OPPGAVE >> 15. Les «Nedskrivning av overter og withhold».

NEDSKRIVNING AV OVERTER OG WITHHOLD

Det har lenge vært kjent i Scientologi at i nærvær av overter og withhold, forkortet «O/W-er», får man intet utbytte.

Overter er den største årsaken til at en person legger bånd på seg og holder seg tilbake fra handling.

En person som har overter og withhold, blir mindre i stand til å påvirke sitt eget liv og livet til dem omkring seg, og faller ut av kommunikasjon med de menneskene og tingene han har begått overter mot.

Det å skrive ned overtene og withholdene sine gir en vei ut. Ved å konfrontere sannheten kan et individ oppleve lettelse og en tilbakevendelse av ansvar.

Grunnleggende teori

Teorien bak handlingen å skrive ned overtene og withholdene sine står i Scientologi-aksiomene, utgitt i sin helhet i boken Scientologi 0–8: Boken om det grunnleggende. Et aksiom er et utsagn om en naturlov på samme nivå som dem som finnes i naturvitenskapene.

En del av Aksiom 38 fra Scientologi-aksiomene er spesielt anvendelig:

1: Dumhet er ukjentheten ved betraktning.

2: Mekanisk definisjon: Dumhet er ukjentheten ved tid, sted, form og hendelse.

1: Sannhet er den eksakte betraktningen.

2: Sannhet er den eksakte tiden, stedet, formen og hendelsen.

Således ser vi at å mislykkes i å finne Sannhet, forårsaker dumhet.

Således ser vi at å finne Sannhet, ville forårsake en As-isness, noe som faktiske eksperimenter viser.

As-isness er tilstanden der en person ser noe nøyaktig som det er uten noen forvrengning eller løgner. I det øyeblikket forsvinner det og opphører å eksistere.

Således ser vi at en Endelig sannhet ikke ville ha noen tid, sted, form eller hendelse.

Således oppfatter vi da at vi kan oppnå en vedvarenhet bare når vi skjuler en sannhet.

Å lyve er en endring av tid, sted, hendelse eller form.

Å lyve blir Alter-isness (en forandret eller endret virkelighet av noe), blir dumhet.

Alt som vedvarer, må unngå As-isness.

Således må alt, for å vedvare, inneholde en løgn.

Det å skrive ned sine overter og withhold kan forårsake en As-isness, og dermed lette en person for byrden av sine overtredelser.

Format for O/W-nedskrivning

Når folk skriver ned O/W-er, kan det gjøres feil hvis man ikke kjenner og etterlever de nærmere detaljene i handlingen.

Det første trinnet som skal gjøres før man går i gang med en O/W-nedskrivning, er å ordoppklare nøyaktig hvordan slike nedskrivninger blir gjort.

Erfaring har vist at folk har fått vanskeligheter med O/W-nedskrivninger når formatet (inkludert nøkkelordene og uttrykkene) ikke var ordoppklart før man satte i gang med handlingen. (Ordoppklaring er de Scientologi-prosedyrene som brukes til å lokalisere ord en person har misforstått i emner han har studert, og få ordene definert ved å slå dem opp i en ordbok.)

tid: tidspunktet for en hendelse, prosess eller tilstand. Et bestemt øyeblikk, time, dag eller år som vist eller fastsatt av en klokke eller en kalender; et presist øyeblikk eller dato; den perioden da noe (slik som en handling) eksisterer eller fortsetter.

sted: der hvor en begivenhet eller handling finner sted; en spesifikk plassering; en bestemt posisjon eller et bestemt punkt i rommet.

form: hvordan ting er arrangert. Den bestemte beskaffenheten, naturen eller strukturen til en ting.

hendelse: noe som skjer eller inntreffer; en bestemt foreteelse, en ting som finner sted.

Format:

Formatet for å skrive ned sine unnlatelsesoverter, handlingsoverter eller withhold er som følger:

1. Skriv ned den eksakte overten eller withholdet.

2. Oppgi så tydelig detaljene vedrørende handlingen eller mangelen på handling, inkludert:

a. tid

b. sted

c. form

d. hendelse.

Man må få tak i tiden, stedet, formen og hendelsen, og man må få tak i noe som er «gjort» (ellers får man ikke en As-isness).

Eksempel:

«1. Jeg kjørte på bilen til en venn av meg da jeg rygget ut av parkeringsplassen min på jobben, og forårsaket skader for omtrent tre tusen kroner på bilen hans.

2. Den 30. juni 1980, da jeg dro fra jobben, rygget jeg ut av parkeringsplassen min og traff bakenden på min venn Oles bil. Det var ingen andre i nærheten, og parkeringsplassen var nesten tom. Jeg kjørte min vei uten å legge igjen en lapp eller fortelle Ole om det, selv om jeg visste at jeg hadde forårsaket skader på bilen hans for omtrent tre tusen kroner, som han måtte betale.»

Eksempel:

«1. Jeg bedro min kone (Silje) ved å treffe en annen kvinne, og fortalte henne aldri om dette.

2. For tre år siden, da Silje og jeg var nygifte, bedro jeg henne ved å treffe en annen kvinne. Jeg har aldri fortalt Silje om dette. En morgen i juni 1980 hadde jeg fortalt Silje at jeg ville ta henne med på kino den kvelden. På veien hjem fra jobben, mens jeg var på kjøpesenteret i Lilleby, møtte jeg en gammel venninne av meg (Berit). Jeg ba Berit ut på middag den kvelden, og hun sa ja (hun visste ikke at jeg var gift). Jeg sa at jeg ville hente henne klokken åtte den kvelden. Da jeg kom hjem fra kjøpesenteret, fortalte jeg Silje at jeg måtte tilbake på jobben for å få gjort noen ting, og at jeg ikke kunne gå på kino med henne. Så gikk jeg ut og spiste middag med Berit i en annen by (på ’Gjestgiveriet’) slik at jeg ikke risikerte å treffe noen av vennene mine.»

