LØSNINGER FOR ET FARLIG MILJØ

ORDLISTE FOR KURSET
differensiering:

den handlingen å bemerke og finne forskjellen mellom to eller flere ting.

elfenbenstårn:

et sted, hvor man kan trekke seg tilbake, som er atskilt og fjernt fra den virkelige verdens realiteter; et sted eller en tilstand, som er atskilt fra dagligdags tilværelse.

fallitt:

konkurs.

Greenwich Village:

et boligkvarter på Manhattan (New York Citys økonomiske sentrum), som bebos og ofte besøkes av kunstnere, forfattere og studeter.

identifisering:

den handlingen å betrakte eller behandle en ting som identisk (nøyaktig den samme) med en annen. Det er den manglende evnen til å se forskjell.

igorotene:

et folk som bor i den nordlige, fjellrike delen av øyen Luzon, Filippinenes hovedøy, og omfatter forskjellige stammer.

kaosforhandler:

folk, som gør det til en beskjeftigelse å viderebringe, levere eller fremme dårlige nyheter, forvirring og kaos. Forhandlere er folk som kjøper og selger varer for å få fortjeneste. I utvidet betydning er det personer som er kjent for, eller som har en spesiell interesse i en bestemt aktivitet, eller som gjør det til en beskjeftigelse. Forhandler brukes ofte med et modifiserende ord, noen ganger nedsettende.

kommunikasjon:

en utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.

konfront:

stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til komfortabelt å være der og oppfatte med sansene.

Terre Haute:

en by i det vestlige Indiana, en stat i USA, som grenser opp til Illinois.

Toynbee:

Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), engelsk historiker og lærer, kjent for sitt 12-binds Study of History skrevet mellom 1934 og 1961. Toynbee studerte sivilisasjoners vekst, utvikling og forfall og konkluderte med at sivilisasjoner utviklet seg suksessfullt inn i fremtiden, etterhvert som de reagerer suksessfullt på utfordringer, mennesker og omgivelser. Han er blitt kritisert av profesjonelle historikere for fornuften i dette argument og for hans tendens til å generalisere.

tredemølle:

et løpende bånd eller en rekke trinn som holdes i bevegelse av mennesker eller dyr, som går på det og som brukes til å gi kraft til en maskin, som for eksempel til å male korn eller pumpe vann opp fra en brønn; overført, enhver monoton, tilsynelatende endeløs, rutine hvor det er lite eller ingen tilfredsstillende fremgang.

under hælen:

under en eller annens påvirkning eller kontroll.