AZ ÉRZELMI TÓNUSSKÁLA

SZÓJEGYZÉK
affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

állhatatosság:

rendíthetetlen kitartás egy személy mellett; hűség.

áramkör:

az elektromosságtanban az elektromos áram által megtett teljes útvonal, amely meghatározott műveleteket hajt végre. A Szcientológiában a kifejezést egy olyan valami leírására használjuk, ami az elmében található, áramkör módjára viselkedik, és különféle funkciókat lát el, különösen az egyén saját akaratától függetlenül.

ármánykodás:

ártó szándékú titkos tervek készítése vagy szervezkedés.

atombomba:

igen romboló hatású bomba, amelynek ereje az atommagok (atomok középső része) több részre hasadása során hirtelen felszabaduló hatalmas mennyiségű energiából származik.

axiómák:

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek például a fizikában, a kémiában találhatók.

Az emberi értékelés Hubbard-féle táblázata:

olyan táblázat, amellyel pontosan fel lehet becsülni az emberi viselkedést, és meg lehet jósolni, hogy mit fog tenni egy személy. Bemutatja, hogy a Tónusskála különböző szintjeire mely tulajdonságok jellemzők.

behódolás:

az, amikor valaki megadja magát, enged az erőnek.

beingness:

a létezés állapota; létezés. A beingness az azonosság egy kategóriájának elfogadását vagy választását is jelenti. A beingnesst vagy magunk vesszük fel, vagy adják nekünk, vagy elérjük. Példák a beingnessre: egy személy saját neve, szakmája, testi jellemzői, egy játszmában betöltött szerepe – mindegyiket külön-külön vagy mindet együtt nevezhetjük valaki beingnessének.

Clear:

aberrációktól mentes személy. Racionális, azaz a lehető legjobb megoldásokkal áll elő a saját szemszögéből és az adatai alapján. Azért hívjuk úgy, hogy „Clear” (magyarul kb. „tiszta”), mert alapszemélyisége, öndeterminizmusa, neveltetése és tapasztalatai meg lettek tisztítva az aberráló tényezőktől. Lásd a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya és A túlélés tudománya című könyveket.

csapongó:

hirtelen szeszélyektől (furcsa vágyaktól) vezérelt; dolgokat nem komolyan vevő.

dinamikák:

a dinamikák a túlélésre való késztetést jelentik egy spektrum (fokozatok, minőség stb. szerint elrendezett teljes tartomány) formájában kifejezve, amely nyolc részből áll. Ezek késztetések a túlélésre 1. önmagunkon; 2. a szexen, a családon és a jövőbeli generáción; 3. csoportokon; 4. az emberiségen; 5. az életen, minden organizmuson; 6. az anyagon, energián, téren és időn (mest-en), a fizikai univerzumon; 7. szellemi lényeken; és 8. a Legfelsőbb Lényen keresztül, illetve e dolgokként. A dinamikák témája A túlélés tudománya című könyvben szerepel.

engram:

az „öntudatlanság” pillanata, amely testi fájdalmat vagy fájdalmas emóciót, valamint az összes érzékletet tartalmazza, és nem áll az analitikus elme (tudatos, éber elme) rendelkezésére mint tapasztalat. Az engramok a részleges vagy teljes „öntudatlanság” pillanatában a legapróbb részletekig minden jelen lévő érzéklet komplett feljegyzései.

enthéta:

az enturbulált théta (felkavarodott vagy összezavarodott théta) rövidebb alakjaként használt összetett szó. Lásd még théta.

enthéta vonalak:

enthéta kommunikációs vonalak; olyan vonalak, amelyek rosszindulatúak vagy rágalmazóak.

enturbulál:

összekavar, zaklatottá vagy zűrzavarossá tesz.

eset:

általános kifejezés egy kezelés alatt álló vagy segítségben részesülő személyre.

etika:

azok a lépések, amelyeket az egyén saját magával szemben tesz, hogy kijavítson egy viselke­dést vagy helyzetet, amely vele kapcsolatos, és amely ellenkezik a csoport ideáljaival és jól felfogott érdekével. Ez személyes dolog. Amikor valaki etikus, vagyis „benn van az etikája”, akkor ez az ő saját determinizmusa alapján történik, és ő maga teszi.

fiziológia:

az élő szervezeteknek és ezek részeinek funkciói és tevékenységei, beleértve minden fizikai és kémiai folyamatukat.

hanyagul:

nemtörődöm és könnyed módon.

hormonális:

mirigyek azon rendszerével kapcsolatos, amely hormonokat (kémiai anyagokat) választ ki a test egyes szerveiben és szöveteiben. Ezek a mirigyek és a hormonjaik szabályozzák a növekedést, fejlődést és bizonyos szövetfunkciókat, valamint koordinálják a test számos tevékenységét. E mirigyek közül némelyik például növeli a vérnyomást és a szívritmust olyankor, amikor a személy stresszt él át.