Hvordan man får en annen til å skrive ned O/W-er

Å skrive ned sine overter og withhold kan brukes på alle, og det kan anvendes i ubegrenset utstrekning.

Eksempler:

En person utfører ikke pliktene til jobben sin korrekt, og en overordnet må forbigå ham for å ta hånd om (kunden, forretningen eller arbeidsoppgaven). En slik person får beskjed om å skrive ned O/W-ene sine.

En person er ytterst kritisk og forlater et opplæringsprogram han holder på med. Personen som er ansvarlig for opplæringsaktiviteten, får ham til å skrive ned O/W-ene sine.

Det kunne være at en person er svært kritisk og hele tiden finner feil. Han kunne oppleve lettelse ved å skrive ned O/W-ene sine.

De følgende trinnene er prosedyren for å få en person til å gjøre en O/W-nedskrivning:

1. Den første handlingen er at personen som får O/W-nedskrivningen gjort (a) studerer og ordoppklarer dette kapittelet (med «ordoppklare» menes å definere ethvert ord som ikke fullt ut forstås, ved å bruke en ordbok og ordlisten bakerst i denne boken), (b) oppklarer ordene som inngår i trinn 4 nedenfor, (c) ordoppklarer formatet for O/W-nedskrivninger.

Den mekaniske definisjonen av sannhet består av å kjenne den nøyaktige tiden, stedet, formen og hendelsen til noe som har skjedd.

For å avsløre sine overter og withhold er det nødvendig å skrive ned den nøyaktige tiden, stedet, formen og hendelsen.

Håndter den neste overten eller withholdet på samme måte.

Etter som personen gjør dette, etablerer det mer og mer sannhet ...

... som frigjør enhver fastsittende oppmerksomhet personen hadde på disse tidligere ugjerningene.

2. Sørg for at en plass stilles til rådighet, hvor personen kan skrive ned sine overter og withhold uten å bli forstyrret.

3. Gi ham penn og papir.

4. Få personen til å oppklare de følgende ordene slik de er definert i teksten i dette kurset: overt, withhold, motivator, rettferdiggjøring, overt–motivator-sekvens.

5. Få personen til å lese dette materialet og ordoppklare formatet for O/W-nedskrivning som beskrevet ovenfor, til han forstår det fullstendig.

6. Få personen til å skrive ned sine O/W-er, nøyaktig i henhold til formatet for O/W-nedskrivning, beskrevet ovenfor.

Når personen gjør en O/W-nedskrivning, skriver personen ned sine overter og withhold inntil han er fornøyd med at de er fullstendige. Personen vil føle seg meget vel til pass med det og oppleve lettelse. Man ville ikke fortsette med en O/W-nedskrivning utover dette punktet.

Når han er ferdig, få ham til å gi deg O/W-nedskrivningen. Les nedskrivningen, pass på at formatet ble brukt, og takk ham for å ha skrevet dem ned. Denne anerkjennelsen er viktig fordi den lar personen vite at noen har mottatt kommunikasjonen hans. Man bør imidlertid ikke komme med noen kommentarer eller oppfatninger angående innholdet i det han har skrevet.

Når du har anerkjent nedskrivningen, kan du så gi den tilbake til personen.

Det å skrive ned sine overter og withhold er en enkel prosedyre som har ubegrenset anvendelse. En mann og en hustru kunne skrive ned sine overter og withhold på ekteskapet sitt. En ansatt kunne skrive ned sine O/W-er angående jobben sin. En opprørsk elev kunne skrive ned sine overtredelser på skolen.

Man kan rydde opp i ethvert område i livet ved en gang for alle å ta seg av sine overtredelser mot de forskjellige moralkodeksene man har sagt seg enig i og så senere har overtrådt. Lettelsen som kan ledsage avlastningen av ens ugjerninger er ofte meget stor. Man kan igjen føle seg som del av en gruppe eller et forhold og gjenvinne respekt for seg selv, andres tillit og vennskap, og en stor del personlig lykke.

Dette er en ekstremt nyttig teknologi.

fremsatte erklæringer om naturlover på linje med dem som finnes innenfor naturvitenskapene.

kalles «mekanisk» fordi det blir definert i form av avstand og posisjon. Mekanisk i denne forstand betyr å tolke eller forklare fenomenene i universet ved å henvise til fysiske krefter fastlagt av en årsak. Mekanisk gjelder også for «å fungere eller virke som en maskin – automatisk.» Derfor ville en mekanisk definisjon være en som definerte i form av rom eller plassering, som f.eks. «bilen borte ved det gamle eiketreet» eller «mannen som bor i det store huset». Her er «det gamle eiketreet» og «det store huset» fikserte gjenstander, og de ikke-fikserte gjenstandene («bil», «mann») er et slags synspunkt. Man har identifisert ting ved lokalisering.

as-isness er tilstanden der en person ser noe nøyaktig som det er, uten noen forvrengning eller løgner. I det øyeblikket forsvinner det og opphører å eksistere.

en forandret eller endret virkelighet av noe. Se også realitet i denne ordlisten.

emnet og aktiviteten å fjerne uvitenhet, misforståelser og gale definisjoner på ord samt det som forhindrer den korrekte bruk av ord.

ved hjelp av en ordbok å definere eller få definert ethvert ord som ikke er fullstendig forstått i materialet som en person studerer.

gi (noen) en anerkjennelse, noe som sies eller gjøres for å informere en annen om at utsagnet eller handlingen hans er lagt merke til, forstått og mottatt.