סולם הטונים הרגשיים

מילון המונחים של הקורס
BEINGNESS

תנאי או מצב של הוויה; קיום. Beingness מתייחס גם לאימוץ או לבחירה של קטגוריה של זהות. אדם יכול לאמץ לעצמו beingness, או שנותנים לו אותו, או שהוא משיג אותו. דוגמאות ל-beingness יהיו שמו של האדם, מקצועו, מאפייניו הפיזיים, תפקידו במשחק – כל אחד מאלה או כולם יכולים להיקרא ה-beingness של האדם.

CASE:

מונח כללי עבור אדם שמטופל או מקבל עזרה.

circuit:

בחשמל, נתיב שלם שזרם חשמלי עובר דרכו שמבצע פעולות ספציפיות. בסיינטולוגיה, המונח משמש כדי לתאר משהו במיינד הפועל כמו Circuit, מבצע תפקידים שונים, במיוחד בלי תלות ברצונו של האדם.

אהדה:

אהבה, חיבה או כל גישה רגשית אחרת; מידת החיבה. ההגדרה הבסיסית של אהדה היא השיקול לגבי מרחק, בין אם הוא טוב או רע.

אובנוסיס:

מילה מומצאת שהורכבה מהמילים observing the obvious, (להתבונן בברור מאליו). זוהי הפעולה של אדם שמסתכל על אדם אחר או על חפץ, ורואה בדיוק את מה שיש שם, ללא הסקת מסקנות בקשר למה שעשוי להיות שם מתוך מה שהוא באמת רואה.

אנגרמה:

האנגרמה היא רגע של ״חוסר הכרה״ שמכיל כאב גופני או רגש מכאיב ואת כל הקליטות החושיות, ושאינו זמין עבור המיינד האנליטי (המיינד המודע, שנמצא בהכרה) כהתנסות. זוהי הקלטה מלאה, עד לפרט המדויק האחרון, של כל קליטה חושית שקיימת ברגע של "חוסר הכרה" מלא או חלקי.

אנתטה:

מילה מורכבת שמשמעותה היא תטה מעורבלת (enturbulated theta) תטה במצב מעורבל, נסער, או מופרע. ראה גם תטה.

אקוטי:

קצר, בעל משך זמן קצר, בניגוד לכרוני (הנמשך זמן רב, נאמר על מצב שנמשך תקופה ארוכה).

אקסיומות

הצהרות של חוקי טבע מסוג אלה שמופיעות במדעים המדויקים.

אתיקה:

הפעולות שאדם נוקט על עצמו כדי לתקן התנהגות או סיטואציה כלשהי שבה הוא מעורב, המנוגדת לאידיאלים ולאינטרסים הטובים ביותר של קבוצתו. זהו דבר אישי. כשהאדם הוא אתי או ש״האתיקה שלו היא על פי תקן״ זה נובע מתוך הדטרמיניזם שלו עצמו והוא עושה את זה בעצמו.

דינמיקות:

הדינמיקות הן הדחף לשרוד שבא לידי ביטוי מתוך קשת שיש לה שמונה חלקים. אלה הם דחפים לשרוד בתור או באמצעות (1)עצמי, (2)מין, משפחה ודור העתיד, (3)קבוצות, (4)המין האנושי, (5)החיים, כל האורגניזמים, (6)חומר, אנרגיה, מרחב וזמן—MEST(MATTER חומר, ENERGY אנרגיה, SPACE מרחב וזמן, TIME) — העולם הפיזיקלי, (7)רוחות, נפשות, (8)ישות עליונה. הנושא של הדינמיקות מתואר בספרמדע ההישרדות.

(ה)טבלה להערכה אנושית של האברד:

טבלה שבאמצעותה אדם יכול להעריך במדויק התנהגות אנושית ולחזות מה אדם יעשה. היא מציגה את המאפיינים השונים שקיימים ברמות שונות בסולם הטונים.

הכחשה:

סירוב או סתירה, דחייה של משהו.

(העברת) תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת את מה שהוא ואת היכן שהוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, ערוכה בצורה מאד מסודרת, עם נהלים ברורים.

כרוני:

שנמשך זמן רב, נאמר על מחלה או מצב שנמשך תקופה ארוכה.

לעמת:

לעמוד מול משהו מבלי להירתע או להתחמק. היכולת לעמת היא למעשה היכולת להיות שם בנוחות ולקלוט בחושים.

מאסה:

העצמים הפיזיים במציאות, הדברים של החיים.

מדעי הרוח:

ענפי ידע העוסקים במחשבה ובקשרי אנוש, להבדיל מהמדעים המדויקים; במיוחד ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, וכו'. (במקור היומדעי הרוח קשורים לחינוך שהיה מאפשר לאדם לחשוב ולשפוט בחופשיות עבור עצמו, בניגוד ללימוד צר של מיומנויות טכניות.)

