OPPGAVE >> 8. Les «Plusspunkter».

PLUSSPUNKTER

Det foreligger en eller flere tilstander når en situasjon eller omstendighet er logisk. Disse kalles plusspunkter. Et plusspunkt er et sant datum, som man finner er sant når man sammenligner det med den følgende listen av logiske tilstander.

Plusspunkter viser hvor det finnes logikk og hvor ting går bra eller sannsynligvis vil gjøre det. 

Der ting blir bedre eller der det oppstår en plutselig forbedring i et område eller i en organisasjon, bør man finne årsaken til dette for å forsterke det som var vellykket. En slik undersøkelse gjøres ved å bruke plusspunkter. 

Plusspunktene er som følger: 

RELATERTE FAKTA KJENT. (Alle relevante fakta kjent.) 

Relaterte fakta kjent

HENDELSER I KORREKT REKKEFØLGE. (Hendelser i faktisk rekkefølge.)

caption-investigations-events-correct-sequence

TID ER NOTERT.
(Tid er riktig notert.) 

Hendelser i korrekt rekkefølge.Tid er notert

DATAENE ER BEVIST Å VÆRE FAKTISKE.
(Dataene må være faktiske, hvilket betyr sanne og gyldige.)

Dataene er bevist å være faktiske

KORREKT RELATIV VIKTIGHET.
(Det viktige og det uviktige er korrekt sortert ut.)

Korrekt relativ viktighet

FORVENTET TIDSPERIODE. (Hendelser finner sted eller gjøres i løpet av den tiden man med rimelighet ville forvente at de skulle ta.) 

Forventet tidsperiode

ADEKVATE DATA. (Ikke noen områder med utelatte data som ville påvirke situasjonen.)

Adekvate data

ANVENDELIGE DATA. (Dataene som fremlegges eller er tilgjengelige, vedrører saken man tar for seg, og ikke noe annet.)

Anvendelige data

KORREKT KILDE.
(Ikke gal kilde.) 

Korrekt kilde

KORREKT KILDE
(At man ikke går i en retning som ville være gal for situasjonen).

Korrekt siktemål

DATA MED SAMME KLASSIFISERING. (At ikke data fra to eller flere forskjellige klasser av materialer fremlegges som samme klasse.)

Data med samme klassifisering

IDENTITETER ER IDENTISKE.
(Ikke lignende eller forskjellige.)

Identiteter er identiske

TING SOM LIGNER, ER LIGNENDE.
(Ikke identiske eller forskjellige.) 

Ting som ligner, er lignende

FORSKJELLER ER FORSKJELLIGE.
(Ikke gjort identiske eller lignende.)

Forskjeller er forskjellige

Når man finner ut hvorfor ting ble bedre, slik at man kan gjenta dem, er det svært viktig å bruke de faktiske plusspunktene ved navn som gitt over.

Plusspunkter er tross alt det som får ting til å bli riktige.

Ikke vite

Man kan alltid vite noe om alt.

Det er en klok mann som, når han blir konfrontert med motstridende data, innser at han i det minste vet én ting – at han ikke vet.

Hvis han fatter det, kan han handle for å finne ut av det.

Hvis han evaluerer dataene han finner mot de ovenstående punktene, kan han klargjøre situasjonen. Så kan han nå en logisk konklusjon.

Driller

Det er nødvendig å utarbeide dine egne eksempler på bruddene på logikk som er beskrevet her.

Ved å gjøre det vil du ha oppnådd ferdighet i å sortere ut dataene i en situasjon.

Når du kan sortere ut data og er blitt dyktig til det, vil du være veldig vanskelig å lure, og du vil ha tatt det første vitale skrittet med hensyn til å få begrep om en korrekt vurdering av enhver situasjon.

enhver av de forskjellige tilstandene som eksisterer når en situasjon eller omstendighet er logisk. Plusspunkter viser hvor det finnes logikk og hvor ting går bra eller sannsynligvis vil gjøre det.

å bli konfrontert med noe vil si å stå overfor noe så som en vanskelighet, et problem, osv.