OPPGAVE >> 16. Les «Den fullstendige løsningen».

DEN FULLSTENDIGE LØSNINGEN

Når man har fått en person av stoffer, må man ta for seg andre faktorer for å oppnå en fullstendig helbredelse. 

Dette gjelder for enhver tidligere stoffbruker, enten personen nylig har vendt seg av med stoffer eller sluttet å bruke dem for flere år siden. Det gjelder for personer som aldri var «tunge stoffbrukere», så vel som for dem som var det. 

Renselsesprogrammet

Vi lever i et kjemisk orientert samfunn. Man vil ha vanskelig for å finne noen i dagens sivilisasjon som ikke er påvirket av dette faktumet. Det store flertallet av befolkningen er hver dag utsatt for inntak av konserveringsmidler og andre kjemiske gifter, inklusive luftforurensninger, pesticider og lignende. I tillegg kommer de smertestillende midlene, de beroligende midlene og andre medisinske stoffer brukt og foreskrevet av leger. Og vi har også den omfattende bruken av marihuana, LSD, englestøv og andre stoffer som selges på gaten, som bidrar sterkt til situasjonen. 

I 1977 oppdaget L. Ron Hubbard at LSD åpenbart blir værende i systemet i årevis etter at personen tok det, sittende fast i vevet – hovedsakelig i kroppens fettvev – og er tilbøyelig til å aktiviseres igjen og gi personen uberegnelige «tripper».

«Restimuleringen» opplevd av mennesker som hadde brukt LSD, lot til å fungere som om de nettopp hadde tatt mer LSD. 

Ut fra påfølgende forskning ser det ut til at ikke bare LSD, men også andre kjemiske gifter og giftige substanser, konserveringsmidler og pesticider så vel som medisinske stoffer og den lange listen med tung narkotika (englestøv, heroin, marihuana osv.) kan sette seg fast i vevet og bli værende i kroppen i årevis. 

Til og med legemidler slik som slankepiller, kodein, novokain og andre, har blitt restimulert flere år etter at de ble inntatt og var antatt å være ute av kroppen. 

Det ser altså ut til at samtlige av disse fiendtlige biokjemiske stoffene kan bli sittende fast i vevet, og akkumuleringen av disse bringer sannsynligvis uorden i kroppens biokjemi og væskebalanse. 

Konsekvensene er tallrike. Tester viser at læringshastigheten til en person som har vært på stoff, er mye lavere enn hos en person som ikke har vært på stoff. Og hukommelsen til en person som har vært på stoff, er slik at han ikke føler frykt for konsekvenser. 

Vesenet (thetanen) har selvsagt mentale inntrykksbilder av disse giftige stoffene, og så lenge disse stoffene er i kroppen, kan de restimulere et vesen. Når de er borte fra kroppen, kan den konstante restimuleringen opphøre. Så det er faktisk en åndelig handling som blir gjort. 

I Scientologi har vi en effektiv metode for å rense kroppen for disse stoffene. Det kalles Renselsesprogrammet, og det vil være til nytte for enhver som lever i dette samfunnet som er så oversvømt av giftstoffer og kjemikalier. 

Renselsesprogrammet er en strengt overvåket kur som omfatter:

Mosjon 

Svetting i badstue

Ernæring, inkludert vitaminer, mineraler osv. så vel som inntak av olje 

En skikkelig ordnet personlig timeplan 

Mosjon: Mosjonen på dette programmet er i form av løping. Formålet med dette er ikke å frembringe svette, men å få blodsirkulasjonen og systemet til å fungere slik at urenheter som sitter fast i systemet, kan frigjøres og pumpes ut. 

Svetting i badstue: Etter løpingen går personen i badstuen for å svette. Urenhetene kan nå fordrives fra kroppen og forlate systemet gjennom porene. 

Ernæring (inkludert vitaminer, mineraler og inntak av olje): Når vi snakker om ernæring, snakker vi ikke bare om mat, men også om vitaminer og mineraler, da disse er vitale for skikkelig ernæring, og vitale for dette programmets effektivitet. Vi snakker imidlertid ikke om «diett» i den altfor mye brukte betydningen av ordet. Personen spiser ganske enkelt det han vanligvis spiser. Han bør forvisse seg om at han får i seg noe grønnsaker, og at grønnsakene ikke er for mye kokt.

Giftige stoffer har en tendens til å feste seg hovedsakelig, men ikke bare, i kroppens fettvev. Teorien er da at man kunne erstatte fettvevet som inneholder disse giftige opphopningene. Kroppen vil faktisk ha en tendens til å holde på noe som den har for lite av. Derfor, hvis du prøver å bli kvitt noe den har for lite av, vil den ikke gi slipp på det. Så når det gjelder olje: Hvis personen tar noe olje, kunne kroppen muligens bytte den gode oljen med det dårlige fettet i kroppen. Det er den grunnleggende teorien. Det finnes bestemte vegetabilske oljer som blir brukt til dette formålet. 

En av tingene som gifter og stoffer gjør, er å skape ernæringsmessige mangler i kroppen i form av vitamin- og mineralmangel. Det er lett å se at det er en lang rekke giftige stoffer som skaper ernæringsmessige mangler. Alkohol er for eksempel avhengig av å kunne brenne opp vitamin B1 for å virke på en person. Når alkoholen forbrenner all B1-en i systemet, får personen delirium tremens og mareritt. 

Når det gjelder andre giftige stoffer, er det mulig at andre vitaminer brennes opp i tillegg til B1. Det vi ser ut til å ha støtt på her, er at LSD og narkotika ikke bare brenner opp B1 og B-kompleks (som vi antar at de gjør), men også skaper en mangel på niacin i kroppen, og at de muligens er avhengige av niacin (et av B-kompleksvitaminene) for å skape den virkningen de gjør. 

