מטלה >> 9. קרא את המאמר "הטבלה להערכה אנושית של האברד".

הטבלה להערכה אנושית של האברד

כל הנושא של איך לשפוט במדויק את זולתנו הוא נושא שהאדם רצה להיות מסוגל לעשות מזה זמן רב. ב סיינטולוגיה, יש לנו טבלה שמראה דרך שבה אפשר להעריך במדויק התנהגות אנושית, ולחזות מה אדם יעשה.

הטבלה להערכה אנושית של האברד. רץ רץ הדפסה.

הטבלה מציגה את מידת האתיקה, האחריות, ההתמדה במסלול נתון, הטיפול באמת והיבטים אחרים שמזהים אדם לאורך הרמות השונות של סולם הטונים.

אתה יכול לבחון את הטבלה, ואתה תמצא במשבצות, כאשר תעבור עליה, את המאפיינים השונים של אנשים ברמות אלה. למרבה הזוועה, מתברר שמאפיינים אלה הם קבועים. אם הדירוג שלך הוא 3.0, אז אתה תהיה ב-3.0 לאורך כל הטבלה.

אם תוכל לאתר שניים או שלושה מאפיינים לאורך רמה מסוימת של סולם זה, תוכל להסתכל על העמודה הממוספרת שמקבילה לשורות אלה ולמצוא את הרמה. היא עשויה להיות 2.5, היא עשויה להיות 1.5. תהיה הרמה אשר תהיה, פשוט התבונן בכל העמודות המקבילות למספר שמצאת ותראה את שאר המאפיינים.

הטעות היחידה שניתן לעשות כשמעריכים מישהו אחר בסולם הטונים הזה היא להניח שהוא חורג ממנו במקום כלשהו ונמצא גבוה יותר במדור אחד ממה שהוא באחר. המאפיין הזה שאליו אתה מתנגד עשוי להיות מוסווה  – אבל הוא נמצא שם.

התבונן בחלקה העליון של העמודה הראשונה, ותקבל את התמונה הכללית של ההתנהגות והפיזיולוגיה של האדם. חפש בעמודה השנייה את מצבו הגופני. חפש בעמודה השלישית את הרגש שהאדם מבטא בשכיחות הגבוהה ביותר. המשך הלאה לאורך העמודות השונות. במקום כלשהו תמצא נתונים על מישהו או על עצמך שבהם תוכל להיות בטוח. בשלב זה פשוט בחן את כל המשבצות האחרות ברמה של הנתונים שלגביהם היית בטוח. רצועה זאת, בין אם היא 1.5 או 3.0, תספר לך את סיפורו של בן אדם.

כמובן, מאחר שחדשות טובות ורעות, ימים מאושרים וימים עצובים, תוקפים את האדם, יש עליות וירידות רגעיות בסולם הטונים הזה. אבל ישנה רמה כרונית, התנהגות ממוצעת עבור כל אדם.

ככל שאדם נמצא יותר ויותר נמוך בטבלה זאת, כך גם ערנותו ומודעותו נמוכות יותר ויותר.

מצב רוחו הכרוני של האדם או גישתו כלפי הקיום מתדרדרים ביחס ישר לדרך שבה הוא מתייחס לעולם הפיזיקלי ולאורגניזמים שמסביבו.

אין זו הצהרה מלאה לומר רק שאדם נעשה מקובע ביחסו לעולם הפיזיקלי ולאורגניזמים שמסביבו, מאחר שקיימות דרכים מובהקות, מעבר לרמת ההכרה, שמאפשרות לכך לקרות. אולם, תופעות שבאות לידי ביטוי הן התדרדרות ברמת ההכרה של אדם ביחס לסביבה הפיזית. התדרדרות זו בהכרה היא גורם חלקי של שקיעה הדרגתית במורד הטבלה הזאת, אך היא דוגמה טובה מספיק למטרותינו בספר זה.

מקומו של אדם בסולם הטונים הזה משתנה במהלך היום ולאורך השנים, אך הוא יציב למדי במשך פרקי זמן נתונים. מקומו של אדם בטבלה יעלה עם קבלת חדשות טובות, ישקע עם חדשות רעות. זהו ה-'תן וקח' הרגיל עם החיים. עם זאת, לכל אחד יש מיקום כרוני בטבלה אשר אינו ניתן לשינוי, למעט באמצעות תהליכים של סיינטולוגיה.

העברת תהליכים של סיינטולוגיה היא צורה ייחודית מאוד של ייעוץ אישי, אשר עוזר לאדם להסתכל על קיומו האישי ומשפרת את יכולתו לעמת את מה שהוא והיכן הוא נמצא. לכן, העברת תהליכים מעלה את הטון הכרוני של אותו אדם.

מצד שני, על בסיס רגעי ומרוכז, רמת הנחיצות (כשהאדם משפר את מצבו ונחלץ בכוחות עצמו ממצבים כמו מקרי חירום) יכולה להרים אדם הרחק מעלה בטבלה זאת למשך תקופות קצרות.

סביבתו של אדם משפיעה מאוד על מקומו בטבלה. לכל סביבה יש רמת טון משלה. אדם שהוא למעשה 3.0 יכול להתחיל להתנהג כמו 1.1 בסביבה מסוג 1.1. עם זאת, אדם שהוא 1.1 אינו מתנהג בדרך כלל טוב יותר מאשר 1.5 בערך בסביבה שיש בה טון גבוה. אם אדם חי בסביבה שהטון בה נמוך, הוא יכול לצפות בסופו של דבר להיות בטון נמוך. דבר זה נכון גם לגבי נישואין – אדם נוטה להתאים את עצמו לרמת הטון של בן זוגו לנישואין.

סולם הטונים הזה חל גם על קבוצות. ניתן לבחון עסק או אומה באשר לתגובותיהם הסטנדרטיות השונות, ואת אלה ניתן להתוות בגרף. דבר זה יראה את פוטנציאל ההישרדות של עסק או של אומה.

ניתן להשתמש בטבלה זאת גם בהעסקת אנשים או בבחירת שותפים. זהו מדד מדויק שמראה למה לצפות, ומעניק לך סיכוי לחזות מה אנשים יעשו, עוד בטרם תצבור ניסיון רב איתם. כמו כן, הטבלה נותנת לך מושג כלשהו לגבי מה שעשוי לקרות לך בסביבות מסוימות או בקרבת אנשים מסוימים, מאחר שהם עשויים לגרור אותך למטה או להזניק אותך למעלה.

אבל אל תשתמש בטבלה הזאת במאמץ לגרום למישהו להיכנע. אל תאמר לאנשים היכן הם נמצאים בה. זה עלול להרוס אותם. תן להם לעשות את הבחינות שלהם.