OPPGAVE >> 4. Les «Logikk».

LOGIKK

Emnet logikk har vært gjenstand for diskusjon i minst tre tusen år uten noe klart gjennombrudd av virkelig verdi for dem som arbeider med data. 

«Logikk» defineres som emnet fornuftstenkning. Opp gjennom tidene har noen gjort forsøk på å sette merkelappen vitenskap på den. Men dette kan man forkaste som affektasjon og pompøsitet. 

Hvis det fantes en slik «vitenskap», ville mennesker være i stand til å tenke. Og det kan det ikke. 

Selve uttrykket er fullstendig avskrekkende. Hvis du skulle lese en lærebok om logikk, ville du bli helt på styr av å prøve å forstå den, langt mindre lære hvordan du skulle tenke. 

Likevel er logikk, eller evnen til å resonnere, vital for en organisator eller en administrator. Hvis han ikke kan tenke klart, vil han ikke være i stand til å trekke de konklusjonene som er av vital betydning for å ta korrekte avgjørelser. 

Mange kontorer, regjeringer, samfunn og grupper utnytter denne mangelen på logikk, og har gjort det veldig lenge. En befolkning som ikke er i stand til å tenke eller resonnere, kan lett bli manipulert av usannheter og usle motiver. 

Derfor har ikke logikk vært et emne man understøttet, snarere det motsatte. 

Selv dagens skoler i Vesten forsøker å overbevise studentene om at de skulle studere geometri ut fra den tanken at «slik er det de tenker». Og selvfølgelig er det ikke det. 

Administratoren, sjefen, håndverkeren og kontoristen, hver av disse har bruk for logikk i betydelig grad. Hvis de ikke kan resonnere, gjør de kostbare og tidsspillende feil som kan sende hele organisasjonen inn i kaos og glemsel. 

Råmaterialene deres er data og situasjoner. Med mindre de kan observere og tenke noe helt igjennom, kan de trekke gale slutninger og foreta ukorrekte handlinger. 

Det moderne mennesket tror at matematikk kan gjøre tjeneste som logikk, og de fleste av dets situasjoner kommer helt ut av kurs på grunn av denne rørende og malplasserte tiltroen. Kompleksiteten i menneskets problemer og det enorme antallet med faktorer som er involvert, gjør matematikken helt utilstrekkelig. 

Datamaskiner er i beste fall bare krykker for sinnet. Likevel har den forkrommede sivilisasjonen av i dag en barnslig tro på dem. Det avhenger av hvem som stiller spørsmålene til og hvem som leser svarene fra datamaskinen om de er til nytte eller ikke. Og til og med da er svarene deres ofte en dåre verdig. 

Datamaskiner kan ikke tenke, fordi den levende logikkens regler ikke er fullstendig kjent av mennesket og av dem som bygger datamaskiner. Ett falskt datum matet inn i en datamaskin gir en et fullstendig galt svar. 

Hvis folk på de linjene der det foregår administrasjon og arbeid, ikke har kjennskap til logikk, kan organisasjonen komme ut av kurs og kreve en fantastisk mengde genialitet for å holde den sammen og holde den gående. 

Hele sivilisasjoner forsvinner på grunn av mangel på logikk hos dem som regjerer, hos lederne og hos folket. 

Så dette er et veldig viktig emne. 

Å få klarhet i logikk

Scientologi har en måte å få klarhet i logikk på. Dette er et gjennombrudd som ikke er noen liten gevinst. Hvis man ved hjelp av dette kan gjøre et formidabelt og nesten umulig emne enkelt, da kan man langt oftere gi de rette løsninger for situasjoner, og en organisasjon eller en sivilisasjon kan bli langt mer effektiv. 

Dette er et enkelt gjennombrudd: 

NÅR MAN FÅR BRAKT PÅ DET RENE HVILKE MÅTER TING BLIR ULOGISKE PÅ, DA KAN MAN FÅ BRAKT PÅ DET RENE HVA SOM ER LOGIKK. 

