יעדים ושאיפות

מילון המונחים של הקורס
אגפים:

האגפים של קבוצת חיילים הם נקודות חלשות בדרך כלל, ולעתים קרובות התקפות אויב מתמקדות בהם. כאשר חיילים הם ללא אגפים, פירושו של דבר שהם חשופים להתקפה, לא מוגנים עקב מחסור בתמיכה מהצדדים (מהאגפים).

אהדה:

אהבה, חיבה או כל גישה רגשית אחרת; מידת החיבה. ההגדרה הבסיסית של אהדה היא השיקול לגבי מרחק, בין אם הוא טוב או רע.

אוכלי חינם:

אוכל חינם הוא אדם שנשאר במקום כלשהו או מצטרף לקבוצה, לאדם אחר וכו', במיוחד מתוך תקווה להשיג דברים לעצמו.

אימרה:

עיקרון או כלל התנהגות המבוטאים בצורה מתומצתת, או הצהרה של אמת כללית.

אפלצ'ים, הרי ה-:

הרי האפלצ'ים, קבוצה של הרים בחלק המזרחי של צפון אמריקה, שכמעט מקבילים לחוף האוקיאנוס האטלנטי, ומשתרעים ממחוז קוויבק בקנדה עד צפון מדינת אלבמה באיזור הדרומי של ארצות-הברית.

בוץ, חילוץ מה-:

הוצאה מקושי או מצרות.

בירוקרטיה:

מערכת אדמינסטרטיבית שבה הצורך או הנטייה לפעול לפי נהלים מסובכים מפריעים לפעילות אפקטיבית.

גחלים לוהטות, להרפות כמו מ-:

להפסיק לעבוד על משהו בפתאומיות, כמו שמרפים מחפץ מסוכן כגון גחל שבדיוק יצא מהאש.

דינמיקה:

דחף לשרוד במסלול מסוים; דחף לקיום באחד מתחומי החיים. קיימות שמונה דינמיקות: ראשונה, עצמי; שנייה, סקס והתא המשפחתי; שלישית, קבוצות; רביעית, המין האנושי; חמישית, צורות חיים; שישית, העולם הפיזיקלי; שביעית, הרוח; ושמינית, הישות העליונה.

חוזרים בהם:

משנים את דעתם בקשר למשהו שהם הסכימו לו או הבטיחו לעשות.

חטיבות:

חטיבה היא יחידה עצמאית של הצבא שמסוגלת לבצע מבצעים ממושכים ושמורכבת מאלפי חיילים וממפקדה.

חריגה:

מצב או מקרה שבו משהו הוא מוטעה, אינו נכון או חסר.

טבוע:

קיים במישהו או במשהו כמרכיב, כתכונה או כמאפיין קבועים שלא ניתנים להפרדה.

טכנולוגיה:

שיטות היישום של אומנות או מדע, בניגוד לידע בלבד של המדע או של האומנות עצמם. בסיינטולוגיה, המונח טכנולוגיה מתייחס לשיטות היישום של עקרונות הסיינטולוגיה לשיפור התפקודים של המיינד ושיקום הפוטנציאל של הנפש, שפותחו על-ידי ל. רון האברד.

טרמינלים:

טרמינל הוא אדם, נקודה או מיקום שיכולים לקבל, למסור או לשלוח תקשורת. המונח מגיע מתחום האלקטרוניקה, שם טרמינל הוא כל אחת משתי נקודות מקובעות שביניהן נע זרם של אנרגיה. דוגמה לכך תהיה מצבר של מכונית, שיש לו שתי עמדות חיבור (טרמינלים) שבהן האנרגיה זורמת מעמדה אחת לשנייה. בסיינטולוגיה, שני אנשים שמתקשרים נקראים טרמינלים משום שתקשורת זורמת ביניהם.

ירידי העולם:

כל אחת מהתערוכות הציבוריות הגדולות שבהן מדינות רבות מציגות את תוצריהן התרבותיים, התעשייתיים, החקלאיים והמדעיים. ירידים עולמיים גם מציגים תוכניות לשיטות חדשות של תחבורה, עיצוב, מערכות אנרגיה וכו', באמצעות פיתוחים בטכנולוגיה.

יתערערו:

ייעשו לא יציבים.

כישלון חרוץ:

כישלון מוחלט.

לוח התארגנות:

לוח שמציג את הפונקציות, המטלות, נתיבי התקשורת, רצף הפעולות והסמכויות של ארגון. הוא מראה את הדפוס של התארגנות על מנת להשיג מוצר.

לשכה:

חדר עבודה או משרד של נושא משרה בכירה, או כל האגף או הבניין שבו נמצא המשרד הזה.

לתגבר:

להוסיף כוח, לחזק.

מוסכמות:

המנהגים, ההתנהגות החברתית והערכים המוסריים של קבוצה ספציפית.

מוצב:

בסיס צבאי עם קבוצה קטנה של חיילים, שממוקם במרחק מהגוף העיקרי של הצבא, ומוטל עליו לשמור על מקום או על איזור ספציפי.

