OPDRACHT >> 15. Lees: “Organiseren”

Om iets te organiseren hoeft iemand alleen het volgende te doen:

1. Vaststellen wat het eindproduct is.

2. Terugwerken om vast te stellen wat de eerdere producten zijn die nodig zijn voor elk volgend product en die achtereenvolgens zorgen voor het eindproduct.

3. Plaats die subproducten verticaal gezien zodanig dat je een steeds vollediger product krijgt. Op deze manier krijg je de gezagskanalen.

4. Pas het aan wat betreft de organisatorische stromen.

5. Geef de volgorde van communicatie aan.

6. Werk uit wat de handelingen zijn voor elk product. Schrijf die op als functies en activiteiten, alsmede alle daarvoor benodigde vaardigheden.

7. Benoem deze als functies.

8. Beman ze.

9. Oefen het zodat men er bekend mee is.

10. Maak mappen met materiaal die de functies en plichten van elke pet beschrijven en deel deze uit.

11. Zorg dat men er bekend mee raakt.

12. Zorg dat de functies worden uitgevoerd zodat er productie plaatsvindt.

 

Het uiteindelijke product materialiseert zich wanneer elk van de vorige stappen in een georganiseerde activiteit gedaan werden.

Dit is wat we “organiseren” noemen.

Als kanttekening – omdat de spoorwegen zich in Amerika niet volledig organiseerden, raakte hun economische levensvatbaarheid in verval en werden ze niet meer zo intensief op die manier gebruikt.

Men denkt bij de spoorwegen dat het door de regering komt, of door de concurrentie van de luchtvaart, of veel andere dingen. Dat is dus niet het geval. Er ontbraken te veel petten, ze waren feitelijk te ontregeld om aan de vraag van de samenleving te kunnen voldoen, stopten met volledig leveren en gingen bergafwaarts. In feite is het zo, dat er nog nooit zo’n grote vraag naar de spoorwegen is geweest als vandaag de dag. En toch is het zo dat de spoorwegen, ongeorganiseerd, en met een slecht opgezet Organiseerbord en met niet juist uitgewerkte petten, niet voorzien in de dienstverlening waarin ze zouden moeten voorzien. Bovendien ondervinden ze verzet, worden ze door de regering gereguleerd, door de vakbonden belaagd en uitgehold..

Om een product van kwaliteit te hebben: organiseer!

Om het moreel te verhogen: organiseer!

Om voort te bestaan: organiseer!