מטלה >> 1. קרא את המאמר "מהי תקשורת?"

מהי תקשורת?

איך צריך אדם לדבר כדי שאדם אחר יקשיב ויבין? איך אדם מקשיב? איך אדם יודע אם שמעו אותו והבינו אותו?

אלה כולן נקודות על תקשורת אשר מעולם לפני כן לא נותחו או הוסברו.

אנשים ידעו שתקשורת היא חלק חשוב בחיים, אך עד עתה איש מעולם לא היה מסוגל לומר לאף אחד איך לתקשר.

עד סיינטולוגיה, נושא התקשורת לא קיבל כל דגש או מחקר. כל תשומת לב שניתנה לו היתה מכנית ובתחום של המהנדסים. עם זאת, כל פעילויות האדם תלויות לחלוטין בידע מלא על היסודות האמיתיים של תקשורת.

כדי לשלוט בתקשורת, אדם חייב להבין אותה.

בסיינטולוגיה, תקשורת הוגדרה כבר - הישג שהוביל להבנה הרבה יותר מעמיקה של החיים עצמם.

תקשורת, בעיקרו של דבר, היא ההעברה של חלקיק ממקום אחד במרחב למקום אחר במרחב. חלקיק הוא הדבר שאותו מתקשרים. הוא יכול להיות חפץ, הודעה כתובה, מילה מדוברת או רעיון. זוהי תקשורת בהגדרתה הפשוטה ביותר.

מבט פשוט זה על תקשורת מוביל להגדרה הבאה:

תקשורת היא השיקול והפעולה של שליחת דחף או חלקיק מנקודת-מקור דרך מרחק אל נקודת-קבלה, עם ההתכוונות להביא לקיומם של שכפול והבנה בנקודת-הקבלה של מה שנבע מנקודת-המקור.

שכפול הוא הפעולה של יצירת העתק מדויק של משהו. נבע משמעותו "הגיע מ-."

נוסחת התקשורת היא גורם, מרחק, תוצאה, עם התכוונות, תשומת-לב ושכפול עם הבנה.

ההגדרה והנוסחה של תקשורת פותחות את הדלת להבנת נושא זה. על-ידי פירוק התקשורת לחלקים המרכיבים אותה, נוכל לבחון את התפקוד של כל אחד מהם, וכך להבין בבהירות רבה יותר את כולה.

הפעולה של יצירת העתק מדויק של משהו.