Med andre ord, hvis man har forståelse av hva som gjør ting ulogiske eller irrasjonelle (eller sprø, hvis du synes det er bedre), da er det mulig å forestille seg hva som gjør tingene logiske. 

Ulogikk

Det er spesifikke måter en situasjon eller en videresendelse av informasjon blir ulogisk på. Det er disse tingene som gjør at man har feil oppfatning av en situasjon. Hver forskjellig måte kalles et utepunkt. Dette er ethvert datum som oppgis som sant, men som i virkeligheten viser seg å være ulogisk. Hvert av disse beskrives nedenfor. 

Utelatte data

En hvilken som helst utelatt ting er et utepunkt. 

Dette kan være utelatt person, terminal (person som sender, mottar og videresender kommunikasjon), gjenstand, energi, rom, tid, form, rekkefølge eller til og med en utelatt scene. Alt som kan utelates, og som skulle være der, er et utepunkt. 

Dette er helt klart det utepunktet som oftest overses, fordi det ikke er der og direkte kan tiltrekke seg oppmerksomhet. 

Utelatte data

Endret rekkefølge

Enhver ting, hendelse, gjenstand eller størrelse i gal rekkefølge, er et utepunkt. 

Tallrekken 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 er en endret rekkefølge, eller en gal rekkefølge. 

Man kan stole på at det vil floke til enhver handlingsrekkefølge å gjøre trinn to i den før man gjør trinn en. 

Den grunnleggende outnessen er ingen rekkefølge i det hele tatt. (En outness er en tilstand av at noe er galt, feil eller mangler.) Dette fører til FIKSERTE IDEER. Det viser seg også i det som kalles disassosiasjon, en sinnssykdom. Ting som er forbundet med hverandre eller ligner på hverandre, ses ikke som fortløpende. Slike mennesker hopper også omkring med hensyn til emne, uten forbindelse med en åpenbar rekkefølge. Disassosiasjon er et ekstremt tilfelle der ting som har forbindelse med hverandre, ikke anses å ha det, og ting som ikke har forbindelse med hverandre på noen måte, oppfattes som å ha det. 

«Rekkefølge» betyr lineær (på en linje) bevegelse enten gjennom rom eller tid, eller gjennom begge. 

En rekkefølge som skulle være det, og ikke er det, er et utepunkt. 

En «rekkefølge» som ikke er det, men som anses å være det, er et utepunkt. 

En gal rekkefølge av typen vognen-foran-hesten er et utepunkt. 

Endret rekkefølge

Av og til er ens vanskeligste oppgave det å peke på en uunngåelig rekkefølge inn i fremtiden, som er usynlig for en annen. Dette er en konsekvens. «Hvis du sager over grenen du sitter på, vil du selvfølgelig falle.» Politiet forsøker ofte å få folk som ikke har noe begrep om rekkefølge, til å forstå dette. Så trusselen om straff fungerer bra på borgere som oppfører seg bra, og fungerer ikke i det hele tatt på kriminelle, ettersom de ofte er kriminelle fordi de ikke kan tenke i rekkefølge – de er simpelthen fikserte. «Hvis du dreper en mann, blir du hengt», er en rekkefølge det pekes på. En drapsmann som er fiksert på hevn, kan ikke tenke i rekkefølge. Man må tenke i rekkefølger for å ha korrekte rekkefølger. 

Derfor er det langt vanligere å se endrede rekkefølger enn man først skulle tro, da personer som ikke tenker i rekkefølge, ikke ser endrede rekkefølger i sine egne håndteringer eller områder. 

Man kan rydde opp i dette og gjenopprette det som evne ved å visualisere rekkefølger, og gjennom driller på å flytte oppmerksomheten. 

En forfatter oppdaget nylig at filmer og tv fikserer oppmerksomheten og ikke lar den få bevege seg. Når man har barn som er oppvokst med tv, følger det da muligens at man vil få folk med en tendens til å endre rekkefølger, eller uten rekkefølger i det hele tatt. 

