A PUBLIC RELATIONS ALAPJAI

SZÓJEGYZÉK
Backfire 8:

egy kitalált gépkocsitípus.

Beanos:

egy kitalált elnevezés.

CIA:

Central Intelligence Agency (Központi Hírszerző Hivatal), az USA egyik főbb kormányhivatala, amely információkat gyűjt más kormányokról és bizonyos nemkormányzati csoportokról, többek között a terrorizmus vagy a szervezett bűnözés területén. Titokban megpróbál más országokban zajló eseményeket befolyásolni.

Colosseum:

nagy ovális, fedetlen körszínház Rómában. Az i. sz. 1. században épült, és az 5. századig használták gladiátorjátékokra, valamint emberek és vadállatok közötti küzdelmekre. Az épület külső falának nagy része még ma is áll.

Dillinger:

John Dillinger (1902–1934) hírhedt amerikai bankrabló, gyilkos és kétszeres börtönszökevény, akit 1933-ban az általa szervezett bandájával közösen elkövetett számos bankrablásért és gyilkosságért (többek között egy rendőrtiszt megöléséért) „első számú közellenségnek” nyilvánítottak.

elfogadási szint:

ami elfogadható, amire a személy vágyik; a személy arra való hajlandóságának mértéke, hogy elfogadjon valamit.

etikett:

az udvarias viselkedés hivatalos szabályai egy társadalomban vagy egy adott csoportban.

formalitás:

az udvariasnak és jó modorúnak tartott viselkedés- és cselekvésmód.

gomb:

felmérések esetében az a témakör, kife­jezés vagy fogalom, ami reális a személyek nagy részének abban a csoportban, és amit lehet arra használni, hogy reakciót kapjunk, és egyetértést nyerjünk. A szó a „nyomd meg a gombot” kifejezésből származik, amely átvitt értelemben azt jelenti, hogy „végrehajtani valamit, ami automatikusan létrehozza a dolgok kívánatos állapotát”.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945) 20. századi német politikai vezető, aki egy olyan felsőbbrendű faj létrehozásáról álmodott, amely Harmadik Birodalom (a történelemben korábban létezett két német birodalom mintájára) néven ezer évig uralta volna a világot. 1933-ban diktátorként erőszakkal átvette a hatalmat Németországban, majd kirobbantotta a II. világháborút (1939–1945), uralma alá hajtotta Európa nagy részét, és több millió zsidót, illetve más, „alsóbbrendűnek” tekintett személyt mészároltatott le. Amikor 1945-ben Németország veresége már elkerülhetetlen volt, öngyilkosságot követett el.

ízig-vérig skót:

olyan személy, aki nagyon odafigyel, hogy ne költekezzen pazarlóan. Itt a skót azt jelenti, hogy takarékos, utalva arra a tulajdonságra, amelyet esetenként a skótoknak tulajdonítanak. Az ízig-vérig kifejezés azt jelenti, hogy teljesen, a lehető legnagyobb mértékben.

kaloda:

fából készült szerkezet, amelybe régen a vétkest a kezénél és a lábánál fogva vagy a fejénél és kezénél fogva rögzítették, és nyilvános helyre kiállították, hogy gúnyolják vagy megszégyenítsék.

kék ruhás hősök:

utalás a rendőrökre, az általuk viselt kék egyenruhákra célozva.

KGB:

a Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (az orosz „Állambiztonsági Bizottság”) rövidítése, az egykori Szovjetunió titkosrendőrségi, kém- és biztonsági szervezete. Tevékenységei közé tartoztak a titkos hírszerző műveletek, a szovjet politikai vezetők védelme és a határ őrzése (hogy a behatolókat kint, az állampolgárokat pedig bent tartsák).

kommunikációs vonal:

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

lakáj:

alacsony rangú szolgáló.

Nemzetközi Bank:

az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) egyik szerve, amely kölcsönöket biztosít a tagországoknak és magáncégeknek, főleg országfejlesztési projektekre (pl. öntözés, oktatás, lakásépítés). Más néven Világbank.

nyugtáz:

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás.

nyugtázás:

valami, amit azért mondunk vagy teszünk, hogy tájékoztassuk a másikat arról, hogy amit mondott vagy tett, azt észrevettük, megértettük és fogadtuk.

rágalmazás:

hamis és szándékosan rosszindulatú kijelentés, amely rontja valakinek a hírnevét.

rítus:

rögzített akciók és néha szavak, amelyeket rendszeresen megismételnek, különösen vallásos ceremóniák vagy társadalmi szokások részeként.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

Sztálin:

Joszif Visszarionovics Sztálin (1879–1953), a Szovjetunió miniszterelnöke 1941-től 1953-ban bekövetkezett haláláig. Rémuralmat tartott fenn, senkitől sem tűrt ellentmondást, és uralma alatt milliókat végeztek ki vagy küldtek munkatáborokba.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.