OPPGAVE >> 32. Les «Å utføre en undersøkelse».

Å UTFØRE EN UNDERSØKELSE

Når man begynner å anvende dataanalyse, prøver man fremdeles ofte å fatte dataene om dataanalyse snarere enn utepunktene i dataene. Botemiddelet er bare å bli mer fortrolig med materialene i dette kurset. 

Videre kan det hende at man ikke innser hvor lett man kan tilegne seg kunnskapen om en ideell scene. Et utepunkt er simpelthen et ulogisk avvik fra den ideelle scenen. Ved å sammenligne den eksisterende scenen med den ideelle scenen, ser man lett utepunktene. 

For å vite hva den ideelle scenen er, må man bare utarbeide de korrekte produktene for den. Hvis disse ikke kommer ut, finnes det et avvik. Så kan man finne utepunktene av de forskjellige typene, og deretter finne et why, og på den måten åpne døren for håndtering. Og med håndtering prøver man simpelthen å få scenen til å få ut produktene sine. 

Med mindre man går frem på denne måten (fra produkt tilbake til etablering), kan man ikke analysere noe særlig i det hele tatt. Man finner bare feil. 

En eksisterende scene er så god som den får ut sine produkter, ikke så god som den er malt eller dekket med tepper eller gitt public relations-løft. 

Så for enhver scene – det være seg produksjon, krigføring eller å være vertinne i et selskap – finnes det produkter. 

Mennesker som lever meningsløse liv, er svært ulykkelige mennesker. Til og med dagdriveren eller dilettanten er bare lykkelig når han har et produkt! 

Det finnes alltid et produkt for enhver scene. 

Standardhåndtering 

En nybegynner kan flytte omkring på tingene og rote seg langt bort hvis han ikke følger mønsteret: 

1. Utarbeid nøyaktig hva (personen, enheten, aktiviteten) burde produsere.

2. Utarbeid den ideelle scenen.

3. Undersøk den eksisterende scenen.

4. Følg utepunkter bakover fra ideell til eksisterende.

5. Lokaliser det virkelige whyet som vil bevege det eksisterende mot det ideelle.

6. Se over eksisterende ressurser.

7. Få en lys idé om hvordan å håndtere.

8. Håndter eller anbefal en håndtering slik at det forblir håndtert.

Dette er en meget bombesikker tilnærming. 

Hvis man bare noterer feilene i en scene, uten noe produkt eller ideal å sammenligne den eksisterende scenen med, er det ikke dataanalyse man gjør, og situasjoner vil forverres stygt fordi man finner gale why. 

Tenke

Man må være i stand til å tenke med utepunkter. En grov måte å si dette på er: «Lær å tenke som en idiot.» Man kunne også tilføye: «uten å oppgi noen evne til å tenke som et geni.» 

Hvis man ikke kan tolerere utepunkter i det hele tatt, eller konfrontere dem, kan man ikke se dem. 

En gal mann kan ikke tolerere plusspunkter, og ser dem heller ikke. 

Men det kan være en masse plusspunkter rundt omkring, og ingen produksjon. Derfor kan man få høre hvor bra det hele er, mens stedet gradvis beveger seg mot punktet der det kollapser. 

En som lytter til menneskene på stedet, og aksepterer deres why, løper en alvorlig risiko. Hvis dette var whyene, ville tingene vært bedre. 

En langt tryggere måte er bare å snakke i den utstrekning det er nødvendig for å finne ut hva produktet gjelder, og så undersøke. 

Man bør observere den eksisterende scenen gjennom data eller observatører, eller gjennom direkte observasjon. 

Ofte må man gjette på hva whyet kan være. Uttrykket «lær å tenke som en idiot» kommer inn når man gjør dette. Man vil finne whyet i enden av et spor av utepunkter. Hvert av dem er en aberrasjon når du sammenligner med den ideelle scenen. Den største idiotien som så forklarer alt det andre, og som åpner døren for forbedringer i retning av den ideelle scenen, er whyet. 

Man må også lære å tenke som et geni med plusspunkter. 

Finn perioden med den høyeste produksjonstoppen (nå eller i fortiden). Sammenlign den med den eksisterende scenen like før. 

Finn nå plusspunktene som ble innført. Spor opp disse, og du vil komme frem til whyet som det største plusspunktet som åpnet døren for forbedring. 

Men enda en gang vurderer man tilgjengelige ressurser, og man må få en lys idé. 

Så det er den samme serien av trinn som ovenfor, men med plusspunkter. 

en som utelukkende interesserer seg for en kunst eller en vitenskap som et tidsfordriv, og uten seriøst studium.

helt sikkert.

å stå ansikt til ansikt uten å blinke eller unnvike. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å være der behagelig og å oppfatte.

et avvik fra rasjonell tanke eller atferd; irrasjonell tanke eller atferd. Det betyr grunnleggende sett å feile, å gjøre tabber eller mer spesifikt å ha fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet anvendes også her i dets vitenskapelige betydning. Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberrert, ville den gå fra A til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt, til et annet punkt og endelig ankomme til B. Sett på denne måten vil det også bety mangelen på å gå i rett linje eller å se noe skjevt, for eksempel en mann som ser en hest, men synes han ser en elefant. Aberrert atferd ville være gal atferd eller atferd som ikke er på grunnlag av fornuft. Aberrasjon er imot fornuft, hvilket ville være det motsatte. Fra latin, aberrare, å gå vekk fra; ab, vekk fra, errare, å gå.