Droppet tid

Tid som burde ha vært notert, og ikke er det, ville være et utepunkt med «droppet tid». Dette er et spesialtilfelle av et utelatt datum. Droppet tid har en særlig ekstrem virkning, som summerer seg opp til den totale galskap. 

Droppet tid

En nyhetsbulletin fra 1814 og en fra 1922 lest fortløpende uten at tidspunktet er identifisert, skaper en galskap som ellers ikke oppdages. 

En oppsummeringsrapport om en situasjon som inneholder hendelser som strekker seg over et halvt år, uten at dette blir sagt, kan forårsake en reaksjon som ikke er relevant i forhold til den nåværende scenen. 

Hos gale folk er det nåtiden som er den droppede tiden, hvilket etterlater dem i den forpinte fortiden. Man vil kunne skape noen mirakuløse «helbredelser» bare ved å be en gruppe gale mennesker om å «komme opp til nåtid». Og å finne tidspunktet for en verk eller smerte, vil ofte få den til å forsvinne. 

Tidsaberrasjoner (ulogiskheter) er så sterke at droppet tid kvalifiserer godt som et utepunkt. 

Usannhet

Når du har to motstridende fakta, er ett av dem en usannhet, eller begge er det. 

Propaganda og andre aktiviteter spesialiserer seg på usannheter, og skaper store forstyrrelser. 

En usannhet er et utepunkt, enten den er med eller uten vilje. Den kan være en feiltakelse, en bevisst eller en defensiv usannhet, men den er fremdeles et utepunkt. 

Hva som helst som er falskt, kvalifiserer som dette utepunktet. Et falskt vesen, en falsk terminal, handling, intensjon, alt som søker å være noe det ikke er, er en usannhet og et utepunkt. 

Noe som er funnet opp, og som ikke utgir seg for å være noe annet, er selvfølgelig ikke en usannhet. 

Usannhet

Så usannhet betyr «noe annet enn det ser ut til» eller «noe annet enn det fremstilles som». 

Man behøver ikke å bekymre seg om å definere filosofisk sannhet eller realitet for å se at noe som erklæres å være eller som blir fremstilt som en ting, faktisk er noe annet, og derfor er et utepunkt. 

Endret viktighet

En viktighet flyttet fra sin faktiske relative viktighet, oppover eller nedover, er et utepunkt. 

Noe kan tildeles en viktighet som er større enn det har. 

Noe kan tildeles en viktighet som er mindre enn det har. 

Endret viktighet

Flere ting med ulik viktighet kan tildeles lik viktighet.

Alt dette er utepunkter, tre versjoner av det samme. 

All viktighet er relativ til virkeligheten den befinner seg i.

Galt siktemål

Galt mål der man tror at man strekker seg mot eller burde strekke seg mot A, og oppdager at man strekker seg mot eller burde strekke seg mot B, er et utepunkt. 

Dette er ofte en forveksling av identitet. Det er også galt formål eller sluttmål. 

«Hvis vi river ned X, kommer vi til å klare oss», ender ofte med avsløringen av at det burde ha vært Y.

Galt siktemål

Å drepe kongen for å bli kvitt skattleggingen, etterlater skatteoppkreveren i live for det neste regimet.

Urettferdighet er vanligvis et utepunkt med galt siktemål. 

Arrester stoffmisbrukeren, belønn legemiddelselskapene, vil være et eksempel. 

Militær taktikk og strategi er nesten alltid en bestrebelse på å lokke fienden til å velge galt siktemål. 

Og det meste når det gjelder motvilje og spontant hat i mellommenneskelige forhold er basert på feilaktig å assosiere Kåre med Petter. 

En hel del aberrasjon er basert på gale siktemål, gale kilder, gale årsaker. 

Å ukorrekt fortelle en pasient at han har magesår når han ikke har det, gjør at han blir sittende fast med et utepunkt som hindrer ham i å bli frisk. 