מינימום אפשרי:

הכמות או הדרגה הנמוכה ביותר שאין לרדת מתחת אליה. המונח מינימום אפשרי פירושו שלאדם יש רק את הפריט או הפעולה הנראים לעין ושהוא מזניח את הפריטים או הפעולות המוקדמים יותר שתורמים לעניין משום שהם לא נראים לעין בבירור. אם הוא היה מצמצם את הפריט או הפעולה עוד טיפה, שום דבר לא היה נראה יותר לעין.

מסתער:

תוקף או כובש מקום, במיוחד מקום מוגן, באופן פתאומי ובכוח רב.

מעילה:

לקיחת כסף או רכוש שהופקדו בידי האדם להשגחתו, ושימוש בכסף או ברכוש האלה למטרות רווח אישי.

מעלה:

תכונתו הטובה של משהו, ערכו.

נושים:

אנשים או חברות שחייבים להם כסף.

נמל בוסטון:

בוסטון היא עיר הבירה של מסצ'וסטס, ויושבת על אחד מהנמלים הטבעיים הגדולים בחוף המזרחי של ארה"ב. הנמל היה בשימוש אינטנסיבי לבניית אוניות ולפעילויות נלוות במהלך מלחמת-העולם השנייה. למרות זאת, אפשרו לנמל להתדרדר בשנים שמיד אחרי המלחמה, ולא ביצעו בו שיפוצים גדולים עד לשנים האחרונות של המאה העשרים.

סוחף:

מציף, גורף או מהמם בכמות או בעוצמה.

סולם אדמיניסטרטיבי:

סולם שנותן רצף (וחשיבות יחסית) של נושאים הקשורים לארגון: שאיפות, מטרות, מדיניות, תוכניות, מערכות צעדים, פרוייקטים, הוראות, מצבים אידיאליים, סטטיסטיקות, מוצרים סופיים בעלי ערך. כל אחד מאלה חייב לפעול באופן מתואם כדי להצליח להגשים שאיפה. משתמשים בסולם הזה כדי לעזור לאדם לתאם ביניהם.

סולם מדורג:

סולם שמראה גישה הדרגתית למשהו, שנעשית צעד אחר צעד, רמה אחר רמה, כשכל צעד או רמה לכשעצמם ניתנים להשגה בקלות – כך שלבסוף ניתן לבצע בקלות יחסית פעילויות מסובכות וקשות. המונח מדרג מתייחס לכל אחד מהצעדים בגישה כזאת.

סיינטולוגיה:

סיינטולוגיה היא דת מעשית שעוסקת בחקר הידע. דרך יישום הטכנולוגיה שלה, אפשר להביא לשינויים רצויים במצבים בחיים. היא פותחה במהלך יותר משלושים שנה על-ידי ל. רון האברד. המונח סיינטולוגיה לקוח מהמילה הלטינית scio (לדעת במובן המלא ביותר של המילה) ומהמילה היוונית logos (לימוד של). סיינטולוגיה מוגדרת גם כלימוד וכטיפול בנפש ביחס לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים.

ספרי החברה:

התיעוד הכתוב של הכספים שעסק הוציא או הכניס.

פסים, תרד מה-:

תתדרדר, תסטה מהמסלול התקין והמקובל; תפסיק לתפקד, לפעול או לעבוד בצורה נכונה. הביטוי מרמז על רכבת שירדה מהמסילה.

פרלמנט:

הגוף המחוקק של בריטניה וכמה מדינות אחרות. פרלמנטים מורכבים מנציגים נבחרים ולפעמים כאלה שמחזיקים בתפקיד ללא בחירות.

צריפונים:

צריפון הוא כינוי לבקתה רעועה.

קדימות:

המצב שבו משהו מקבל עדיפות על פני אחרים משום היותו גבוה יותר בדרגתו או במעמדו.

קליינטורה:

הלקוחות או הקונים של ארגון מקצועי או עסק, כקבוצה.

רב"טים:

רבי-טוראים, דרגה נמוכה בצבא.

שכר טרחה:

תשלום שמשלמים לאדם עבור שירותיו. לעתים משלמים שכר טרחה על בסיס ההבנה שיהיה תשלום נוסף אם יעדים כלשהם יושגו.

תוכנית חומש:

כל תוכנית עבור פיתוח הכלכלה או התעשייה של מדינה שמציינת שאיפות שיש להגיע אליהן בתוך תקופה של חמש שנים.

תוכנית קרב:

סדרה של יעדים מדויקים שניתנים לביצוע עבור היום הבא או השבוע הבא, אשר מקדמים את התכנון האסטרטגי של אדם יחיד או קבוצה.

תיאטרון יווני:

מבנה פתוח לצפייה במחזות. תיאטראות יווניים נבנו תוך שימוש בצורתו של מדרון טבעי. איזור של ספסלי ישיבה עשויים אבן השתרע במורד הגבעה, ובתחתית היה איזור מעגלי שבו התרחשה ההצגה.

תמרונים:

כל תנועה או נוהל שמהווים צעד מיומן בדרך ליעד כלשהו, כמו תזוזה של יחידות צבאיות כדי להגיע לעמדה שמתאימה להיתקלות עם כוח אויב.

תקשורת:

חילופי רעיונות בין שני אנשים דרך מרחב.

תרד מהפסים:

תתדרדר, תסטה מהמסלול התקין והמקובל; תפסיק לתפקד, לפעול או לעבוד בצורה נכונה. הביטוי מרמז על רכבת שירדה מהמסילה.