מוכה-צרעת:

שנראים עליו הסימנים של צרעת במיוחד מהיותו חיוור או מכוסה קשקשים. צרעתהיא מחלה טרופית שמשפיעה בעיקר על העור והעצבים ויכולה לגרום לשינוי ברקמות.

ממשות:

מה שלכאורה קיים. ממשות היא ביסודה הסכמה; מידת ההסכמה שאנשים משיגים. מה שממשי הוא מה שאנחנו מסכימים שהוא ממשי.

מקיף

כולל את הכל, כדי להיות שלם.

סולם הטונים:

סולם שמראה את הטונים הרגשיים העוקבים שאדם יכול לחוות. ב"טון" מתכוונים למצב הרגשי הרגעי או המתמשך של אדם. רגשות שאנשים חווים כגון פחד, כעס, יגון, התלהבות ואחרים, מוצגים בסולם המדורג הזה.

סולם מדורג:

סולם של מצב המדורג מאפס ועד אינסוף. המילה מדורג באה להגדיר דרגות פוחתות או גדלות של מצב. ההבדל בין נקודה אחת לנקודה אחרת בסולם מדורג יכול להיות גדול או רחב כמו טווח הסולם כולו, או שהוא יכול להיות כל כך מזערי עד שיהיה צורך בכושר ההבחנה הדק ביותר (יכולת לקלוט את ההבדלים) כדי לקבוע מה גודלו.

סיינטולוגיה:

סיינטולוגיה היא דת מעשית העוסקת בחקר של ידע, ושבאמצעות יישום הטכנולוגיה שלה היא יכולה להביא לשינויים רצויים במצבים של החיים. היא פותחה במהלכה של שליש מאה על ידי ל. רון האברד. המונח סיינטולוגיה לקוח מהמילה הלטינית scio (לדעת במובן המלא ביותר של המילה) ומהמילה היוונית logos (לימוד של). סיינטולוגיה מוגדרת בנוסף כלימוד של הנפש וטיפול בנפש בקשר לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים.

סלחני:

ידידותי או מתחשב בשיפוט לגבי אנשים, פעולות וכו'.

(עבר) סובלימציה:

השתנה למשהו מתקדם יותר, אצילי יותר או יותר מעודן.

עוקבים:

קורים או מתקיימים אחד אחרי השני.

פוסטולייט:

מסקנה, החלטה או קביעה לגבי משהו.

פיזיולוגיה

התפקודים והפעילויות של אורגנזימים חיים ושל החלקים שלהם, יחד עם כל התהליכים הפיזיים והכימיים.

פצצת אטום:

פצצה מסוג הרסני ביותר, העוצמה שלה נובעת מהכמות העצומה של אנרגיה המשתחררת בפתאומיות עם הפיצול של מרכזי האטומים לחלקים.

קווי אנתטה:

קוי תקשורת שהם אנתטה, קוים שהם מרושעים או משמיצים.

קליר:

אדם שאינו אברטיבי. הוא רציונלי בכך שהוא מגבש את הפתרונות הטובים ביותר שהוא יכול על סמך הנתונים שיש לו ומנקודת המבט שלו. הוא נקרא קליר כי האישיות הבסיסית שלו, הדטרמיניזם-העצמי שלו, השכלתו והניסיון שלו נוקו מאנגרמות, Secondaries, ו- Locks אברטיביים. ראה את'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש', ואת 'מדע ההישרדות',

ריצוי:

רגש נמוך מתחת לכעס וקרוב לאפתיה. ריצוי זו הפעולה שמנסה להשביע או לספק את רצונו של מישהו, בדרך שמתוכננת להשיג ממנו רצון טוב, כדי להגן על עצמו מול מורת הרוח, ההתקפה וכו' של האחר.

תופעה:

מה שנראה או נתפס בחושים או נצפה; עובדות ספציפיות, מאורעות או שינויים כפי שהם נקלטים בכל אחד מהחושים או על ידי המיינד: קשור במיוחד לעובדה או מאורע, שהגורם או ההסבר להם נמצאים תחת תצפית או שהם מתוארים בצורה מדעית.

תטה:

מחשבה או חיים. המונח מגיע מהאות היוונית תטה (θ), שהיוונים השתמשו בה כדי לייצג מחשבה או אולי רוח. דבר שהוא תטה מתאפיין על-ידי היגיון, שלווה, יציבות, אושר, תחושת עליצות, התמדה ושאר הגורמים שהאדם מחשיב בדרך כלל לרצויים.