Energien investert i gale siktemål, ville lyse opp verden i tusen år.

Gal kilde

«Gal kilde» er den andre siden av galt siktemål-mynten.  

Informasjon hentet fra gal kilde, ordrer tatt fra gal kilde, gaver eller materiell mottatt fra gal kilde, alle disse blir til slutt forvirring og mulige vanskeligheter. 

Gal kilde

Å uforvarende motta fra en gal kilde kan være svært pinlig eller forvirrende, i en slik grad at det er et yndlingsknep hos etterretningstjenester. Dept. D i Øst-Tyskland, departementet for desinformasjon, har svært intrikate metoder for å plante falsk informasjon og skjule kilden til den. 

Teknologi kan komme fra gal kilde. For eksempel åpnet Leipzig-universitetets skole for psykologi og psykiatri dørene for dødsleirene i Hitlers Tyskland. Ved bruk av stoffer gav disse mennene øyensynlig Hitler til verden som sin marionett. Ved slutten av annen verdenskrig dannet disse ekstremistene «Verdensføderasjonen for mental helse», som fikk den amerikanske psykiaterforeningen og den amerikanske legeforeningen til å slutte seg til dem, og etablerte «nasjonalforeninger for mental helse» over hele verden. De ble de eneste rådgiverne for USAs myndigheter når det gjaldt «mental helse, utdannelse og velferd». De utnevnte alle helseministrene i hele den siviliserte verden. Denne kilden er så gal at den ødelegger mennesket, etter allerede å ha ødelagt tjuetalls millioner. 

Det at man ikke bare henter data fra gal kilde, men også baserer sitt embetsverk på den, kan derfor være tilstrekkelig aberrert til å resultere i global sinnssykdom. 

På et lavere nivå er den vanlige årsaken til at det gjøres feil i ledelse, at man aksepterer og handler ut fra en rapport fra en kjent skurk (korrupt eller verdiløs person). 

Motstridende fakta

Når det fremsettes to innbyrdes motstridende uttalelser angående et emne, har vi «motstridende fakta». 

Denne ulogikken kunne klassifiseres som en usannhet, fordi én av dem må være usann. 

Men ved undersøkelsesprosedyre kan man ikke uten videre skjelne hvilket av dem som er det falske faktumet. Dermed blir det et spesielt utepunkt. 

«Selskapet tjente mer enn en gjennomsnittlig inntekt den uken» og «De kunne ikke betale staben» forteller oss, når dette skjer i den samme tidsperioden, at ett av dem eller begge er usanne. Vi vet kanskje ikke hvilket av dem som er sant, men vi vet at de er motstridende, og kan gi dem denne merkelappen. 

Motstridende fakta

I avhør er dette punktet så viktig at enhver som gir to motstridende fakta, blir den hovedmistenkte i ytterligere undersøkelser. Et eksempel ville være at en person sier: «Jeg er sveitsisk statsborger» – når man har funnet et tysk pass i bagasjen hans. 

Når to «fakta» er motstridene eller selvmotsigende, er det mulig at vi ikke vet hvilket av dem som er sant, men vi vet at begge to ikke kan være sanne. 

To motstridende «fakta» kvalifiserer som et utepunkt når de er utstedt av samme organisasjon, selv om de kommer fra to forskjellige mennesker i den organisasjonen. 

Tillagt tid

Tillagt tid

I dette utepunktet har vi det motsatte av droppet tid. I tillagt tid har vi som det vanligste eksempelet at noe tar lenger tid enn det er mulig at det kunne gjøre. I denne grad er det en versjon av motstridende data = noe tar tre uker å gjøre, men det blir rapportert at det tar seks måneder. Men man må gjøre oppmerksom på tillagt tid som et eget utepunkt, fordi det finnes en tendens til å være rimelig med hensyn til det, og ikke se at det i seg selv er et utepunkt. 

