אתיקה ומצבי הפעולה

מילון המונחים של הקורס
beingness:

המצב של להיות; התקיימות. Beingness מתייחס גם לאימוץ או לבחירת קטגוריה של זהות. אדם יכול לאמץ beingness, בעצמו או לקבל אותו, או להשיג אותו. דוגמאות ל-beingness יהיו שמו של האדם, מקצועו, המאפיינים הפיזיים שלו, תפקידו במשחק – כל אחד מאלה יכול להיקרא ה-beingness של האדם.

livingness:

העניינים של החיים.

אחרית הימים, עד:

עד ימות המשיח, כינוי לעתיד הרחוק מאוד.

אן-מוק:

הפיכת משהו לכלום.

אפלטון:

פילוסוף ומורה יווני (בסביבות 427-347 לפני הספירה), נולד באתונה. ב-387 לפני הספירה הוא ייסד בית ספר לפילוסופיה שנודע בתור האקדמיה הראשונה שהפכה להיות האוניברסיטה המוכרת הראשונה בהיסטוריה.

אריסטו:

(322-384 לפנה"ס) פילוסוף, מחנך ומדען יווני. עבודותיו דנו בכל ענפי הידע האנושי שהיו ידועים בזמנו, לרבות לוגיקה, אתיקה, מדעי הטבע ופוליטיקה.

אתיקה:

הפעולות שיחיד נוקט על עצמו כדי לתקן התנהגות או מצב מסוימים שבהם הוא מעורב, שהם בניגוד לאידיאלים ולאינטרסים הטובים ביותר של הקבוצה שלו. זהו דבר אישי. כשאדם הוא אתי או ש-"האתיקה שלו היא in", זה מתוך הדטרמיניזם-העצמי והוא עושה את זה בעצמו.

אתיקה חריגה:

פעולה או מצב שיחיד מעורב בהם או משהו שהוא עושה שמנוגדים לאידיאלים, לאינטרסים הטובים ביותר ולקיום של הדינמיקות שלו.

בנק:

מיינד ריאקטיבי, אותו חלק במיינד של האדם שפועל אך ורק על העיקרון של גירוי-תגובה (בהינתן גירוי מסוים הוא ייתן תגובה מסוימת), שאינו תחת שליטתו הרצונית של האדם, ושמפעיל כוח ועוצמה על המודעות של האדם, על מטרותיו, מחשבותיו, גופו ופעולותיו. (בנק הוא מאגר של מידע, כמו במחשבים של פעם, שבו אוחסנו בעבר נתונים על קבוצה או סדרה של כרטיסיות שנקראו בנק.)

בעלות הברית:

קבוצה של עשרים ושש מדינות, כולל בריטניה, ארצות-הברית וברית המועצות, שהתנגדו למדינות הציר – מדינות שלחמו יחדיו במלחמת-העולם השנייה וכללו את גרמניה, איטליה, ויפן.

בעל כורחך:

בניגוד לרצונך, למרות רצונך.

דטרמיניזם:

כוח הבחירה או ההחלטה, היכולת להחליט או לקבוע את מסלול הפעולה של עצמו.

דינמיקה:

דחף לשרוד לאורך מסלול מסוים, דחף לעבר קיום בתחום של חיים. ישנן שמונה דינמיקות: ראשונה, עצמי, שנייה, סקס והיחידה המשפחתית, שלישית, קבוצות, רביעית, המין האנושי, חמישית, צורות חיים, שישית, העולם הפיזיקלי, שביעית, רוחות, ושמינית, ישות עליונה.

דרמטיזציה, עושה:

יוצר חיקוי, מבטא או "מציג" משהו, כפי ששחקן בדרמה או בהצגה משחק את התפקיד של התסריט שלו במחזה.

היטלר:

היטלר: אדולף היטלר (1889-1945), מנהיג פוליטי גרמני במאה העשרים, אשר חלם על יצירת גזע אדונים שישלוט משך אלף שנה בתור האימפריה הגרמנית השלישית. הוא תפס את השלטון בגרמניה בכוח ב-1933 כרודן, החל את מלחמת העולם השנייה (1939-1945), השתלט על חלקה הגדול של אירופה ורצח מיליוני יהודים ואחרים שנחשבו כ"נחותים". היטלר התאבד ב- 1945, כאשר תבוסת גרמניה הייתה קרובה.

היפותטי:

מבוסס על רעיון שהוא אפשרי ומשוער יותר משהוא ממשי או אמיתי.

העברת תהליכי Locational:

סוג של תהליך שעוזר להביא אדם להתמצאות ושם אותו בתקשורת עם הסביבה שלו.

הפרה:

אי-קיום (של מה שהובטח, מה שהיה עליו לעשות וכד')

וידוע:

משהו שנאמר או נעשה כדי ליידע מישהו אחר שהבחינו באמירה או בפעולה שלו, הבינו אותה וקיבלו אותה.

כינין:

תרופה מרה שמשתמשים בה לטפל בסוגים מסוימים של מלריה (מחלה מידבקת שיכולה לגרום למוות אם לא מטפלים בה).

