מטלה >> 8. קרא את "כתיבת יעדים למערכות צעדים".

כתיבת יעדים למערכות צעדים

יש לזכור כמה נתונים כאשר כותבים יעדים למערכת צעדים. יישום נתונים אלה יסייע לאדם להביא את מערכות הצעדים שלו לכלל ביצוע ולהפוך את תוכניותיו למציאות.

בעת כתיבת יעדים לפעולה, היעד הראשון צריך לדרוש שהאדם, האיזור או הארגון יגדילו את רמת התפוקה. עם זאת, למעשה, אינך יכול לכתוב יעד לפעולה שהוא ייצור בלבד. יהיה זה בלתי אפשרי לכתוב יעד כזה משום שמישהו יצטרך לבצע אותו, וברגע שיש לך שם מישהו לבצע אותו, יש לך ארגון. לכן יש כמות מסוימת של ארגון שמעורבת בכך.

לדוגמה, בעת טיפול במחלקה שאחראית לגביית ההכנסה של הארגון, אדם יצטרך לכלול בכך, בתור היעד השני, את תגבור המחלקה. היעד הראשון עבור המחלקה יהיה לעשות כל דבר שביכולתה כדי לטפל בגבייה. והיעד השני יהיה לתגבר את המחלקה מיד. אחרת, הייצור לא ימשיך.

אם כן, חייב להיות ארגון מיידי לצורך ייצור.

יעדים שניתן לסיימם

עכשיו, מה דעתך על יעד כזה: "שמור על יחסים ידידותיים עם הסביבה". מה דעתך על היעד הזה? זה ממש, לגמרי, לא יעד שגורם לאדם לבצע פעולה. זהו אינו יעד כלל! 

לו היה כתוב בו "לך לבקר את זה-וזה, וכך-וכך, וגרום להם להיות מודעים לנוכחותך ..." וכן הלאה, היה ניתן להביא אותו לידי ביצוע.

יעדים צריכים להיות כאלה שניתן לסיימם – שניתן לעשותם, שניתן לסיימם, שניתן להשלימם. דבר זה יתרום להצלחת מערכות הצעדים של האדם.

מערכות צעדים לדוגמה

לאחר שאדם למד את סוגי היעדים וכיצד לכתוב אותם, הוא יוכל לנסח מערכות צעדים.

בדפים הבאים תמצא שתי מערכות צעדים לדוגמה. הן מראות בבירור את יחסי הגומלין ואת הרצף של סוגי היעדים השונים אשר מרכיבים מערכת צעדים תקנית. לכל דוגמה יש מטרה ספציפית: בראשונה, אדם לומד איך לבצע פרוייקט; בשנייה, אדם לומד על תפוקה. אפשר לבצע את שתי מערכות הצעדים הללו, יעד אחר יעד, ולהבין את הסדר ואת אפשרות הביצוע של מערכות צעדים ומעל לכל, מהם סוגי היעדים וכיצד הם פועלים יחדיו.

על-ידי ביצוע מערכות הצעדים, תהיה מסוגל לאחר מכן לכתוב ולבצע את מערכות הצעדים שלך, ודבר זה יעלה אותך באופן יציב על הדרך להשגת שאיפותיך ומטרותיך.


מערכת צעדים לדוגמה מס' 1
מטרה: ללמוד לבצע מערכת צעדים.
יעד עיקרי: להביא אותה לכלל ביצוע.
יעד ראשוני:
1. קרא מערכת צעדים זאת.
יעדים חיוניים:
1. עשה אותה ביושר.
2. עשה את כולה.
3. סמן כל סעיף לאחר שבוצע.
יעדים לפעולה:
1. חלוץ את הנעל הימנית שלך. הסתכל על הסוליה. שים לב מה יש עליה. נעל אותה בחזרה.
2. לך לשתות מים.
3. קח גיליון נייר. צייר עליו שלושה מעגלים בעלי מרכז משותף. הפוך אותו עם הפנים למטה. כתוב את שמך מאחור. קרע אותו ושים את פיסות הנייר בתוך ספר.
4. חלוץ את הנעל השמאלית שלך. הסתכל על הסוליה. שים לב מה יש עליה. נעל אותה בחזרה.
5. לך תמצא מישהו ואמור לו שלום. חזור וכתוב הודעה לעצמך, בנוגע לאופן שבו האדם קיבל את השלום שלך.
6. חלוץ את שתי נעליך, הקש את העקבים שלהן זה בזה שלוש פעמים ונעל אותן בחזרה.
7. כתוב רשימה של פרוייקטים בחייך שהשארת בלתי גמורים או לא מבוצעים.
8. כתוב מדוע זה קרה.
9. בדוק את מערכת הצעדים הזאת בקפידה כדי להבטיח שעשית את כולה ביושר.
10. ערוך רשימה של ההבנות שהיו לך, אם היו, במהלך ביצוע מערכת הצעדים הזאת.
11. החלט אם עשית את מערכת הצעדים הזאת ביושר או לא.

מערכת צעדים לדוגמה מס' 2
מטרה: ללמוד על תפוקה.
יעד עיקרי: להפיק משהו הלכה למעשה.
יעדים ראשוניים:
1. קח עיפרון וחמישה גיליונות נייר.
2. מקם את עצמך כך שתוכל לבצע את מערכת הצעדים הזאת.
יעדים חיוניים:
1. קרא אחד מהיעדים לפעולה והקפד לעשות את כולו לפני שאתה ממשיך.
2. הפק בפועל את מה שנדרש.
יעדים לפעולה:
1. הירָאֵה עסוק מאוד מבלי שתעשה למעשה שום דבר.
2. עשה זאת שוב אבל הפעם הייה מאוד משכנע.
3. מצא מהו המוצר של עבודתך או של הפעילות שלך. היעזר באדם אחר במידת הצורך.
4. סדר את הדפים שנמצאים על השולחן שלך.
5. קח את גיליון מס' 1 כפי שצוין ביעדים הראשוניים לעיל. רשום אם מס' 4 הוא תפוקה או לא.
6. מצא מסמך או הודעה שאינם תורמים בשום אופן לכך שתקבל את התוצר האישי שלך.
7. ענה עליהם.
8. קח את הגיליון השני הנדרש ביעד הראשוני. כתוב עליו מדוע הפעולה בסעיף 7 היא הגיונית לחלוטין.
9. קח את גיליון הנייר השלישי ושרטט עליו כיצד אתה מקבל תקשורת בתפקידך.
10. הפק מוצר נכון אחד עבור תפקידך, כשהוא מוצר מלא באיכות גבוהה.
11. מסור אותו.
12. עבור על היעדים לפעולה ובדוק איזה מהם גרם לך להרגיש הכי טוב.
13. קח את גיליון הנייר הרביעי וכתוב באם תפוקה היא הבסיס למורל או לא.
14. קח את גיליון הנייר החמישי, השתמש בו כדף כריכה וכתוב סיכום של מערכת הצעדים.
15. הבן שסיימת את מערכת הצעדים.

להוסיף כוח, לחזק.