I sin mest graverende form blir tillagt tid et svært alvorlig utepunkt når for eksempel to eller flere hendelser skjer på samme tid, som la oss si involverer den samme personen som ikke kunne ha opplevd begge. Tid måtte legges til det fysiske universet for at dataene skulle være sanne. «Jeg dro til Saigon ved midnatt 21. april 1962, på en båt fra San Francisco.» «Jeg tok over mine plikter i Saigon den 30. april 1962.» Her må vi legge tid til det fysiske universet for at begge hendelser skal skje, fordi et skip ville bruke to eller tre uker på å komme seg fra San Francisco til «Saigon». 

Et annet tilfelle, som virkelig hendte, og som er et bedre eksempel på tillagt tid, skjedde da jeg en gang sendte en sjekkliste over håndteringer til en underordnet leder, som det ville ta en måned å fullføre, og mottok rapport om fullstendig etterlevelse i den neste postsendingen tilbake. Hun hadde sjekklisten i hendene bare en dag! Hun ville måttet legge 29 dager til det fysiske universet for at etterlevelsesrapporten skulle være sann. Dette er også droppet tid for hennes del. 

Tillagte uanvendelige data

Tillagte uanvendelige data

Helt enkelt tillagte data utgjør ikke nødvendigvis et utepunkt. Det kan være noen som er grundige. Men når dataene ikke på noen måte er anvendelige på scenen eller situasjonen, og legges til, er det et tydelig utepunkt. 

Ofte blir tillagte data satt der for å dekke over pliktforsømmelse eller skjule en virkelig situasjon. Det betyr helt sikkert at personen tilslører noe. 

Vanligvis inneholder tillagte data også andre typer utepunkter, slik som galt siktemål eller tillagt tid. 

Når du bruker dette utepunktet, vær veldig sikker på at du også forstår ordet uanvendelig, og ser at det bare er et utepunkt hvis dataene i seg selv ikke gjelder for emnet man står overfor. 

Ukorrekt inkludert datum

Det finnes et utepunkt som kalles et ukorrekt inkludert datum og som ledsager det utelatte datumet som utepunkt. 

I sinnet er det vanligst at dette forekommer når selve scenen mangler, og det første som trengs for å klassifisere data (scenen), ikke er der. 

Ukorrekt inkludert datum

Et eksempel er kameralagring som foretas av noen som ikke har peiling på forskjellige kamera-typer. I stedet for å klassifisere alle de nødvendige delene til et bestemt kamera i én eske, vil man uvegerlig få linsebeskytterne til alle kameraene rotet sammen i en eske merket «linsebeskyttere». For å sette sammen eller bruke kameraet tilbringer man timer med å prøve å finne delene til det i esker pent merket «kamerahus», «objektiver», «tripoder» osv. 

Når man mangler en scene for hvordan et ferdigmontert kamera ser ut og hvordan det fungerer, får man en nærmere identifisering av data enn det som eksisterer. Linsebeskyttere er linsebeskyttere. Stativer er stativer. Slik oppstår et galt klassifikasjonssystem på grunn av uvitenhet om scenen. 

En reisende som ikke er i stand til å skille en uniform fra en annen, «løser» det ved å klassifisere alle uniformer som «bærere». Han gir bagen sin til en arrogant politifullmektig, og slik tilbrakte han ferien. I fengsel. 

At man mangler scenen, frembringer for nær identifisering av én ting med en annen. 

En nylig innkalt løytnant i hæren passerer rett forbi en fiendtlig spion kledd som en av hans egne soldater. En erfaren sersjant rett bak ham kastet ganske korrekt spionen i fengsel fordi «han ikke bar lua si slik vi gjør det i denne bataljonen!».

Tiden forandrer klassifiseringen av data. I 1920 var enhver som befant seg i nærheten av en havn med et kamera, en spion. I 1960 kunne enhver som manglet et kamera, ikke være turist, og ble derfor holdt under oppsikt! 

