan enkele zeer opmerkelijke en uiteindelijk bijzonder heilzame effecten bewerkstelligen indien het gedurende het programma op de juiste manier wordt ingenomen. Het moet samengaan met het innemen van de andere noodzakelijke vitamines en mineralen, in voldoende hoeveelheden en in de juiste verhouding, en het moet samengaan met de juiste toepassing van hardlopen en uitzweten. Als niacine in voldoende hoeveelheden wordt ingenomen, blijken LSD, marihuana en andere drugs en gifstoffen afgebroken, en door de weefsels en cellen losgelaten te worden. Niacine kan LSD-kristallen snel vrij laten komen in het lichaam. Naast het innemen van niacine moet er worden hardgelopen en gezweet om er zeker van te zijn dat de giftige substanties die het losweekt, ook daadwerkelijk uit het lichaam worden gespoeld.  

Een correct ingedeeld persoonlijk dagschema: Het is belangrijk dat iemand die dit programma doet, een correct ingedeeld persoonlijk dagschema aanhoudt. Dat betekent dat men zich op verstandige wijze aan het programma moet houden wanneer men er eenmaal aan begonnen is en geen dagen moet overslaan of er lukraak maar wat mee bezig moet zijn. Het betekent ook dat men moet zorgen voor genoeg slaap. Als men op een ordelijke manier door het programma gaat, zal dat de snelheid en effectiviteit ervan vergroten. 

Het Reinigingsprogramma is geenvervangingvoor de eerder in dit hoofdstuk beschreven acties voor mensen die op dat ogenblik nog aan de drugs zijn en die waarschijnlijk ontwenningsverschijnselen zullen krijgen als zij van de drugs afgehaald worden. Pas nadat die technologie is toegepast, begint men met het Reinigingsprogramma.

Het doel van dit programma is heel eenvoudig, het organisme van binnenuit te reinigen en het te ontdoen van alle verzamelde onzuiverheden zoals drugs, bestrijdings- en verdelgingsmiddelen, voedselconserveringsmiddelen, die door hun aanwezigheid en hun restimulerende werking kunnen verhinderen of vertragen dat de persoon als geestelijk wezen bevrijd wordt door middel van verdere Scientology auditing. Voor iemand die LSD of angel dust heeft gebruikt, omvat dit ook het verwijderen van alle overgebleven kristallen uit het lichaam. 

Naarmate de persoon het Reinigingsprogramma doorloopt, zou men moeten kunnen zien dat er verbeteringen optreden in zijn lichamelijk welzijn, omdat hij het lichaam steeds meer ontdoet van de opgehoopte verontreinigingen. Het resultaat van dit programma is dat hij een gezuiverd lichaam heeft dat vrij is van de verontreinigingen, drugs, enz. die zich erin hadden opgehoopt. Bij het Reinigingsprogramma gaat het ons echter niet om het behandelen van het lichaam. Het gaat ons om het bevrijden van de persoon in geestelijke zin. 

Het Reinigingsprogramma wordt onder deskundige supervisie geleverd in Scientology organisaties en missies over de hele wereld. Het boek Een Heldere Geest in een Schoon Lichaam: Het Effectieve Reinigingsprogramma laat iemand precies weten hoe dit programma wordt gegeven en beschrijft er alle stappen van.

Men zou in twee weken tijd door het hele programma moeten kunnen komen op een schema van vijf uur per dag. Sommigen zullen er langer over doen, anderen korter. 

Met het Reinigingsprogramma beschikken we nu over de middelen tot het bereiken van een snel herstel van de effecten die teweeggebracht worden door de opeenhoping van zowel de chemische milieugifstoffen als de medische en “recreatieve” verdovende middelen met hun in mentaal en spiritueel opzicht belemmerende werking. 

Doordat vitamines, mineralen en oliën deel uitmaken van het programma, zijn we in staat om te werken aan het herstel van de biochemische balans van het lichaam; dit maakt het mogelijk dat het lichaam zichzelf weer opbouwt na de schade die door drugs en andere biochemische stoffen is aangericht. 

een medicijn verkregen uit opium, gebruikt als pijnstiller en kalmeringsmiddel en om hoesten tegen te gaan. (Opium is een verslavend middel gewonnen uit het sap van de papaver.)

de persoon zelf – niet zijn lichaam of zijn naam, het fysisch universum of iets anders – het is wat zich bewust is dat het bewust is, de identiteit die het individu is. De term thetan werd bedacht om elk mogelijke verwarring met oudere ideeën te voorkomen. De term komt van de Griekse letter theta, die de oude Grieken gebruikten om denken of misschien geest mee aan te duiden; er werd een n aan toegevoegd om er een zelfstandig naamwoord van te maken zoals dat op de huidige manier in de techniek wordt gedaan om woorden te creëren.

driedimensionale plaatjes in kleur met geluid, reuk en alle andere percepties, plus de conclusies of speculaties daarover van het individu. Het zijn mentale kopieën van iemands waarnemingen ergens in het verleden, hoewel ze zich in geval van bewusteloosheid of verminderd bewustzijn, onder het bewustzijnsniveau van de persoon bevinden.

een bepaald systeem, programma, plan of bepaalde methode om een resultaat te behalen. Ook, een gereguleerd systeem of dieet, lichaamsoefeningen, manier van leven enz., bedoeld om gezond te worden of te blijven.

afkorting voor delirium tremens, een toestand die veroorzaakt wordt door overmatig en langdurig gebruik van alcohol en gepaard gaat met hallucinaties, mentale verwarring, rusteloosheid, zweten en trillen.

een B-complex vitamine die van nature in voeding zoals graanproducten, eieren, lever en groente voorkomt en dat in de geneeskunde voornamelijk gebruikt wordt om huidziekten te voorkomen. De rol van niacine in het Reinigingsprogramma wordt volledig beschreven in het boek: "Een heldere geest in een schoon lichaam.

een rode kleur op het aangezicht of lichaam dat veroorzaakt wordt door oververhitting of schaamte.

een programma bestaande uit lichamelijke oefeningen, zweten in een sauna, voeding en een strikte persoonlijke dagindeling. Hierdoor wordt iemands lichaam schoongemaakt en gezuiverd van alle opgehoopte verontreinigingen zoals drugs, insecticiden, pesticiden, conserveringsmiddelen enz., die door hun aanwezigheid en restimulerend effect kunnen verhinderen dat iemand met Scientology auditing spiritueel vrij kan worden.