humán tudományok:

az emberi gondolkodással és az emberi viszonyokkal foglalkozó szakterületek, megkülönböztetve a természettudományoktól, különösen az irodalom, filozófia, történelem stb. (Eredetileg ez olyan oktatást jelentett, amely által az egyén képessé vált a szabad gondolkodásra és az ítélőképessége használatára, szemben a műszaki ismeretek szűk látókörű tanulmányozásával.)

idegrendszeri:

az idegekkel és idegrendszerrel kapcsolatos.

jelenség:

olyan dolog, ami megjelenik, amit érzékelnek vagy megfigyelnek; egy önmagában álló tény, történés vagy változás, ahogyan azt bármelyik érzék vagy az elme érzékeli; főleg olyan tényre vagy történésre vonatkozik, amelynek oka vagy magyarázata megfigyelés alatt áll, illetve amelyről tudományos leírás készül.

kiengesztelés:

alacsony szintű érzelem, amely a düh alatt, az apátiához közel található. A kiengesztelés az a cselekedet, amikor valaki megpróbál a kedvében járni vagy ajándékokkal elhalmozni valakit azért, hogy az illető ne haragudjon rá, és ezáltal ne kelljen félnie a haragjától, támadásától stb.

komm:

a kommunikáció rövidítése.

konfrontálás:

meghátrál vagy kitérés nélküli szembenézés valamivel. A konfrontálás képessége tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott vagyunk, és észlelünk.

krónikus:

hosszan tartó (betegség vagy egészségi állapot).

leértékel:

olyan kijelentést vagy cselekvést tesz, amely a másik személyt helytelennek tünteti fel.

leprás:

leprában megbetegedett személy. A lepra trópusi betegség, amely a bőr és az idegsejtek károsodásával jár.

lerakódásos betegség:

olyan betegség, amelynél valamilyen anyag rakódik le a test valamely részében; ilyen például az ízületi gyulladás, amelynél az ízületekben megkeményedett porc képződik, és duzzadást, torzulást okoz.

nyakig:

a legnagyobb mértékben.

obnózis:

szóalkotás az „observing the obvious” (= „megfigyelni a nyilvánvalót”) kifejezésből. Az, amikor a személy ránéz egy másik személyre vagy tárgyra, és pontosan azt látja, ami ott van, nem egy következtetést abból, hogy mi lehetne ott annak alapján, amit tényleg lát.

perverzió:

bármely általánosan abnormálisnak tekintett mód szexuális élvezet elérésére.

posztulátum:

következtetés, döntés vagy elhatározás valamivel kapcsolatban.

pozitív szuggesztió:

hipnózisban a hipnotizált alanynak adott szuggesztió vagy utasítás, amelynek aztán az illető akarata ellenére engedelmeskedik.

processzing:

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

saját üstökénél fogva emeli fel magát:

külső segítség nélkül, saját erőfeszítése által emeli fel vagy jobbítja magát.

skála:

utalás a Tónusskálára.

standard:

1. szokásos vagy megszokott. 2. egy elfogadott modellhez illeszkedő.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szeszélyes:

kiszámíthatatlanul vagy hirtelenül, minden látható ok nélkül változó.

szublimálódik:

magasabb szintű, nemesebb vagy kifinomultabb dologgá alakul át.

tagadás:

visszautasítás vagy ellentmondás; valaminek a kétségbe vonása.

tekintélyelvűség:

egy szaktekintélyre (vagy szaktekintélyekre) való hivatkozás rendszere vagy gyakorlata. A szaktekintély ebben az értelemben egy állítólagos szakértő, vagy pedig olyan, akinek nagy valószínűséggel kérdés nélkül, illetve a tények vagy eredmények figyelembevétele nélkül elfogadják egy tárgyról alkotott véleményét. A tekintélyelvűségre jellemző a „szakértőknek” való feltétlen engedelmesség elsődlegessége a szabad egyéni véleménnyel szemben.

théta:

gondolat vagy élet. A kifejezés a görög théta () betűből ered, amelyet a görögök a gondolat vagy talán a szellem jelölésére használtak. A théta az értelem, a derűs nyugalom, a stabilitás, a boldogság, a jókedv, a kitartás és a többi olyan tényező, amelyet az Ember általában kívánatosnak gondol.

Tónusskála:

olyan skála, amely mutatja azokat az egymást követő emocionális tónusokat, amelyeket egy személy megtapasztalhat. „Tónuson” egy személy pillanatnyi vagy tartós érzelmi állapotát értjük. Az emóciók, mint például a félelem, düh, bánat, lelkesedés stb., amelyeket az emberek megtapasztalnak, láthatóak ezen a fokozatokra osztott skálán.

tömeg:

a tényleges fizikai tárgyak, az élet dolgai.

transz:

(más néven hipnotikus transz) olyan állapot, amelyet például hipnózissal váltanak ki, amelyben az illető kábult vagy bódult, vagy valamilyen más módon nincs teljesen tudatában a jelenlegi környezetnek.

vacillál:

elhatározását, akaratát vagy érzését tekintve tétovázik; habozik választani.