OPPGAVE >> 7. Les «Nå og trekke tilbake».

NÅ OG TREKKE TILBAKE

Når man forstår forvirring og nødvendigheten av god kontroll for å skape orden, kan man lett observere arbeidere og overordnede som skaper forvirring med dårlig kontroll. Det finnes en ganske enkel, men ekstremt kraftig metode for å gjøre en person fortrolig med ting og sette ham i kommunikasjon med dem så han kan ha mer kontroll over dem. Den kalles «nå og trekke tilbake».

Man ville ikke vente at en person ville ha mye kontroll over, forståelse av eller ferdighet i noe som han ikke var fortrolig med. Grunntonen i fortrolighet med noe er kommunikasjon.

En person er ute av kommunikasjon med noe fordi han trekker seg tilbake fra det og ikke har tenkt å nå ut til eller kontakte noen del av det.

Hvis en person ikke kan nå og trekke seg tilbake fra en ting, vil han være effekt av den tingen.

Hvis en person kan nå ut mot noe og trekke seg tilbake fra det, kan man si at han er i kommunikasjon med den tingen.

Å være i kommunikasjon med noe, er å være i en mer forårsakende posisjon i forhold til det.

Med å mener vi å berøre eller å ta tak i. Det er definert som «å komme frem til», «å komme til» og/eller «ankomme til».

Med å TREKKE TILBAKE mener vi å bevege seg tilbake fra, slippe.

«Nå og trekke tilbake»-prosedyren får en person i kommunikasjon med og inn i en mer forårsakende posisjon i forhold til gjenstander, folk, rom, grenser og situasjoner.

I det fysiske univers blir kommunikasjon med gjenstander, former, rom og grenser best opprettet gjennom faktisk fysisk kontakt.

Nå og trekke tilbake er et verdifullt verktøy å bruke for å få en person i god kommunikasjon med sine arbeidsomgivelser, spesielt verktøyet og gjenstandene han bruker.

En pilot ville gjøre nå og trekke tilbake på alle gjenstandene og rommene i flyet sitt, hangaren sin, jorden. En sekretær ville gjøre nå og trekke tilbake på skrivemaskinen sin, stolen sin, veggene, rommene, skrivebordet sitt, osv.

Å føle seg komfortabel med verktøyene i faget sitt, er et svært viktig trinn for å få ut produkter. Man kan øke produksjonsmengden enormt med denne handlingen.

For eksempel, en lege i flyvåpenet som var trenet i denne prosedyren, brukte nå og trekke tilbake på sin skvadron, og i et helt år skjedde det ikke en eneste ulykke, ikke engang så mye som en berøring av en vingespiss mot en annen vingespiss. Det er sannsynligvis den eneste skvadronen i historien som har gått gjennom et helt år uten engang å ha en mindre ulykke.

Prosedyre

Prosedyren for å nå og trekke tilbake er lett å lære. Den kan gjøres på enhver gjenstand eller ethvert område. Den kan gjøres på et individs arbeidsomgivelser, på nytt utstyr, en maskin, hva som helst. Det gjøres inntil personen er i god kommunikasjon med sine generelle omgivelser eller et spesifikt område som det retter seg mot.

1. Ta personen med til området der du kommer til å gjøre nå og trekke tilbake. Forklar ham at du kommer til å gjøre nå og trekke tilbake, og forklar prosedyren.

2. Fortell ham kommandoene som skal brukes, og forsikre deg om at han forstår dem. Kommandoene er:

A. «Nå den/det _______.» (der du navngir og peker på en gjenstand, en person eller et område)

B. «Trekk deg tilbake fra _______» (der du navngir og peker på samme gjenstand, person eller område).

En ting, en del av noe (f.eks. «den store røde knappen foran på maskinen»), et romområde eller en person skal navngis i det tomme feltet.

3. Gi ham den første kommandoen. For eksempel: «Nå den store røde knappen foran på maskinen.»

Pek alltid på gjenstanden (eller personen, rommet osv.) hver gang du gir en kommando, så personen som skal gjøre det, ikke kan ta feil.

4. Når personen har utført kommandoen, anerkjenn ham ved å si «Takk», «Bra», e. l.

5. Gi nå den andre kommandoen: «Trekk deg tilbake fra den store røde knappen foran på maskinen.» Anerkjenn ham når han har gjort det.

6. Fortsett å skifte mellom kommandoene A, B, A, B, osv., med en anerkjennelse etter utførelsen av hver kommando. Få personen til å berøre forskjellige deler av gjenstanden eller området.

7. Nå og trekk tilbake fra den ene tingen, det ene romområdet eller den ene personen inntil individet enten har en liten gevinst, eller inntil tre etterfølgende sett av kommandoer har blitt utført uten noen forandring i personens bevegelser eller holdning. Med «en liten gevinst» menes en liten forbedring for personen, slik som at han føler seg litt bedre angående gjenstanden eller området, eller ganske enkelt opplever en økt følelse av velvære.

8. Så velges en annen gjenstand, et annet romområde eller en annen person, og kommandoene gis til personen får en gevinst på den eller det.

La ikke personen i det uendelige nå og trekke tilbake fra den samme delen av det man tar for seg, men gå til forskjellige punkter og deler av gjenstanden som blir berørt.

Gå omkring med personen som gjør handlingen, og vær sikker på at han faktisk kommer i fysisk kontakt med punktene eller områdene på gjenstandene, i romområdene eller på menneskene.

Velg gjenstander på en slik måte at man går fra de mindre gjenstandene til de større gjenstandene som er tilgjengelige. Man berører forskjellige deler av hver enkelt etter tur til man får en liten gevinst av et eller annet slag på den gjenstanden, eller tre sett av kommandoer som ikke gir noen forandring. Ta også med vegger og gulv og andre deler av omgivelsene når du utfører denne prosedyren.

Når handlingen gjøres på et romområde eller værelse i stedet for på en gjenstand, få personen til å gå inn i rommet og ut av rommet, igjen og igjen.

9. Fortsett inntil personen får en større gevinst eller en god erkjennelse, og er svært glad angående hele området som blir tatt opp. En større gevinst ville være en stor forbedring for personen, slik som en ny bevissthet om sitt arbeidsområde eller en sikkerhet angående arbeidet sitt. Nå og trekke tilbake ville ikke fortsettes forbi et slikt punkt.

Nå og trekke tilbake på gjenstandene, menneskene, situasjonene, rommene og grensene på en persons jobb vil i stor grad bidra til hans kontroll over, fortrolighet med og forståelse av den.

Nå og trekke tilbake gjøres ved å få en person til å nå og trekke seg tilbake fra ting i omgivelsene.

Etter hvert som personen når og trekker seg tilbake fra gjenstandene, veggene, gulvene og andre deler av omgivelsene ...
… kan hans kontroll over, fortrolighet med og forståelse av dem i stor grad øke.

en enhet i flyvåpenet som normalt består av 12 til 24 fly.

å gi (noen) en anerkjennelse. Se også anerkjennelse.

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt.