HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
affinitet:

kärlek, gillande eller någon annan känslomässig inställning; graden av gillande. Den grundläggande definitionen av affinitet är betraktandet av avstånd, vare sig det är bra eller dåligt.

Babylon:

huvudstaden i Babylonien, ett forntida imperium i sydvästra Asien (i det område som idag är Irak) som blomstrade år 2100–689 f. Kr. Den viktigaste staden i västra Asien under denna period, och känd för sina magnifika tempel och palats.

datum:

information – exempelvis ett faktum (singular av fakta).

den tredje parten:

en som genom falska rapporter ställer till bråk mellan två personer, mellan en person och en grupp, eller mellan en grupp och en annan grupp.

determinism:

valförmåga; frihet att fatta beslut; förmåga att besluta eller bestämma över sina handlingar.

etik:

de åtgärder en person vidtar på sig själv för att korrigera ett beteende eller en situation han är involverad i som strider mot gruppens ideal och intressen. Det är något personligt. När man är etisk eller ”har sin etik inne”, är det på grund av ens egen determinism och är något som utförs av en själv.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar, så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

Kaldéen:

ett forntida namn som getts till det landområde som ligger norr om Persiska viken, söder om Babylon. Kaldéerna besegrade Babylonien på 600-talet f.Kr., och etablerade det kaldeiska imperiet (ca 625-538 f.Kr.). Kaldéen expanderade och blev centrum för den civiliserade världen, tills landet besegrades av perserna 539 f.Kr.

kommunikation:

ett utbyte av idéer över rymd mellan två individer.

konfrontera:

att möta och uppleva de saker som är.

Lagen om tredje part:

en lag som säger att det måste finnas en okänd tredje part i varje tvist för att det skall kunna uppstå en konflikt.

Lenin:

Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924), rysk ledare för den kommunistiska revolutionen 1917. Blev genom våld och terror diktator i Sovjetunionen från 1917 till 1924.

rättvisa:

de åtgärder som gruppen vidtar mot individen, när denne försummar att själv vidta dessa åtgärder.