OPPGAVE >> 17. Les «Ærlige mennesker har også rettigheter».

ÆRLIGE MENNESKER HAR OGSÅ RETTIGHETER

Etter at du har oppnådd et høyt nivå av evne, vil du være den første til å insistere på dine rettigheter til å leve sammen med ærlige mennesker.

Når du kjenner teknologien om sinnet, vet du at det er et feilgrep å bruke «individets rettigheter» og «frihet» som argumenter for å beskytte dem som bare ønsker å ødelegge.

Individuelle rettigheter oppstod ikke for å beskytte forbrytere, men for å bringe frihet til ærlige mennesker. Inn i dette beskyttede området stupte så de som trengte «frihet» og «individets frihet» for å dekke over sine egne tvilsomme aktiviteter.

Frihet er for ærlige mennesker. Intet menneske som ikke selv er ærlig kan være fritt – det er sin egen felle. Når dets egne gjerninger ikke kan røpes, så er det en fange; det må holde seg tilbake fra sine medmennesker og er en slave av sin egen samvittighet. Frihet må være fortjent før noen frihet er mulig.

Å beskytte uærlige mennesker er å fordømme dem til deres egne helveter. Ved å gjøre «individets rettigheter» til et synonym for «beskytt forbryteren», bidrar man til å skape en slavestat for alle; for der «individets frihet» blir misbrukt, oppstår det en utålmodighet med den, som i det lange løp feier oss alle vekk. Alle disiplinerende lover er rettet mot de få som feiler. Slike lover skader og begrenser dessverre også dem som ikke feiler. Hvis alle var ærlige, ville det ikke finnes noen disiplinære trusler.

Det er bare én vei ut for en uærlig person – å se sitt eget ansvar i samfunnet i øynene, og få seg selv tilbake i kommunikasjon med sine medmennesker, sin familie, hele verden. Ved å prøve å påberope seg «individets rettigheter» for å beskytte seg selv mot en undersøkelse av sine gjerninger, reduserer han i nøyaktig samme grad fremtiden for individets frihet – for han er ikke selv fri. Likevel smitter han andre som er ærlige, ved å bruke deres rett til frihet til å beskytte seg selv.

Urolig hviler det hodet som bærer på en skyldbetynget samvittighet.

Og det vil ikke hvile noe lettere ved å prøve å beskytte ugjerninger med påstander om at «frihet betyr at du aldri må se på meg». En persons rett til å overleve er direkte forbundet med hans ærlighet.

Frihet for Mennesket betyr ikke frihet til å skade Mennesket. Talefrihet betyr ikke frihet til å skade med løgner.

Mennesket kan ikke være fritt så lenge de som er slaver av sin egen redsel finnes blant oss.

Oppgaven til et tekno-romsamfunn er å underordne individet og kontrollere det med økonomisk og politisk tvang. Det eneste offeret i en maskinalder er individet og dets frihet.

For å bevare den friheten, må man ikke tillate mennesker å skjule sine onde intensjoner under dekke av den friheten. For å være fri, må et menneske være ærlig mot seg selv og sine medmennesker. Hvis et menneske bruker sin egen ærlighet til å protestere mot at det avdekkes uærlighet, så er det mennesket en fiende av sin egen frihet.

Vi kan bare befinne oss i solen så lenge vi ikke tillater andres gjerninger å bringe mørke.

Frihet er for ærlige mennesker. Individets frihet eksisterer bare for dem som har evnen til å være frie.

I Scientologi i dag kjenner vi fangevokteren – personen selv. Og vi kan gjenopprette retten til å befinne seg i solen ved å utslette ondskapen mennesker begår mot seg selv.

Så ikke si at en undersøkelse av en person eller fortiden er et skritt i retning av slaveri. For i Scientologi er et slikt skritt det første skrittet mot å befri et menneske fra dets egen skyldfølelse.

Hvis det var scientologens hensikt å straffe den skyldige, da og bare da ville et blikk inn i en annens fortid være galt.

Men vi er ikke politiet. Vårt blikk er det første skrittet mot å låse opp dørene – for de er alle sperret fra innsiden.

Hvem ville straffe når han kunne redde? Bare en sinnssyk ville knuse en ønsket gjenstand når han kunne reparere den – og vi er ikke sinnssyke.

Individet må ikke dø i denne maskinalderen – rettigheter eller ingen rettigheter. Forbryteren og den sinnssyke må ikke seire med sine nyoppdagede ødeleggelsesverktøy.

Den minst frie personen er den personen som ikke kan avsløre sine egne handlinger, og som protesterer mot avsløringen av andres upassende handlinger. På slike mennesker vil det bli bygd et fremtidig politisk slaveri der vi alle har numre – og vår skyld – med mindre vi handler.

Det er fascinerende at utpressing og straff er grunnelementene i alle lysskye operasjoner.

Hva ville skje hvis disse to tingene ikke lenger fantes? Hva ville skje hvis alle mennesker var frie nok til å snakke? Da og bare da ville du ha frihet.

Den dagen da vi fullt ut kan stole på hverandre, vil det være fred på jorden.

Ikke stå i veien for den friheten. Vær fri selv.

et samfunn som har utviklet seg teknologisk til et punkt der de kan foreta reiser i rommet. Tekno- betyr teknologi.

det sentrale eller mest viktige punkt eller tema innenfor et område.

en serie handlinger eller en organisert kampanje som er ondsinnet, uærlig eller bevisst skadelig.