OPPGAVE >> 10. Les «Kommunikasjon i ekteskapet».

KOMMUNIKASJON I EKTESKAPET

Det finnes en annen nøkkelfaktor når det gjelder å skape et vellykket ekteskap eller reparere et som er blitt dårligere. Dette har også å gjøre med kommunikasjon – utvekslingen av ideer mellom to individer.

Kommunikasjon er faktisk grunnlaget for et vellykket ekteskap som en sterk forening kan vokse frem fra. Ikke-kommunikasjon er skjæret som skipet vil slå i stykker kjølen på.

For det første er ikke menn og kvinner overdrevent omhyggelige når det gjelder hvem de «løper av gårde og gifter seg med». Så lenge man mangler grunnleggende opplæring i nevrose, psykose eller hvordan man bedømmer om noen er en god kokk eller flink til å tjene penger, er denne tingen kalt «kjærlighet» den eneste styrende faktoren i utvelgelsen av partnere. Det er for mye å forvente at et samfunn over maurnivået skal være fullstendig praktisk angående en institusjon så grunnleggende upraktisk som ekteskapet. Derfor er det ikke forbløffende at feil utvelgelse av partnere forsetter med slik hemningsløshet.

Det finnes imidlertid metoder ikke bare til å velge en ektefelle, men også til å gjøre det sikkert at det ekteskapet varer. Og disse metodene er enkle. De avhenger uten unntak av kommunikasjon.

Det bør være en viss jevnbyrdighet i intellekt og mental sunnhet mellom en ektemann og en hustru for at de skal ha et fremgangsrikt ekteskap. I vestlig kultur forventes det at kvinnene i noen grad skal beherske de humanistiske fagene (kulturelle emner som språk, litteratur, filosofi og kunst) og realfag. Det er lett å fastslå den utdannelsesmessige bakgrunnen til en potensiell ektefelle. Det er ikke så lett å bedømme evnen på annen-dynamikken, eller den mentale sunnheten. (En dynamikk er en trang i retning av å eksistere på et område i livet. Annendynamikken er trangen i retning av å eksistere som en fremtidig generasjon. Den har to avdelinger: sex og familieenheten. Heftet «Tilværelsens dynamikker» dekker emnet dynamikkene.)

I fortiden prøvde man å fastslå tilregnelighet ved hjelp av blekklatter, firkantede klosser og tester med klinkekuler, for å finne ut om noen var ved sine fulle fem. Tallene som kom ut av dette måtte bli personlig tolket med en krystallkule og deretter gjenfortolket for anvendelse.

I Scientologi finnes det en test for mental sunnhet og relativ mental sunnhet som er så enkel at hvem som helst kan anvende den. Hva er individets «kommunikasjonsforsinkelse»? «Forsinkelse» betyr pause mellom hendelser. Når han blir stilt et spørsmål, hvor lang tid tar det ham å svare? Når en bemerkning rettes til ham, hvor lang tid tar det ham å registrere den og svare? Den forløpne tiden er det som kalles kommunikasjonsforsinkelsen. Det hurtige svaret forteller om det hurtige sinnet og det mentalt sunne sinnet, forutsatt at det er et følgeriktig svar. Det langsomme svaret vitner om mindre evne og mental sunnhet. Ektefeller som har samme kommunikasjonsforsinkelse, vil komme godt ut av det med hverandre. Der én ektefelle er hurtig og én er langsom, vil situasjonen bli uutholdelig for den hurtige ektefellen og elendig for den langsomme. Når Scientologi anvendes, vil den dessuten virke raskere i den raske ektefellens tilfelle, og dermed vil forskjellen under prosessing vokse seg utover begges evne til å takle saken.

Hvordan man prosesser et ekteskap og beholder det som et ekteskap, er et problem et stort antall auditører ville like å få svar på. Det er ikke et alt for vanskelig problem. Man tar rett og slett den av de to som har den lange kommunikasjonsforsinkelsen, og prosesser ham eller henne først, fordi dette vil være den vanskeligste casen som tar lengst tid. Ved å sette fart i den trege nærmer man seg likhet med ektefellen som har den korte kommunikasjonsforsinkelsen, og det vil ikke komme noen protester. Hvis man har valgt å prosesse den raske, eller begge får prosessing samtidig, vil ikke de relative posisjonene nærme seg hverandre, men komme lenger fra hverandre, og dette vil føre til oppløsning av ekteskapet.