כישלון חרוץ

כישלון גמור.

לשווא:

לחינם; ללא תוצאה או מטרה.

מדרג:

מנכ"ל:

האדם שעומד בראש ארגון שירות של סיינטולוגיה, אחראי לתכנון ולהפעלה של הארגון וכן לסטטיסטיקות ולכושר הקיום שלו.

מעין:

מין, משהו כמו, בדומה ל-.

מעשה עבירה:

פעולה מזיקה או הפרה של תקנון מוסרי של קבוצה. מעשה עבירה הוא לא רק פגיעה במישהו או משהו, זו פעולה של מחדל או ביצוע שמביאה לטוב המועט ביותר למספר הקטן ביותר של אנשים או תחומי חיים, או מביאה לנזק הרב ביותר למספר הרב ביותר של אנשים או תחומי חיים.

מצבי פעולה:

מצבים של תפקוד או של קיום, שדרכם ארגון, חלקיו, או אדם עוברים. לכל מצב פעולה יש רצף מדויק של צעדים, שנקראים נוסחה, שאדם יכול להשתמש בהם כדי לעבור ממצב הפעולה הנוכחי למצב פעולה גבוה יותר והישרדותי יותר.

מתמוטטת:

סובלת מהתמוטטות נפשית ו/או גופנית עד לדרגה שבה היא לא יכולה לתפקד כגורם. היא תוצאה במידה רבה. הביטוי באנגלית cave-in הוא ביטוי ממערב ארה"ב שמסמל התמוטטות מנטלית ו/או גופנית, כמו כשאדם נמצא בתחתיתו של פיר מכרה כאשר התומכות התמוטטו והותירו את האדם תחת טונות של הריסות.

מתמרן:

מנסה להסתדר עם שני צדדים או יותר כדי להשיג משהו או כדי לצאת ממצב לא נוח, לעיתים תוך שימוש בתחבולה או בתכסיס.

נעליים (זוג):

בהשאלה, עמדה או תפקיד שאדם ממלא. הביטוי הוא וריאציה של צירוף המילים להיות בנעלים שלו שמשמעותו היא להיות במקומו; להיות בתפקיד שהוא ממלא.

נצירה:

הפרה של תקנון מוסרי שהאדם מחויב לנהוג לפיו, שאיננה מובעת במילים ואיננה מוכרזת; מעשה עבירה שאדם ביצע שהוא או היא לא מדברים עליו. כל נצירה באה אחרי מעשה עבירה.

סדיזם:

סוג התנהגות שבו משיגים הנאה מפגיעה באחרים ומכך שגורמים להם לסבול מבחינה פיזית או מנטלית.

סוקרטס:

פילוסוף יווני ומורה (470?-399)שהאמין שטוב מתבסס על ידע, וחולשה מתבססת על בורות. הוא עודד את חבריו היווניים להחשיב את האופי המוסרי של נשמותיהם ואת חיפוש הידע על רעיונות מוסריים כמו צדק, בתור הדברים החשובים ביותר בחיים.

סמוי, באופן:

בדרך שהיא נסתרת, חשאית, חבויה או מוסווית; לא מתבצע או מוצג בגלוי.

עקיפה:

דילוג על האדם המתאים בשרשרת פיקוד.

פיתגורס:

פילוסוף ומתמטיקאי יווני (582-500 לפני הספירה) שייסד בית ספר בדרום איטליה שבו התמקדו בלימוד הרמוניות מוזיקליות וגיאומטריה והוא נחשב למתמטיקאי האמיתי הראשון.

צביון:

טבעו או אופיו של משהו

צדק:

הפעולה שהקבוצה נוקטת על אדם כשהוא לא מצליח לבצע בעצמו את פעולות האתיקה ההולמות.

צדקתן האלוהית:

התייחסות לצדק האלוהי של מלכים, האמונה שמלכים ומלכות קיבלו מאלוהים זכות לשלוט, שהם לא יכולים לעשות כל רע ושהם צריכים לתת דין וחשבון על מעשיהם רק לאלוהים ולא לאנשים שבהם הם שולטים. משמש בהשאלה.

קו תקשורת:

הנתיב שלאורכו נעה תקשורת מאדם אחד לאחר.

רגל, ישימו להם:

יכשילו אותם, יפריעו להתקדמותם, יעכבו את המהלך התקין של פעולותיהם.

רכבת הרים, לעלות ולרדת כמו:

לנוע (בחדות) מעלה ומטה, לעלות ולרדת. באופן מילולי, מסילה בפארק שעשועים עם שיפועים חדים, שקרוניות קטנות ופתוחות עם נוסעים נעות עליה במהירות גבוהה, עולות ויורדות או פונות בפתאומיות.

שמות:

הרס, חורבן.

תחת השמש, הירח והכוכבים:

וריאציה של תחת השמש שמשמעותה "על כדור הארץ, בכל העולם", בה משתמשים כדי להוסיף דגש למשהו שנאמר.