OPDRACHT >> 7. Lees: “Het meten van voortbestaan: statistieken”

HET METEN VAN VOORTBESTAAN: STATISTIEKEN

Wat men daarnaast moet weten, is dat men alleen maar kan weten welke formule men moet toepassen als men zorgvuldig en voortdurend statistieken inspecteert. Met statistieken wordt het aantal van iets bedoeld, een meting van een hoeveelheid van iets, allemaal uitgezet tegen de tijd. Een statistiek die niet wordt vergeleken met hetzelfde soort statistiek van een eerder moment, zal niet leiden tot het voorspellen van een statistiek in de toekomst. Een opzichzelfstaande statistiek zegt niets. Statistieken zijn altijd slechter dan, gelijk aan, of beter dan ze in een eerdere periode waren. Het bijhouden en aflezen van grafieken is van essentieel belang wanneer je toezicht wilt houden op een organisatie, departement of persoon en daar Conditieformules op wilt toepassen.

Dat is trouwens veel gemakkelijker dan het lijkt. Als je vorige week 1000 euro hebt verdiend en deze week slechts 200 euro, dan ga je kennelijk achteruit. Als je deze week 1100 euro hebt verdiend, zou je er vrij stabiel bij zitten en als je deze week 5000 euro verdiende, dan gaan de zaken voorspoedig, en dat allemaal vergeleken met die 1000 euro die je vorige week verdiend hebt.

Welke Gedragscode moet je toepassen om krachtens deze condities in goeden doen te blijven? Dat zijn de Conditieformules.

Een derde punt dat men moet weten, is dat men een organisatie, een departement of persoon volledig de vernieling in kan helpen door de verkeerde Conditieformule toe te passen. De persoon bevindt zich bijvoorbeeld in een Conditie van Verval. Als men dan de Conditie van Voorspoed of van Macht toepast, of ook maar íets anders dan de Formule voor Verval, zal de persoon naar de filistijnen gaan. Het universum zit nu eenmaal op die manier in elkaar. Je moet natuurlijk wel de juiste conditie toepassen.