Derfor er ikke scenen for én kulturell epoke den samme som for en annen. 

Det finnes ytterligere tre typer av utepunkter som man bør kjenne for bruk i en undersøkelse. De er som følger:

Antatte «identiteter» er ikke identiske

Antatte «likheter» er ikke like eller i samme kategori

Antatte «forskjeller» er ikke forskjellige

Å håndtere data

Det er hundrevis av måter der disse fem eksemplene på feilhåndteringer av data kan gi en et fullstendig falskt bilde.

Når man baserer håndteringer eller ordrer på data som inneholder en av de ovenstående, gjør man et mistak.

FORNUFT AVHENGER AV DATA.

NÅR DATAENE ER MANGELFULLE (som ovenfor), VIL SVARET BLI GALT OG SETT PÅ SOM UFORNUFTIG.

Det er en uendelig mengde kombinasjoner av disse fem dataene. Flere enn ett (eller alle) kan være til stede i den samme rapporten.

Observasjon og kommunikasjon av den kan inneholde en av disse ulogikkene.

Hvis det er slik, vil enhver anstrengelse for å håndtere situasjonen være ineffektiv med hensyn til å korrigere eller løse den.

Bruk

Hvis en hvilken som helst datamengde testes med de fem ovenstående punktene, blir den ofte avslørt som en invitasjon til å handle ulogisk.

For å få et logisk svar må man ha logiske data.

Enhver datamengde som inneholder en eller flere av de ovenstående feilene, kan føre en inn i ulogiske konklusjoner.

Basisen til ufornuftige eller ugjennomførbare ordrer er en konklusjon som er gjort ulogisk ved å inneholde en eller flere av de ovenstående feilene.

later som om man er eller kan noe: tilgjorthet.

kvaliteten eller tilstanden å være pompøs, kjennetegnet ved en overdreven utvisning av egenbetydning eller verdighet.

en person som har utdannelse i et bestemt håndverk. Håndverk er produksjonsarbeid som utføres i mindre målestokk og med relativt enkle tekniske hjelpemidler.

dekket av et lag med krom, et blankt, ganske bløtt, grått metall som motstår korrosjon og blir klart og skinnende når det pusses. Forkromming har blitt brukt på mange gjenstander, inkludert ekstrautstyr til biler for å gi det et skinnende, moderne utseende. Brukt i overført betydning for å beskrive noe som har et tiltrekkende ytre, men som ikke er så moderne eller avansert som det ser ut til.

En anvendt religiøs filosofi utviklet av L. Ron Hubbard som behandler studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet gjennom en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite i ordets fulleste betydning), og det greske ordet logos (studium av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

oppnåelsen av enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være en person som forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt.

overordentlig stort; voldsomt og utfordrende.

en av flere spesifikke måter hvorpå en videregivelse av opplysninger eller en situasjon kan bli ulogiske; ethvert datum som tilbys som sant, men som i virkeligheten viser seg å være ulogisk.

en tilstand eller et eksempel på at noe er galt, ukorrekt eller mangler.

om eller angående uttrykket spenne vognen foran hesten, som har å gjøre med å utføre ting i den gale eller omvendte rekkefølgen, på grunn av ulogisk tankegang.

den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

informasjon, spesielt av en fordomsfull eller misledende natur, brukt til å reklamere for eller publisere et spesielt formål eller synspunkt.

hva som helst som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon. Denne betegnelsen kommer fra feltet elektronikk, hvor en terminal er en av to fikserte punkter en strøm av energi beveger seg mellom. Et eksempel på dette er et bilbatteri som har to poler (terminaler) som er forbundet med hverandre, der energi strømmer fra en pol til en annen. I Scientologi kalles to mennesker som kommuniserer terminaler, fordi kommunikasjon strømmer mellom dem.

av eller i forbindelse med den grenen av kunnskap eller studium (filosofi) som er viet den systematiske undersøkelsen av grunnleggende begrep, så som sannhet, eksistens, realitet og frihet.