Niacin er essensielt for ernæring og vitalt for effektiviteten til Renselsesprogrammet. Det kan produsere noen overraskende og til slutt veldig nyttige resultater når det inntas korrekt i programmet sammen med de andre nødvendige vitaminene og mineralene i tilstrekkelige og proporsjonale mengder, og sammen med korrekt løping og svetting. Tatt i tilstrekkelige mengder ser det ut til å løse opp og frigi LSD, marihuana og andre stoffer og gifter fra vevet og cellene. Det kan gjøre at LSD-krystaller hurtig slipper ut i systemet. Man må løpe og svette i forbindelse med inntak av niacin for å sikre at giftstoffene som det frigjør, faktisk blir skylt ut av kroppen. 

En skikkelig ordnet personlig timeplan: Det er viktig at en person på dette programmet overholder en skikkelig ordnet personlig timeplan. Dette betyr at når man har startet på programmet, må man holde seg til det på en fornuftig måte og ikke hoppe over dager eller gjøre det på en tilfeldig måte. Det betyr også at man bør få nok søvn. Hvis man går gjennom programmet på en ordnet måte, vil det gå raskere og være mer effektivt. 

Renselsesprogrammet erstatter ikke handlingene som er beskrevet tidligere i dette kapitlet for personer som bruker stoffer nå, og som er tilbøyelige til å få abstinenssymptomer når de slutter med dem. Programmet vil kun bli påbegynt etter at slik teknologi er anvendt.

Svært enkelt uttrykt er formålet med dette programmet å rengjøre og rense systemet for alle oppsamlede urenheter, slik som stoffer, insektmidler og pesticider, konserveringsmidler og så videre, som med sin tilstedeværelse og restimulerende virkning kunne forhindre eller forsinke åndelig frigjøring av vesenet gjennom videre Scientologi-prosessing. For noen som har tatt LSD eller englestøv, ville dette innebære å bli kvitt enhver gjenværende krystall i kroppen. 

Etter som personen går gjennom Renselsesprogrammet, burde man kunne se en forbedring i hans fysiske velvære etter hvert som han tømmer systemet for oppsamlede urenheter. Resultatet av dette programmet er en renset kropp, fri for urenhetene, stoffene og så videre som hadde samlet seg opp i den. Vi er imidlertid ikke opptatt av å håndtere kropper med Renselsesprogrammet. Det vi er opptatt av, er å frigjøre individet åndelig sett. 

Renselsesprogrammet er tilgjengelig under ekspertovervåkning i Scientologi-organisasjoner og -misjoner verden over. Også boken Ren kropp, klart sinn: Det effektive renselsesprogrammet forteller en nøyaktig hvordan dette programmet gis og beskriver alle trinnene i det.

En burde være i stand til å komme gjennom hele programmet på to uker med fem timer om dagen. Noen vil trenge mer og noen mindre. 

Med Renselsesprogrammet har vi nå midlene til å få hurtig bedring fra effektene av oppsamlingen av kjemiske gifter fra omgivelsene så vel som legemidler og narkotika som hemmer en person mentalt og åndelig. 

Med inkludering av vitaminer, mineraler og oljer er vi i stand til å arbeide i retning av å gjenopprette den biokjemiske balansen i kroppen og gjøre det mulig for kroppen å bygge seg opp igjen etter ødeleggelsene fra stoffer og andre biokjemiske substanser. 

gjenaktiveringen av en tidligere erindring pga. omstendigheter i nåtiden som ligner omstendigheter fra fortiden.

et medikament som utvinnes fra opium, brukt som smertestillende eller beroligende middel og for å dempe hoste. (Opium er et vanedannende stoff som lages fra saften fra valmueplanten.)

et varemerke for et bedøvelsesmiddel som brukes av leger og tannleger.

personen selv – ikke hans kropp eller hans navn, det fysiske universet, hans sinn eller noe som helst annet – det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er individet. Uttrykket thetan ble laget for å eliminere enhver mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som brukes i ingeniørfagene.

tredimensjonale fargebilder med lyd, lukt og alle andre sanseinntrykk, pluss personens overveielser eller konklusjoner. De er mentale kopier av ens sanseinntrykk engang i fortiden, selv om de i tilfellet av ubevissthet eller nedsatt bevissthet eksisterer under personens bevissthetsnivå.

et bestemt system, program, handlingsforløp eller en plan for å oppnå et eller annet resultat. Også, et regulert system med diet, mosjon, livsførsel osv., som har til hensikt å bevare eller gjenoppbygge helse.

et vitamin som finnes i grønne erter, bønner, eggeplommer, lever og skallet fra korn. Det hjelper på opptaket av karbohydrater og gjør det mulig for karbohydrater å frigi den energien som cellene har bruk for. Et karbohydrat er en av flere matvarer (så som sukker) som er en forbindelse bestående av oksygen, hydrogen og karbon som forsyner kroppen med varme og energi.

et av B-kompleks vitaminene som naturlig finnes i fødevarer så som korn, egg, lever og grønnsaker, og som brukes i legevitenskapen hovedsakelig til å forebygge hudsykdommer. Niacins rolle i Renselsesprogrammet er fullt ut beskrevet i boken Clear Body, Clear Mind.

et program med mosjon, opphold i sauna for å svette, ernæring og nøye utregnet personlig skjema. Det rengjører og renser ens system for alle de opphopede urenhetene så som stoff og medikamenter, insektmidler og pesticider, matkonserveringsmidler osv. som med deres tilstedeværelse og virkninger ved restimulering kunne forhindre eller forsinke spirituell frigjørelse av personen gjennom videre Scientologi-auditering.