OPPGAVE >> 9. Les artikkelen «Oppklaring av ord», avsnittet «Trinn for å oppklare et ord».

OPPKLARING AV ORD

Et misforstått ord vil være misforstått helt til man oppklarer betydningen av ordet. Så snart personen forstår ordet fullt ut, kan det sies å være oppklart.

Prosedyrene som brukes for å lokalisere og oppklare ord som studenten har misforstått i studiene sine, kalles ordoppklaring. Det første man bør lære seg er den eksakte prosedyren for å oppklare et hvilket som helst ord eller symbol man støter på når man leser eller studerer, som man ikke forstår. All ordoppklaringsteknologi benytter denne prosedyren.

Trinn for å oppklare et ord

1. Ha en ordbok for hånden mens du leser, slik at du kan oppklare ethvert misforstått ord eller symbol du støter på. Man kan finne en enkel, men god ordbok som ikke selv inneholder store ord i definisjonene av ord, som i seg selv må oppklares.

2. Når du støter på et ord eller symbol du ikke forstår, slå det opp i en ordbok, og se raskt over definisjonene for å finne den som passer i sammenhengen der ordet ble misforstått. Les denne definisjonen, og lag setninger hvor du bruker ordet med denne betydningen, inntil du har et klart begrep om denne betydningen av ordet. Dette kan kreve ti eller flere setninger.

3. Deretter oppklares hver av de andre definisjonene av dette ordet ved å bruke hver enkelt i setninger til du klart forstår hver definisjon.

Når et ord har flere forskjellige definisjoner, kan du ikke begrense din forståelse av ordet til bare én definisjon, og si at ordet er «forstått». Du må være i stand til å forstå ordet når det senere blir brukt på en annen måte.

Imidlertid skal du ikke oppklare de tekniske eller spesialiserte definisjonene (matematikk, biologi osv.) eller de definisjonene som er foreldede (ikke lenger i bruk) eller arkaiske (gamle og ikke lenger i alminnelig bruk), med mindre ordet blir brukt på den måten i sammenhengen der det var misforstått. Hvis du gjør det, kan det føre deg inn i mange andre ord som befinner seg i disse definisjonene, og hemme din studiefremgang betydelig.

4. Det neste du skal gjøre, er å oppklare opprinnelsen, som er forklaringen på hvor ordet opprinnelig kom fra. Dette vil hjelpe deg med å få en grunnleggende forståelse av ordet.

5. De fleste ordbøker gir idiomene til et ord. Et idiom er en vending eller et uttrykk der meningen ikke kan bli forstått ut fra de vanlige betydningene av ordene. Å «gi tål» er for eksempel et norsk idiom som betyr å «være tålmodig». Idiomatiske anvendelser er vanligvis nevnt i en ordbok etter definisjonene av selve ordet. Dersom det finnes idiomer for ordet du oppklarer, oppklares disse også.

6. For å få en fullstendig forståelse av ordet oppklarer du enhver annen informasjon som er gitt om ordet, slik som anmerkninger om bruken av det, synonymer osv. (Et synonym er et ord som har en lignende, men ikke den samme betydningen som et annet ord, f.eks. tynn og slank.)

7. Dersom du støter på et misforstått ord eller symbol i definisjonen av et ord som du oppklarer, må du straks oppklare det og bruke denne samme fremgangsmåten, og så gå tilbake til definisjonen som du oppklarte. (Ordboksymboler og forkortelser er vanligvis gitt foran i ordboken.) Men dersom du finner at du bruker en masse tid på å oppklare ord i definisjoner av ord, bør du finne en enklere ordbok. En god ordbok vil gjøre det mulig for deg å oppklare et ord uten at du behøver å slå opp en masse andre ord mens du gjør det.

Eksempel på oppklaring av et ord
1. La oss si at du leser setningen: «Han levde av å feie skorsteiner», og du er ikke sikker på hva «skorsteiner» betyr.
2. Du finner det i ordboken, og ser gjennom definisjonene etter den som passer. Den sier «kanal for bortføring av røyk, murpipe».
3. Du er ikke sikker på hva «pipe» betyr, så du slår det opp. Det står «rørformet gjenstand med hulrom». Det passer og gir mening, så du bruker det i noen setninger til du har et klart begrep om det.
4. «Pipe» har i denne ordboken andre definisjoner, og du ville oppklare alle og bruke dem i setninger.
5. Les så derivasjonen som ordboken gir for ordet «pipe». Gå nå tilbake til «skorstein». Definisjonen «kanal for bortføring av røyk, murpipe» gir nå mening, så du bruker den i setninger til du har et klart begrep om den.
6. Deretter oppklarer du de andre definisjonene. Hvis ordboken du bruker har spesialiserte eller foreldede definisjoner, hopper du over disse, siden de ikke er i alminnelig bruk.
7. Oppklar nå ordets derivasjon. Du finner at «skorstein» opprinnelig trolig kom fra det lavtyske ordet schorsten, trolig av schore, som betyr «støtte». Hvis ordet hadde hatt noen synonymforklaringer, merknader om bruken eller idiomer, ville du også oppklare disse. Det ville være slutten på oppklaringen av «skorstein».
 

Det ovenstående er måten ethvert ord skal oppklares på. Når ord blir forstått, kan kommunikasjon finne sted, og med kommunikasjon kan man forstå et hvilket som helst emne.

emnet og aktiviteten å fjerne uvitenhet, misforståelser og gale definisjoner på ord samt det som forhindrer den korrekte bruk av ord.