en form for regjering eller styre; politisk system.

metoder til å anvende tropper, skip, fly osv. i et slag, for det meste med henblikk på kortsiktige mål.

ordet «strategi» stammer fra de greske ordene strategos, som betyr «general», stratos, som betyr «hær», og agein, som betyr «å lede». Strategi henviser derfor til en plan for den generelle krigføringen eller en del av den.

et avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet anvendes også her i dets vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og endelig ankomme til B. Sett på denne måten vil det også bety mangelen på å gå i rett linje eller å se noe skjevt, for eksempel en mann som ser en hest, men synes han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon er imot fornuft, hvilket ville være det motsatte. Fra latin, aberrare, å gå vekk fra; ab, vekk fra, errare, å gå.

om eller har å gjøre med å samle inn, fordele og behandle informasjon, spesielt hemmelig informasjon om en fiende eller potensiell fiende.

falsk informasjon, som angående et lands militærstyrker eller planer, offentlig bekjentgjort eller plantet hos nyhetsmediene, spesielt i andre land.

metodene til anvendelse av et håndverk eller en vitenskap i motsetning til ren kunnskap om selve vitenskapen eller håndverket. I Scientologi henviser uttrykket teknologi til anvendelsesmetodene for Scientologi-prinsipper for å forbedre sinnets funksjoner og rehabilitere åndens potensial, utviklet av L. Ron Hubbard.

et tysk universitet grunnlagt i 1409, i byen Leipzig i det øst-sentrale Tyskland. På slutten av 1800-tallet ble moderne psykologi og den falske doktrinen om at mennesket ikke er noe mer enn et dyr, utviklet der av Wilhelm Wundt (1832–1920), tysk psykolog og fysiolog (spesialist i studiet av funksjonene hos fysiske levende ting og de måtene som deres deler og organer fungerer på).

en konsentrasjonsleir der de innsatte har blitt sendt dit for å bli henrettet. Slike leire ble opprettet ut fra overbevisningene til den tyske psykologen Wilhelm Wundt (1832–1920). Han grunnla det første instituttet for eksperimentell psykologi ved Leipzig Universitet i Tyskland (1879), og han fremmet bredt den ideen at siden Menneskets sjel ikke kunne måles med vitenskapelige instrumenter, eksisterte den åpenbart ikke og derfor var Mennesket bare enda et dyr. Det var rundt denne tiden, på slutten av det 19. århundret og begynnelsen av det 20. århundret, at psykiatere utviklet den dødbringende bløffen «rasehygiene» (den antatte forbedringen av menneskerasen ved å tillate de menneskene som ble ansett som overlegne å få barn). Dette førte videre til Hitlers idé om en tysk herrerase som skulle regjere over alle andre folkeslag. Ved slutten av 2. verdenskrig (1939–1945) var psykiatere ansvarlige for millioner av døde, hvor mange av dem døde i nazi-konsentrasjonsleirer som resultat av sadistiske «medisinske» eksperimenter.

forvaltnings- og organisasjonssystem med embetsmenn (en embetsmann er en innehaver av et embete, en høyere statsstilling som utnevnes av Kongen i statsråd, et regjeringsmøte under Kongens ledelse).

en rørformet skjerm lagd av metall eller gummi som plasseres rundt en kameralinse for å skjerme den fra uønsket lys. Et kameras linse lar lys gå inn i kameraet for å ta et bilde. Under noen forhold kan en lyskilde treffe linsen galt, noe som forårsaker at uønsket lys treffer filmen. For å unngå dette kan linsehetten plasseres rundt linsen.

beordret til å møte opp for aktiv militærtjeneste.

en av de lavest rangerte offiserene i hæren eller marinen, som oppnår sin rang etter å ha avsluttet utdannelse ved et militær- eller marineakademi.

en underordnet offiser, ofte ansvarlig for å trene troppene.

en permanent militærenhet som vanligvis består av mellom 550 og 1100 soldater.