מטלה >> 14. קרא את החלק "ת"ר 0 הייה שם"

תרגילי הכשרה בתקשורת

מספר: ת"ר 0 הייה שם

שם: הייה שם

פקודות: המאמן אומר "התחל" כדי להתחיל את התרגיל. המאמן משתמש ב-"זהו זה" כדי לסיים את התרגיל או כדי לציין לתלמיד שגיאה. דוגמה: התלמיד נרדם, המאמן אומר "זהו זה. נרדמת. התחל."

בתרגיל זה ובכל התרגילים, כאשר התלמיד השיג את תכלית התרגיל, המאמן אומר "עובר".

למרות שיש צורך במעט מאוד אימון בתרגיל זה, נדרש אימון כלשהו. המאמן מתחיל את התרגיל ושומר שהתלמיד ימשיך לבצע אותו עד שהוא מקבל 'עובר'.

תנוחה: התלמיד והמאמן יושבים פנים אל פנים במרחק נוח זה מזה – כמטר אחד. העיניים של התלמיד עצומות.

מספר: 'ת"ר 0 הייה שם'

תכלית: להכשיר את התלמיד להיות שם בנוחות. הרעיון הוא להביא את התלמיד לכך שיהיה מסוגל /A/להיות// שם בנוחות, במרחק של מטר אחד מול אדם אחר, /A/להיות// שם ולא לעשות שום דבר אחר מלבד /A/להיות// שם.

כדי לפתוח בתקשורת, אתה חייב להיות במקום שממנו תתקשר. אם אינך נמצא שם, לא תוכל להתחיל את התקשורת בצורה הולמת. היותך שם היא נתון דרוש לשם תקשורת טובה, אין בכך כל מורכבות מעבר לכך.

עיניו של התלמיד עצומות בתרגיל זה כדי להקל עליו להיות שם, בתור הצעד הראשון. כשעיניו של האדם עצומות, הוא לא נדרש כצורך נוסף לעמת אדם אחר, אלא יכול פשוט להתרגל להיותו שם באופן רגוע.

דגש האימון: התלמיד והמאמן יושבים פנים מול פנים. עיניו של התלמיד עצומות. אין כל שיחה. זהו תרגיל שקט. אין להשתמש /A/בשום // עוויתות, תזוזה, "שיטות" או דרכים שבהן משתמשים או כל דבר אחר שנוסף על /A/להיות// שם. דוגמאות של שיטות או דרכים שבהן אדם משתמש במקום פשוט להיות שם יהיו לעשות משהו עם גופו או לדחוף את הגב כנגד משענת הכיסא כדי להישאר ערני.

בדרך כלל האדם יראה חשכה או חלק מן החדר כאשר עיניו עצומות. הייה שם בנוחות.

מתפקידו של המאמן לשמור שהתלמיד יישאר ערני ויבצע את התרגיל.

שב בתנוחה זקופה בכיסא בעל גב ישר. עשה את התרגיל עד שאין יותר נטייה או רצון להתפתל, להתעוות, לזוז או לשנות תנוחה. אם אחד מאלה "נדלק", המשך בתרגיל עד שהם משוטחים. משוטחים פירושו שהתרגיל נמשך עד שהוא לא מפיק יותר תגובה.

על התלמיד לעשות תרגיל זה עד שהוא משוכנע לגמרי, ללא הסתייגויות, שהוא יכול להמשיך לשבת בשקט ובנוחות למשך פרק זמן לא מוגבל ללא כל דחף כפייתי להתפתל או להתנועע או ללא הצורך לדכא דחפים כפייתיים מעין אלה.

כאשר התלמיד יכול להיות שם בנוחות, והוא הגיע להישגגדול ויציב, הוא עבר את התרגיל.

אנשים בדרך כלל חווים שיפורים רבים במהלך ביצוע ת"רים, כגון יכולת משופרת לעמת ולתקשר, קליטות חושיות מוגברות, וכן הלאה. אלה נקראים הישגים, היות שהתלמיד שאף לשפר את מיומנות התקשורת שלו ואת מודעותו, וכל שיפור בכיוון השגת דברים אלה הוא כשלעצמו הישג. הישג גדול ויציב פירושו שהתלמיד הגיע לנקודה שבה הוא יכול לבצע את אותו תרגיל, ומיומנותו ויכולתו לבצע אותו היא יציבה. הישג גדול ויציב הוא הישג משמעותי וממושך.

לעמוד מול הדברים הקיימים ולחוות אותם.

לעמוד מול הדברים הקיימים ולחוות אותם.