Det er ikke alltid nødvendig med prosessing av ektefellene for å reparere et ekteskap som havarerer. Det kan være at en annen familiefaktor er med i bildet. Det kan dreie seg om en slektning, som for eksempel svigermoren. Hvordan løser man denne faktoren? Dette er igjen enkelt. Hvis det finnes problemer i familien, kan det være svigermoren som er ansvarlig for at kommunikasjonslinjer kuttes eller at kommunikasjon avledes. Den ene eller den andre av ektefellene avskjæres da fra den kommunikasjonskanalen han eller hun hører til på. Vedkommende føler dette, og protesterer kraftig mot det.

Det finnes en annen måte å kutte kommunikasjon på, som inntreffer når sjalusi er inne i bildet. Det er den største faktoren når det gjelder å ødelegge ekteskap. Sjalusi oppstår på grunn av den sjalu personens usikkerhet, og sjalusien kan være begrunnet eller ikke. Denne personen er redd for skjulte kommunikasjonslinjer, og vil gjøre hva som helst for å prøve å avdekke dem. Dette får den andre ektefellen til å føle at kommunikasjonslinjene blir kuttet; for ektefellen mener at han eller hun har krav på å ha åpne kommunikasjonslinjer, mens den andre ektefellen insisterer på at den andre skal stenge mange av dem. Trettene som følger av dette, er voldsomme, noe som vises av det faktum at hvor det finnes sjalusi i en profesjon, slik som blant skuespillere, vil forsikringsselskaper ikke utstede poliser – selvmordsraten er for høy.

En person som er sjalu, har noe som ikke er i orden med hensyn til kommunikasjon, og når auditøren velger den ektefellen som skal få prosessing først, bør han velge den sjalu personen.

Når det gjelder anvendelsen av Scientologi på ekteskapet, kunne dette emnet ikke dekkes fullstendig selv med mange, mange kapitler, men her er den grunnleggende nøkkelen til et vellykket ekteskap – kommuniser!

en sterk bjelke av tre eller metall midt i bunnen på et skip eller en båt.

skjødesløst eller ukontrollert, uten å tenke på eller bry seg om hva en gjør.

en trang til å overleve ved å følge en bestemt retning; en drivkraft mot overlevelse i et område av livet. Det finnes åtte dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

en gruppe uregelmessige mønstre lagd av blekkflekker på papir. Tester med blekkflekker brukes i psykologiske personlighetstester ved å få forsøkspersonen til å beskrive hva hver blekkflekk antyder eller ligner på og deretter å analysere svarene som en angivelig ledetråd til personligheten hans.

en henvisning til terningene (de firkantede klossene) som brukes i psykologiske tester der en person utfører visse handlinger det bes om med klossene (vanligvis fargede) for angivelig å teste hans mentale tilstand.

Scientologi er en praktisk religion som beskjeftiger seg med studiet av viten, som gjennom anvendelsen av dens teknologi kan frembringe ønskelige endringer i tilstandene i livet. Den ble utviklet av L. Ron Hubbard gjennom en tredjedel av et århundre. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som studiet og håndteringen av ånden i forholdet til seg selv, universer og annet liv.

noe som følger en annen ting i en rekkefølge eller en konklusjon som logisk er en følge av noe som allerede er konstatert eller nevnt.

en spesiell form for personlig veiledning som er enestående for Scientologi, og som hjelper en person til å se på sin egen tilværelse, og forbedrer hans evne til å se i øynene hva han er og hvor han er. Scientologi-prosessing er en presis, nøye systematisert aktivitet med nøyaktige fremgangsmåter.

gå tapt eller mislykkes.

den ruten eller veien som kommunikasjon går fra en person til en annen.

høylytte diskusjoner eller krangler.